Aktualizace příznaků z předchozích verzí v aplikaci Outlook 2007

V aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 nabízí nová nabídka Zpracovat několik výchozích možností kalendářních dat, které lze zvolit při přiřazování příznaků. Za účelem dokonalejšího sledování se položky s příznaky zobrazují v nových umístěních, jako je například panel úkolů a seznam denních úkolů v kalendáři. V předchozích verzích aplikace Outlook bylo nutné nastavit připomenutí u příznaků ručně a připomenutí se zobrazovala pouze ve složce Doručená pošta nebo v jiných zobrazeních Tabulka. V aplikaci Microsoft Office Outlook 2003 bylo možné u příznaků zvolit různé barvy, ale v aplikaci Office Outlook 2007 je možné položkám s příznaky přiřadit Barevná kategorie a spojit tyto položky s jinými souvisejícími položkami v rámci aplikace Office Outlook 2007. Příznaky lze přiřadit nejen zprávám a kontaktům, ale také úkolům. Ještě větší usnadnění představuje nastavení Příznak Rychlé kliknutí, který umožňuje přiřazení nejčastěji používaného příznaku jediným klepnutím.

V tomto článku

Způsob zpracování příznaků z předchozích verzí v aplikaci Office Outlook 2007

Způsob používání dat příznaků v nabídce Zpracovat

Možnosti přiřazení barev příznakům

Způsob zpracování příznaků z předchozích verzí v aplikaci Office Outlook 2007

Aplikace Office Outlook 2007 při prvním spuštění po upgradu z předchozí verze migruje všechny vaše zprávy aplikace Outlook 2003 označené příznakem a kontakty. Zprávám označeným příznakem jsou přiřazeny barevné kategorie, které nejblíže odpovídají barvám přiřazeným příznakům. Například položka, která byla označena červeným příznakem, je přiřazena do červené kategorie a položka, která byla označena modře, je přiřazena do modré kategorie. Další informace naleznete v tématu týkajícím se aktualizací kategorií z předchozích verzí pro aktualizaci Outlook 2007.

Následující informace se vztahují na příznaky z předchozích verzí aplikace Outlook:

  • Při upgradu na aplikaci Office Outlook 2007 zůstanou zprávy, které byly před upgradem označeny příznakem, ve stejných složkách v Navigační podokno. Zprávy označené příznakem také naleznete ve  Složky výsledků hledáníPro zpracování.

  • Zprávy a kontakty označené příznakem z předchozích verzí se také zobrazí v částech Office Outlook 2007 Bez data na panel úkolů a ve složce Úkoly.

  • Připomenutí zadané u položky, u které byl dříve nastaven příznak, je i nadále nastaveno na určené datum.

  • Ve složce Doručená pošta se u zpráv zobrazí příznak ve sloupci Stav příznaku, ale příznaky se nezobrazují v původních barvách. Barva příznaku se zobrazí ve sloupci Kategorie podle nové barevné kategorie, která je přiřazena.

  • Na Informační panel v záhlaví otevřené zprávy nebo v horní části otevřeného kontaktu se zobrazí informace o zpracování zadané s původním příznakem.

Přepínání mezi předchozí verzí aplikace Outlook a aplikací Office Outlook 2007

Může se stát, že budete pracovat v různých verzích aplikace Outlook. Můžete například používat jednu verzi v práci a jinou doma. Jak příznaky vypadají a fungují v různých verzích?

  • Jestliže položce přiřadíte barevný příznak v aplikaci Outlook 2003 a zobrazíte ji v aplikaci Office Outlook 2007, nebude se již příznak zobrazovat v této barvě (kromě červené barvy), ale jeho barva se zobrazí jako plochý barevný blok ve sloupci Kategorie. Pokud bylo nastaveno připomenutí, bude připomenutí zachováno.

  • Pokud položce přiřadíte příznak v aplikaci Office Outlook 2007 a zobrazíte ji v předchozí verzi aplikace Outlook, zobrazí se u položky červený příznak.

  • Připomenutí fungují mezi verzemi; v aplikaci Outlook 2003 se však připomenutí zobrazí pouze v případě, že jsou zprávy umístěny ve vaší složce Doručená pošta.

  • Zprávy s příznakem zůstanou zároveň zobrazeny ve složce pro zpracování navigačního podokna aplikace Outlook 2003 a Office Outlook 2007.

Začátek stránky

Způsob používání dat příznaků v nabídce Zpracovat

V následující tabulce je popsán způsob používání dat u příznaků v nabídce Zpracovat. U každého příznaku však můžete nastavit vlastní možnosti dat. Nastavení připomenutí není povinné.

Příznak

Datum zahájení

Termín splnění

Připomenutí

Dnes

Aktuální datum

Aktuální datum

Hodinu před koncem dnešního pracovního dne

Zítra

Aktuální datum plus jeden den

Aktuální datum plus jeden den

Začátek dnešního dne plus jeden pracovní den

Tento týden

Aktuální datum plus dva dny, nikoli však později než poslední pracovní den tohoto týdne

Poslední pracovní den tohoto týdne

Začátek dnešního dne plus dva pracovní dny

Příští týden

První pracovní den příštího týdne

Poslední pracovní den příštího týdne

Začátek prvního pracovního dne příštího týdne

Bez data

Neurčeno

Neurčeno

Aktuální datum

Vlastní

Výchozí je datum příznaku Rychlé klepnutí. Podle potřeby můžete zvolit vlastní datum.

Výchozí je datum příznaku Rychlé klepnutí. Podle potřeby můžete zvolit vlastní datum.

Výchozí je datum příznaku Rychlé klepnutí. Podle potřeby můžete zvolit vlastní datum.

Začátek stránky

Možnosti přiřazení barev příznakům

V aplikaci Office Outlook 2007 jsou příznaky těsněji spojeny s daty a připomenutími, což umožňuje snadnější zpracování položek. Zdokonalené Barevná kategorie navíc poskytují různé možnosti určení a uspořádání položek. Pravděpodobně zjistíte, že rozlišování položek a nastavování jejich priorit je pomocí nových barevných kategorií výhodnější než pomocí příznaků.

Jestliže jste v aplikaci Outlook 2003 označili položku příznakem, mohli jste pro něj zvolit různé barvy. V aplikaci Office Outlook 2007 však příznaky nejsou s barvami spojeny. Chcete-li položku označenou příznakem spojit s barvou, je nutné jí přiřadit barevnou kategorii. Pokud chcete přiřadit barvu položce označené příznakem s určitým kritériem, spojte danou položku s barevnou kategorií, která je pro toto konkrétní kritérium vytvořena. Vytvořte například barevnou kategorii s názvem Důležité a nastavte u ní červenou barvu. Potom můžete barevnou kategorii Důležité přiřadit položce s příznakem, kterou chcete identifikovat jako důležitou.

Barva přiřazené barevné kategorie se zobrazí ve složce Doručená pošta nebo jiných zobrazeních tabulky ve sloupci Kategorie vedle sloupce Stav příznaku. Toto barevné kódování umožňuje rychlé procházení položek zařazených do kategorií. Další informace získáte v článku Přiřazení barvy příznaku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×