Aktualizace připojených (importovaných) dat

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Rozsah buněk, tabulku aplikace Excel, kontingenční tabulku, kontingenční graf, textový soubor a webový dotaz lze propojit s externím Zdroj dat. Data lze aktualizovat, aby se zobrazoval jejich nejnovější stav v externím zdroji dat. Při každém obnovení se zobrazí nejnovější verze informací ve zdroji dat včetně všech změn.

Poznámka zabezpečení : Je možné, že připojení k externím datům budou v daném počítači aktuálně zakázána. Aby se data při otevření sešitu aktualizovala, je nutné povolit připojení dat pomocí panelu Centrum zabezpečení nebo je třeba sešit uložit do důvěryhodného umístění.

Další informace najdete v tématu Přidání, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění souborů, Přidání, odebrání nebo zobrazení důvěryhodného vydavatelea zobrazení možností a nastavení v Centru zabezpečení.

Co chcete udělat?

Aktualizace dat z aplikace Microsoft Query, Průvodce datovým připojením nebo webového dotazu

Aktualizace dat z importovaného textového souboru

Aktualizace souboru offline datové krychle

Aktualizace dat v importovaném souboru XML

Automatická aktualizace dat při otevření sešitu

Automatická aktualizace dat v pravidelných intervalech

Požadování hesla pro aktualizace externích dat

Spuštění dotazu na pozadí a popředí

Kontrola stavu operace aktualizace nebo zrušení aktualizace

Aktualizace dat z aplikace Microsoft Query, Průvodce datovým připojením nebo webového dotazu

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Chcete-li aktualizovat konkrétní datové připojení v sešitě, klepněte na buňku v oblasti externích dat. Na kartě Data klepněte ve skupině Připojení na šipku vedle položky Aktualizovat vše a poté na položku Aktualizovat.

 • Chcete-li aktualizovat všechna datová připojení v sešitě, klepněte na tlačítko Aktualizovat vše ve skupině Připojení na kartě Data.

Poznámka : Máte-li otevřeno více sešitů, je třeba tuto operaci opakovat v každém z nich.

Začátek stránky

Aktualizace dat z importovaného textového souboru

 1. Vyberte list obsahující importovaný textový soubor.

 2. Na kartě Data ve skupině Spravovat připojení klepněte na šipku vedle položky Aktualizovat a poté klepněte na položku Aktualizovat.

 3. V dialogovém okně Importovat textový soubor vyberte textový soubor a potom klepněte na tlačítko Importovat.

Začátek stránky

Aktualizace souboru datové krychle offline

Aktualizace soubor offline datové krychle, při níž je soubor znovu vytvořen s použitím nejnovějších dat datové krychle na serveru, může být časově náročná a vyžadovat velké množství dočasného místa na disku. Proces aktualizace spusťte v době, kdy nepotřebujete okamžitý přístup k ostatním souborům, a ujistěte se, že je na disku dostatek místa k opětovnému uložení souboru.

 1. Klepněte na kontingenční tabulku vytvořenou na základě souboru datové krychle offline.

 2. Na kartě Data ve skupině Spravovat připojení klepněte na šipku vedle položky Aktualizovat a poté klepněte na položku Aktualizovat.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

Začátek stránky

Aktualizace dat v importovaném souboru XML

 1. Na listu vyberte klepnutím na mapovanou buňku požadované mapování XML, které chcete aktualizovat.

 2. Není-li k dispozici karta Vývojář, zobrazte ji následujícím postupem:

  1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti.

  2. Klikněte na Přizpůsobit pás karet; a v části Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině XML na tlačítko Aktualizovat data.

  Skupina XML na pásu karet

Začátek stránky

Automatická aktualizace dat při otevření sešitu

Oblast externích dat můžete automaticky aktualizovat při otevření sešitu. Volitelně můžete sešit uložit, aniž byste ukládali externí data, aby soubor sešitu nebyl příliš velký.

 1. Klepněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě Data ve skupině Spravovat připojení klepněte na šipku vedle položky Aktualizovat a poté klepněte na položku Vlastnosti připojení.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klepněte na kartu Použití.

 4. V části Nastavení aktualizace zaškrtněte políčko Aktualizovat data při otevření souboru.

 5. Chcete-li sešit uložit s definicí dotazu, ale bez externích dat, zaškrtněte políčko Odebrat data z externí oblasti dat před uložením sešitu.

Poznámka : Chcete-li aktualizovat při otevírání sešitu data pro kontingenční tabulku, lze také zaškrtnout políčko Aktualizovat data při otevření souboru. Toto zaškrtávací políčko se nachází v části Data kontingenční tabulky na kartě Data v dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky.

Další informace najdete v tématu Přehled kontingenčních tabulek a kontingenčních grafech.

Začátek stránky

Automatická aktualizace dat v pravidelných intervalech

 1. Klepněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě Data ve skupině Spravovat připojení klepněte na šipku vedle položky Aktualizovat a poté klepněte na položku Vlastnosti připojení.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klepněte na kartu Použití.

 4. Zaškrtněte políčko Obnovovat každých a potom zadejte počet minut mezi jednotlivými aktualizacemi.

Začátek stránky

Vyžádání hesla k aktualizaci oblasti externích dat

Uložená hesla nejsou šifrovaná a jejich použití není doporučeno. Pokud je při připojení ke zdroji dat vyžadováno Heslo, můžete požadovat, aby uživatelé toto heslo zadali před aktualizací oblasti externích dat. Následující postup nelze použít pro data načtená z textového souboru (TXT) nebo webového dotazu (IQY).

Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jen některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: House27. Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 či více znaků. Další informace najdete v tématu Ochrana osobních údajů pomocí silných hesel.

Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

 1. Klikněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě Data ve skupině Spravovat připojení klepněte na šipku vedle položky Aktualizovat a poté klepněte na položku Vlastnosti připojení.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klepněte na kartu Definice.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Uložit heslo.

Poznámka : V aplikaci Excel se výzva k zadání hesla zobrazí pouze při první aktualizaci oblasti externích dat v každé relaci této aplikace. Jestliže při dalším spuštění aplikace Excel otevřete sešit obsahující dotaz a pokusíte se provést aktualizaci, budete k zadání hesla vyzváni znovu.

Začátek stránky

Spuštění dotazu na pozadí nebo čekání na jeho výsledek

Spustíte-li dotaz na pozadí, můžete během jeho spuštění používat aplikaci Excel.

Poznámka : Dotaz OLAP nelze spustit na pozadí.

 1. Klepněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě Data ve skupině Spravovat připojení klepněte na šipku vedle položky Aktualizovat a poté klepněte na položku Vlastnosti připojení.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klepněte na kartu Použití.

 4. Pokud chcete dotaz spustit na pozadí, zaškrtněte políčko Aktualizovat na pozadí. V případě, že chcete dotaz spustit a čekat na jeho výsledek, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Poznámka : V případě nahrávání Makro obsahujícího dotaz nespustí aplikace Excel tento dotaz na pozadí. Chcete-li nahrávané makro změnit tak, aby mohlo být spuštěno na pozadí, upravte je v Visual Basic Editor. U objektu QueryTable změňte způsob aktualizace z hodnoty BackgroundQuery := False na BackgroundQuery := True. Informace o úpravách maker naleznete v nápovědě k aplikaci Visual Basic for Applications.

Začátek stránky

Kontrola stavu aktualizační operace nebo zrušení aktualizace

Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

 • Kontrola stavu dotazu    Ikona otáčející se zobrazí na Stavový řádek označíte, jestli je spuštěný dotaz. Poklikáním na tuto ikonu Indikátor aktualizace Aktualizace na pozadí a zkontrolujte stav dotazu.

 • Zastavte aktualizaci na pozadí    Zastavte dotaz:, na kterém běží na pozadí, poklikáním na tuto ikonu Indikátor aktualizace Aktualizace na pozadí na stavovém řádku k zobrazení dialogového okna Stav aktualizace externích dat a potom klikněte na Zrušit aktualizaci.

 • Zastavení běhu dotazu:     Chcete-li zastavit běh dotazu a políčko Aktualizovat na pozadí není zaškrtnuto, stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×