Analýza voleb pravidel

Každý typ pravidla v aplikaci Obchodní modelování pro Plánovací službu je navržen pro usnadnění jiného typu úkolu. Přestože některé rozdíly mezi typy pravidel jsou viditelné pro modelování nebo vývojáře, který pravidlo píše, většina rozdílů je interních pro komponenty zpracování v systému. Například Obchodní modelování pro Plánovací službu používá typ pravidla k výběru specializovaných modulů, které co nejefektivněji zpracovávají konkrétní požadavky daného typu pravidla.

K určení, jaký typ pravidlo použít, použijte typ úkolu, který musí pravidlo provádět:

  • Vlastní pravidlo:    Je nejflexibilnější. Ze spousty možností implementace můžete zapsat pravidlo v jazyce SQL, MDX nebo v jazyce výrazů, který integruje Plánovací server PerformancePoint.

  • Pravidlo pro speciální účel:    Toto pravidlo je asi nejefektivnější u velmi konkrétního úkolu. Na rozdíl od flexibility vlastního pravidla můžou být speciální pravidla velmi omezující; Obchodní modelování pro Plánovací službu optimalizuje každý aspekt implementace pravidla.

  • Předdefinovaná šablona:    Může ušetřit až hodiny času vývoje a současně nabízí způsoby přizpůsobení pravidla k vytvoření pravidla.

Na základě následujících otázek určete nejlepší typ pravidla, které použijete nebo vytvoříte pro úkol, který chcete provádět.

Pokud by pravidlo mělo dělat toto...

Zkuste tuto možnost...


Přiřazení konkrétních hodnot určitým buňkám při ručním spuštění pravidla


Pravidlo přiřazení v sadě procedurálních pravidel


Přiřazení konkrétních hodnot konkrétním buňkám, když plánovací server automaticky spustí pravidlo


Pravidlo přiřazení v automatické sadě pravidel


Výpočet buněk v krychli při každém nasazení modelu


Pravidlo definice


Distribuce nákladů nebo zdroje, přes dimenze


Pravidlo přidělování


Provedení specializovaného úkolu:

» Export dat do externí aplikace

» Vytvoření sestavy finanční konsolidace

» Převod měny

» Odsouhlasení vnitropodnikových transakcí

» Správa vlastností modelu


Jedno z těchto speciálních pravidel:

» Odchozí pravidlo

» Pravidlo konsolidace

» Pravidlo převodu měny

» Pravidlo pro vnitropodnikové vyrovnání

» Pravidlo proměnné modelu


Výpočet běžné obchodní hodnoty nebo provedení běžné úlohy:

» Současná hodnota

» Odepisování

» Odchylky mezi určenými časovými obdobími

» Kumulativní hodnoty v rámci určené doby

» Poměry a průměry

» Přidání rozpočtu nebo předpovědi

» Sloučení informací ze dvou scénářů


Jedna z těchto předdefinovaných šablon obchodních pravidel:

» Šablona současné hodnoty nebo čisté současné hodnoty

» Odpisové šablony které používají standardní vzorce

» Odchylka od zadaného období šablony nebo odchylka mezi šablonami scénáře

» Období do data nebo průměrné zůstatkové šablony

» Šablony pro pravidla, která vypočítávají rychlost spuštění, poměry, pevný růst a rychlost návratnosti.

» Šablona kombinování scénářů

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×