Analýza portfolia na základě omezení nákladů nejvyšší úrovně

Dalším krokem po vytvoření analýzy a posouzení hodnot relativní priority návrhů je analýza návrhů na základě omezení nákladů nejvyšší úrovně. Můžete nastavit omezení nákladů, jež vám pomohou zúžit seznam návrhů, které mají přiměřenou šanci být schváleny jako projekty.

Poznámka :  Tento článek a videa v něm obsažená popisují typický scénář analýzy portfolia. Je možné, že vaše organizace používá přizpůsobený proces, jenž splňuje konkrétní podnikové potřeby.

  1. V podokně Snadné spuštění v části Limity omezení nákladů upravte hodnotu primárního omezení nákladů a potom klikněte na možnost Přepočítat.

  2. Chcete-li zahrnout další omezení pomocí vlastních polí, klikněte v části Limity omezení nákladů na možnost Přidat nebo odebrat. Přidejte pole, klikněte na tlačítko OK a nastavte hodnotu pro dané pole. Kliknutím na možnost Přepočítat zobrazíte účinek této hodnoty na scénář.

  3. Kliknutím na sloupec Povinné zahrnutí/vyloučení pro každý řádek v tabulce Projekty můžete ručně zahrnout nebo vyloučit projekt ve scénáři.

  4. Zadejte upravené náklady do tabulky Projekty, aby bylo možné vyhodnotit scénáře nákladů. Pokud bude tento scénář potvrzen, oznamte vlastníkovi návrhu úpravu rozpočtu pro daný návrh.

  5. Chcete-li pro daný scénář potlačit závislosti projektů, zrušte na kartě Možnosti zaškrtnutí políčka Vynutit závislosti projektů.

  6. Na kartě Analýza klikněte na možnost Uložit jako a určete název scénáře.

  7. Chcete-li uložené scénáře revidovat, klikněte na možnost Porovnat.

Jestliže jsou v návrzích v portfoliu definovány informace o zdrojích, bude dalším krokem po dokončení tohoto postupu analýza portfolia na základě požadavků na zdroje s časovým uspořádáním. Pokud nejsou v návrzích v portfoliu definovány informace o zdrojích, bude dalším krokem potvrzení rozhodnutí o výběru a sdělení těchto informací účastníkům portfolia.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×