Aktualizace informací o úkolu v aplikaci Project Web Access

Vydání 2007 Microsoft Office Project Web Access umožňuje prohlížet a aktualizovat přiřazení úkolů v aplikaci Microsoft Office Outlook pomocí složky Úkoly nebo kalendáře a nezáleží při tom, zda jste právě v režimu online. To může pomoci uživatelům, kteří nemají stálý přístup k síti. Pokud aktualizujete přiřazení úkolů, zatímco jste v režimu offline, můžete na serveru aktualizovat informace o čase a stavu při přechodu zpět do režimu online.

Poznámka : K prohlížení a aktualizaci úkolů v aplikaci Outlook musíte mít nainstalován doplněk aplikace Microsoft Office 2007 Project pro aplikaci Outlook. Tento doplněk pracuje s aplikací Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Office Outlook 2003. Další informace o stažení a instalaci doplňku aplikace Microsoft Office 2007 Project pro aplikaci Outlook naleznete v části Import přiřazení z aplikace Project Web Access do aplikace Outlook.

V tomto článku

O aktualizaci informací o úkolu v aplikaci Outlook

Odeslání stavu úkolu do aplikace Project Web Access a vedoucímu projektu

Odeslání hodin časového rozvrhu do aplikace Project Web Access

Odeslání kombinovaného stavu úkolu a hodin časového rozvrhu do aplikace Project Web Access

Nastavení automatické aktualizace úkolů v aplikaci Outlook

O aktualizaci informací o úkolu v aplikaci Outlook

Mnoho organizací a vedoucích projektů sleduje stav úkolu odděleně od hodin práce s různými schvalovateli u jednotlivých typů dat. K úkolu můžete být například přiřazeni na 40 hodin, ale můžete jej dokončit za 30 hodin. Pokud je ve vaší organizaci sledován stav úkolu odděleně od hodin práce, můžete oznámit, že je úkol dokončen na 100%, ale bylo třeba pouze 30 hodin z přidělených 40 hodin. Pokud organizace sleduje stav úkolu a hodiny práce společně a odpracujete 30 ze 40 přidělených hodin, bude se zobrazovat, že je stav úkolu dokončen ze 75 %.

V aplikaci Outlook je způsob oznamování stavu a hodin práce odlišný, v závislosti způsobu sledování, který používá organizace nebo vedoucí projektu.

Postup zjištění, kterým způsobem je k přiřazení jednoho z úkolů:

 1. Otevřete v aplikaci Outlook úkol nebo událost, které byly importovány z Office Project Web Access.

  • Pokud jste otevřeli událost, můžete zobrazit použitý způsob oznamování úkolů klepnutím na tlačítko Project Web Access na kartě Událost ve skupině Zobrazit.

  • Pokud jste otevřeli úkol, je ve výchozím nastavení zobrazen způsob oznamování úkolů.

 2. Ve formuláři, kterým se oznamují úkoly:

Začátek stránky

Odeslání stavu úkolu do aplikace Project Web Access a vedoucímu projektu

Informace o stavu úkolu odeslané pomocí aplikace Outlook přepíší všechna data o stavu úkolu již zadaná v aplikaci Office Project Web Access. Pokud nevíte, jaká data jsou již zadaná v aplikaci Office Project Web Access, zkontrolujte před odesláním vlastních informací o stavu úkolu pomocí aplikace Outlook informace o stavu v aplikaci Office Project Web Access.

 1. V aplikaci Outlook otevřete synchronizovaný úkol nebo událost, kterou oznamujete, ve složce Úkoly nebo v kalendáři. Pokud jste otevřeli událost, klepněte na kartě Událost ve skupině Zobrazit na tlačítko Project Web Access a zobrazte formulář oznámení úkolu. Pokud jste otevřeli úkol, je formulář oznámení úkolu ve výchozím nastavení již zobrazen.

 2. Na kartě Správa úkolů ve formuláři oznámení úkolu zadejte odpovídající data do polí Procentuální hodnota dokončené práce, Zbývající práce nebo Aktuální práce, v závislosti na nastavení vaší organizace. Zadáním dat v do libovolného z těchto polí se automaticky vypočítají další dvě pole.

  Pokud například úkol požaduje celkem 40 hodin práce a zadáte hodnotu 20 % do pole Procentuální hodnota dokončené práce, aktualizuje se pole Aktuální práce, aby hodnota vyjadřovala jeden den práce (1 d) a pole Zbývající práce se aktualizuje na hodnotu zbývajících čtyř dnů práce k dokončení úkolu (4 d). Pokud si myslíte, že zbývající práce na úkolu zabere více než 4 dny, můžete zbývající práci zvýšit, a tím zvýšit celkové trvání úkolu.

 3. Chcete-li odeslat stav aplikaci Office Project Web Access i vedoucímu, zaškrtněte políčko A odeslat vedoucímu projektu.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit do aplikace Project Web Access.

  Tip : Chcete-li odeslat stav později, klepněte na možnost Uložit a zavřít ve skupině Uložit na kartě Úkol nebo Událost. Změny se uloží místně v aplikaci Outlook a neodešlou se do Office Project Web Access ani vedoucímu. Tuto možnost používejte při práci v režimu offline.

Pokud jste zadali informace o stavu několika úkolů a chcete všechny odeslat do Office Project Web Access, klepněte na tlačítko Aktualizovat aplikaci Project Web Access na panelu nástrojů Project Web Access v aplikaci Outlook. Tím odešlete všechny změny najednou místo odesílání jednotlivých úkolů.

Poznámka : Tento způsob odesílání stavu úkolů také odesílá změny v časovém rozvrhu.

Začátek stránky

Odeslání hodin časového rozvrhu do aplikace Project Web Access

Hodiny časového rozvrhu odeslané pomocí aplikace Outlook přepíšou všechny hodiny časového rozvrhu již zachycené v aplikaci Office Project Web Access. Pokud nevíte, která data jsou již zachycena v aplikaci Office Project Web Access, zkontrolujte před odesláním vlastních informací o stavu úkolu pomocí aplikace Outlook hodiny časového rozvrhu v aplikaci Office Project Web Access.

 1. V aplikaci Outlook otevřete synchronizovaný úkol nebo událost, kterou oznamujete, ve složce Úkoly nebo v kalendáři. Pokud jste otevřeli událost, klepněte na kartě Událost ve skupině Zobrazit na tlačítko Project Web Access a zobrazte formulář oznámení úkolu. Pokud jste otevřeli úkol, je formulář oznámení úkolu ve výchozím nastavení již zobrazen.

 2. Na kartě Časový rozvrh ve formuláři oznámení úkolu zadejte hodiny, které jste na úkolu odpracovali v jednotlivých dnech zobrazených v mřížce. Tyto hodiny nezmění žádná data o stavu, která jste mohli zadat na kartě Správa úkolu.

  Klepnutím na tlačítko Předchozí nebo Další můžete přecházet v kalendáři po týdnech. Do časového rozvrhu nemůžete zadat hodiny více než týden před naplánované počáteční datum přiřazení úkolu ani více než týden po naplánovaném datu dokončení přiřazení.

  Tip : Pokud se váš časový rozvrh dostatečně shoduje s naplánovaným časem přiřazení k úkolu, můžete snadno zkopírovat naplánované hodiny do mřížky a požadovaným způsobem je upravit. Klepnutím na tlačítko Kopírovat naplánované lze automaticky vyplnit mřížku výchozími hodinami práce na úkolu. Pokud má například úkol naplánováno 40 hodin v období jednoho týdne a máte naplánováno pracovat 8 hodin denně po 5 dnů, klepnutím na tlačítko Kopírovat naplánované se automaticky vyplní 8 hodin na každý den, kdy je úkol naplánován v průběhu zobrazeného oznamovaného období. Pokud se vaše aktuální práce od naplánované určitým způsobem liší, můžete hodnoty v mřížce před uložením své práce do Office Project Web Access upravit.

 3. Klepněte na tlačítko Uložit do aplikace Project Web Access.

  Pokud jste připraveni odeslat časový rozvrh vedoucímu projektu, klepněte na tlačítko Přejít na časový rozvrh na webu. Otevře se nové okno a zobrazí stránka Centrum časového rozvrhu.

  Tip : Chcete-li uložit časový rozvrh do Office Project Web Access později, klepněte na tlačítko Uložit a zavřít ve skupině Uložit na kartě Úkol nebo Událost. Změny se uloží místně v aplikaci Outlook a neodešlou se do Office Project Web Access ani správci. Tuto možnost používejte při práci v režimu offline.

Pokud jste zadali hodiny práce k několika úkolům a chcete všechny uložit do Office Project Web Access, klepněte na tlačítko Aktualizovat aplikaci Project Web Access na panelu nástrojů Project Web Access v aplikaci Outlook. Tím uložíte všechny změny najednou a není třeba ukládat jednotlivé úkoly. Po uložení hodin práce v aplikaci Outlook je třeba odeslat v aplikaci Office Project Web Access časový rozvrh vedoucímu projektu.

Poznámka : Tento způsob uložení hodin práce do Office Project Web Access také odesílá změny do stavu úkolu.

Začátek stránky

Odeslání kombinovaného stavu úkolu a hodin časového rozvrhu do aplikace Project Web Access

 1. V aplikaci Outlook otevřete synchronizovaný úkol nebo událost, kterou oznamujete, ve složce Úkoly nebo v kalendáři. Pokud jste otevřeli událost, klepněte na kartě Událost ve skupině Zobrazit na tlačítko Project Web Access a zobrazte formulář oznámení úkolu. Pokud jste otevřeli úkol, je formulář oznámení úkolu ve výchozím nastavení již zobrazen.

 2. Do jednotlivých dnů zobrazených v mřížce zadejte hodiny, které jste na úkolu odpracovali.

  Klepnutím na tlačítko Předchozí nebo Další můžete přecházet v kalendáři po týdnech. Do časového rozvrhu nemůžete zadat hodiny více než týden před naplánované počáteční datum přiřazení úkolu ani více než týden po naplánovaném datu dokončení přiřazení.

  Hodiny zadané do mřížky se automaticky vyhodnotí a vyplní se pole Procentuální hodnota dokončené práce a Celková práce.

  Pokud například úkol požaduje dva týdny práce (2 t) a zadáte do mřížky v aktuálním oznamovaném období 16 hodin práce, aktualizuje se pole Procentuální hodnota dokončené práce na hodnotu 20 %. Pokud potřebujete k dokončení úkolu další čas, můžete trvání úkolu prodloužit zadáním zbývajícího času do pole Zbývající práce. Zadáním nižšího čísla do pole Zbývající práce můžete dobu trvání úkolu také zkrátit.

  Tip : Pokud se váš časový rozvrh dostatečně shoduje s naplánovaným časem přiřazení k úkolu, můžete snadno zkopírovat naplánované hodiny do mřížky a požadovaným způsobem je upravit. Klepnutím na tlačítko Kopírovat naplánované lze automaticky vyplnit mřížku výchozími hodinami práce na úkolu. Pokud má například úkol naplánováno 40 hodin v období jednoho týdne a máte naplánováno pracovat 8 hodin denně po 5 dnů, klepnutím na tlačítko Kopírovat naplánované se automaticky vyplní 8 hodin na každý den, kdy je úkol naplánován v průběhu zobrazeného oznamovaného období. Pokud se vaše aktuální práce od naplánované určitým způsobem liší, můžete hodnoty v mřížce před uložením své práce do Office Project Web Access upravit.

 3. Klepněte na tlačítko Uložit do aplikace Project Web Access.

  Pokud jste připraveni odeslat časový rozvrh vedoucímu projektu, klepněte na tlačítko Přejít na časový rozvrh na webu. Otevře se nové okno a zobrazí stránka Seznam časového rozvrhu.

  Tip : Chcete-li uložit časový rozvrh do Office Project Web Access později, klepněte na tlačítko Uložit a zavřít ve skupině Uložit na kartě Úkol nebo Událost. Změny se uloží místně v aplikaci Outlook a neodešlou se do Office Project Web Access ani vedoucímu. Tuto možnost používejte při práci v režimu offline.

Pokud jste zadali hodiny práce k několika úkolům a chcete všechny odeslat do Office Project Web Access, klepněte na tlačítko Aktualizovat aplikaci Project Web Access na panelu nástrojů Project Web Access v aplikaci Outlook. Tím odešlete všechny změny najednou a není třeba odesílat jednotlivé úkoly. Po odeslání změn v aplikaci Outlook je třeba odeslat v aplikaci Office Project Web Access časový rozvrh vedoucímu projektu.

Začátek stránky

Nastavení automatické aktualizace úkolů v aplikaci Outlook

Výchozí možnosti můžete změnit a zadat jakým způsobem a jak často chcete aktualizovat přiřazení do Office Project Web Access.

Důležité : Chcete-li aplikaci Project Web Access aktualizovat automaticky, musíte být přihlášeni k serveru Microsoft Office Project Server prostřednictvím uživatelského účtu systému Windows.

 1. V aplikaci Outlook klepněte v nabídce Nástroje na položku Možnosti potom na kartu Project Web Access.

 2. V části Aktualizace přiřazení klepněte na možnost Den:.

 3. Do odpovídajících polí zadejte počet dnů, týdnů nebo měsíců a potom do pole další aktualizace zadejte, kdy chcete provést příští aktualizaci.

 4. Chcete-li po každé aktualizaci obdržet souhrnnou e-mailovou zprávu, zaškrtněte políčko Odeslat zprávu s potvrzením.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×