Aktualizace oborů hledání

Poznámka : Nejnovější a nejucelenější informace získáte na webu www.microsoft.com.

Obory hledání jsou automaticky aktualizovány každých 15 minut. Můžete však vynutit provedení aktualizace mezi naplánovanými aktualizacemi. Tuto akci je vhodné provést například v případě, že chcete vyzkoušet nový obor hledání, který jste právě vytvořili.

 1. Otevřete stránku správy pro zprostředkovatele sdílených služeb.

  Chcete-li uvedenou stránku otevřít, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na horním navigačním panelu klepněte na položku Správa aplikací.

  2. Na stránce Správa aplikací klepněte v oddílu Sdílené služby serveru Office SharePoint Server na možnost Vytvořit nebo konfigurovat sdílené služby této farmy.

  3. Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy klepněte na zprostředkovatele sdílených služeb, pro kterého chcete otevřít stránku správy.

 2. Na domovské stránce zprostředkovatelů sdílených služeb klepněte v oddílu Hledat na možnost Nastavení hledání.

 3. Na stránce Konfigurovat nastavení hledání v oddílu Obory klepněte na položku Spustit aktualizaci.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×