Aktualizace připojených (importovaných) dat

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Rozsah buněk, tabulku aplikace Excel, kontingenční tabulku, kontingenční graf, textový soubor a webový dotaz lze propojit s externím Zdroj dat. Data lze aktualizovat, aby se zobrazoval jejich nejnovější stav v externím zdroji dat. Při každém obnovení se zobrazí nejnovější verze informací ve zdroji dat včetně všech změn.

Poznámka zabezpečení : Je možné, že připojení k externím datům budou v daném počítači aktuálně zakázána. Aby se data při otevření sešitu aktualizovala, je nutné povolit připojení dat pomocí panelu Centrum zabezpečení nebo je třeba sešit uložit do důvěryhodného umístění.

Další informace najdete v tématu Vytvoření, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění souborů, Přidání, odebrání nebo zobrazení důvěryhodného vydavatelea zobrazení nastavení zabezpečení v Centru zabezpečení.

V tomto článku

Aktualizace dat z aplikace Microsoft Query, Průvodce datovým připojením nebo webového dotazu

Aktualizace dat z importovaného textového souboru

Aktualizace souboru datové krychle offline

Aktualizace dat v importovaném souboru XML

Automatická aktualizace dat při otevření sešitu

Automatická aktualizace dat v pravidelných intervalech

Vyžádání hesla k aktualizaci oblasti externích dat

Spuštění dotazu na pozadí nebo čekání na jeho výsledek

Kontrola stavu aktualizační operace nebo zrušení aktualizace

Aktualizace dat z aplikace Microsoft Query, Průvodce datovým připojením nebo webového dotazu

Proveďte jeden z následujících kroků:

 • Abyste mohli aktualizovat konkrétní datového připojení v sešitu, klikněte na buňku v oblasti externích dat. Na kartě Data klikněte ve skupině připojení klikněte na šipku vedle Aktualizovat vše a potom klikněte na Aktualizovat.

 • Chcete-li aktualizovat všechna datová připojení v sešitě, klepněte na tlačítko Aktualizovat vše ve skupině Připojení na kartě Data.

Poznámka : Máte-li otevřeno více sešitů, je třeba tuto operaci opakovat v každém z nich.

Začátek stránky

Aktualizace dat z importovaného textového souboru

 1. Vyberte list obsahující importovaný textový soubor.

 2. Na kartě Data ve skupině Spravovat připojení klepněte na šipku vedle položky Aktualizovat a poté klepněte na položku Aktualizovat.

 3. V dialogovém okně Importovat textový soubor vyberte textový soubor a potom klepněte na tlačítko Importovat.

Začátek stránky

Aktualizace souboru datové krychle offline

Aktualizace soubor offline datové krychle, při níž je soubor znovu vytvořen s použitím nejnovějších dat datové krychle na serveru, může být časově náročná a vyžadovat velké množství dočasného místa na disku. Proces aktualizace spusťte v době, kdy nepotřebujete okamžitý přístup k ostatním souborům, a ujistěte se, že je na disku dostatek místa k opětovnému uložení souboru.

 1. Klepněte na kontingenční tabulku vytvořenou na základě souboru datové krychle offline.

 2. Na kartě Data ve skupině Spravovat připojení klepněte na šipku vedle položky Aktualizovat a poté klepněte na položku Aktualizovat.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

Začátek stránky

Aktualizace dat v importovaném souboru XML

 1. Na listu vyberte klepnutím na mapovanou buňku požadované mapování XML, které chcete aktualizovat.

 2. Pokud není k dispozici karta Vývojář, zobrazte ji následujícím způsobem:

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

  2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka : Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

 3. Na kartě Vývojář klepněte ve skupině XML na položku Aktualizovat data.

  Skupina XML na pásu karet

Začátek stránky

Automatická aktualizace dat při otevření sešitu

Oblast externích dat můžete automaticky aktualizovat při otevření sešitu. Volitelně můžete sešit uložit, aniž byste ukládali externí data, aby soubor sešitu nebyl příliš velký.

 1. Klepněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě Data ve skupině Spravovat připojení klepněte na šipku vedle položky Aktualizovat a poté klepněte na položku Vlastnosti připojení.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klepněte na kartu Použití.

 4. V části Nastavení aktualizace zaškrtněte políčko Aktualizovat data při otevření souboru.

 5. Chcete-li sešit uložit s definicí dotazu, ale bez externích dat, zaškrtněte políčko Odebrat data z externí oblasti dat před uložením sešitu.

Poznámka : Abyste mohli aktualizovat data při otevření sešitu pro sestavu kontingenční tabulky, můžete taky zaškrtněte políčko Aktualizovat data při otevření souboru. Toto zaškrtávací políčko je v části Data kontingenční tabulky na kartě Data v dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky.

Další informace najdete v tématu Možnosti kontingenční tabulky.

Začátek stránky

Automatická aktualizace dat v pravidelných intervalech

 1. Klepněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě Data ve skupině Spravovat připojení klepněte na šipku vedle položky Aktualizovat a poté klepněte na položku Vlastnosti připojení.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klepněte na kartu Použití.

 4. Zaškrtněte políčko Obnovovat každých a potom zadejte počet minut mezi jednotlivými aktualizacemi.

Začátek stránky

Vyžádání hesla k aktualizaci oblasti externích dat

Uložená hesla nejsou šifrovaná a jejich použití není doporučeno. Pokud je při připojení ke zdroji dat vyžadováno Heslo, můžete požadovat, aby uživatelé toto heslo zadali před aktualizací oblasti externích dat. Následující postup nelze použít pro data načtená z textového souboru (TXT) nebo webového dotazu (IQY).

Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Heslo, které směs těchto prvků nevyužívá, bývá slabé. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: House27. Hesla by měla mít délku aspoň 8 znaků. Lepší je kód, který používá 14 nebo víc znaků.

Heslo je nezbytné si zapamatovat. Pokud heslo zapomenete, společnost Microsoft ho nebude moci zjistit. Hesla, která si zapíšete, uložte na bezpečném místě stranou od informací, jež budou těmito hesly chráněny.

 1. Klepněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě Data ve skupině Spravovat připojení klepněte na šipku vedle položky Aktualizovat a poté klepněte na položku Vlastnosti připojení.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klepněte na kartu Definice.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Uložit heslo.

Poznámka : V aplikaci Excel se výzva k zadání hesla zobrazí pouze při první aktualizaci oblasti externích dat v každé relaci této aplikace. Jestliže při dalším spuštění aplikace Excel otevřete sešit obsahující dotaz a pokusíte se provést aktualizaci, budete k zadání hesla vyzváni znovu.

Začátek stránky

Spuštění dotazu na pozadí nebo čekání na jeho výsledek

Spustíte-li dotaz na pozadí, můžete během jeho spuštění používat aplikaci Excel.

Poznámka : Dotaz OLAP nelze spustit na pozadí.

 1. Klepněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě Data ve skupině Spravovat připojení klepněte na šipku vedle položky Aktualizovat a poté klepněte na položku Vlastnosti připojení.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klepněte na kartu Použití.

 4. Pokud chcete dotaz spustit na pozadí, zaškrtněte políčko Aktualizovat na pozadí. V případě, že chcete dotaz spustit a čekat na jeho výsledek, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Poznámka : V případě nahrávání Makro obsahujícího dotaz nespustí aplikace Excel tento dotaz na pozadí. Chcete-li nahrávané makro změnit tak, aby mohlo být spuštěno na pozadí, upravte je v Visual Basic Editor. U objektu QueryTable změňte způsob aktualizace z hodnoty BackgroundQuery := False na BackgroundQuery := True. Informace o úpravách maker naleznete v nápovědě k aplikaci Visual Basic for Applications.

Začátek stránky

Kontrola stavu aktualizační operace nebo zrušení aktualizace

Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

 • Zkontrolujte stav dotazu    Na Stavový řádek se zobrazí rotující ikona označující, že dotaz je spuštěn. Stav dotazu zkontrolujete poklepáním na ikonu Aktualizace na pozadí Indikátor aktualizace .

 • Zastavení aktualizace na pozadí:    Chcete-li zastavit běh dotazu na pozadí, poklepejte na ikonu Aktualizace na pozadí Indikátor aktualizace na stavovém řádku a po zobrazení dialogového okna Stav aktualizace externích dat klepněte na tlačítko Zastavit aktualizaci.

 • Zastavení běhu dotazu:    Chcete-li zastavit běh dotazu a políčko Aktualizovat na pozadí není zaškrtnuto, stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×