Aktualizace importovaných dat

Data importovaná do výkresů aplikace Visio můžete aktualizovat příkazem Propojit data s obrazci v nabídce Data.

Co chcete udělat?

Aktualizace dat ve výkresu

Nastavení aplikace Visio pro automatickou aktualizaci dat ve výkresu

Řešení konfliktů mezi starými a novými daty

Aktualizace dat ve výkresu

 1. Otevřete výkres obsahující data, která chcete aktualizovat.

 2. V nabídce Data klepněte na příkaz Aktualizovat data.

  Příkaz Aktualizovat data není k dispozici (je zobrazen šedě) v následujících případech:

  • Pro import dat jste nepoužili funkce propojení dat.

  • Pracujete na kontingenčním diagramu. Chcete-li aktualizovat data v kontingenčním diagramu, klepněte v nabídce Kontingenční diagram na příkaz Aktualizovat data.

 3. V dialogovém okně Aktualizovat data proveďte některou z následujících operací:

  • Chcete-li aktualizovat jeden zdroj dat, vyberte jej v seznamu Zdroj dat a klepněte na příkaz Aktualizovat.

  • Chcete-li aktualizovat více zdrojů dat, podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte zdroje dat v seznamu Zdroj dat. Poté klepněte na příkaz Aktualizovat.

  • Chcete-li aktualizovat všechny zdroje dat, klepněte na příkaz Aktualizovat vše.

   Tip: Chcete-li zvolit pořadí aktualizace zdrojů dat, klepněte na záhlaví sloupce Zdroj dat.

Začátek stránky

Nastavení aplikace Visio pro automatickou aktualizaci dat ve výkresu

 1. Otevřete výkres obsahující data, která chcete aktualizovat.

 2. V nabídce Data klepněte na příkaz Aktualizovat data.

 3. V dialogovém okně Aktualizovat data vyberte jeden nebo více zdrojů dat.

 4. Zaškrtněte políčko Zobrazit toto dialogové okno při otevření souboru.

 5. Klepněte na tlačítko Konfigurovat.

 6. V dialogovém okně Konfigurovat aktualizaci ve skupinovém rámečku Automatická aktualizace zaškrtněte políčko Obnovovat každých a poté klepnutím na šipky zvolte interval.

Důležité informace: Má-li aktualizace fungovat správně, musíte vybrat správný jedinečný identifikátor.

Postup při volbě jedinečného identifikátoru

Chcete-li při změně zdroje dat aktualizovat výkres, je třeba zvolit pro každou tabulku jedinečný identifikátor. Jedinečným identifikátorem (neboli sloupcem s klíčem) by měl být sloupec, který se nebude měnit. Tento klíč umožňuje, aby každý řádek aktualizovaných dat přesně odpovídal řádku ve zdroji dat, ze kterého je aktualizován.

V následujícím příkladu listu aplikace Microsoft Office Excel je jedinečným identifikátorem, neboli klíčem, sloupec IDZaměstnance.

Tabulka aplikace Excel obsahující data zaměstnanců

Začátek stránky

Řešení konfliktů mezi starými a novými daty

Může být nezbytné řešit konflikty mezi novými daty ze zdroje dat a starými daty ve výkresu. Ke konfliktům může dojít například při odstranění řádku dat nebo vytvoření nového řádku se stejným jedinečným identifikátorem, jaký má jiný existující řádek ve výkresu. V obou případech nelze příkazem Aktualizovat data aktualizovat data ve všech obrazcích, protože příkaz již není schopen každému obrazci přiřadit řádek v aktualizovaném zdroji. Při takovém konfliktu se zobrazí okno Konflikty při aktualizaci. V okně jsou k dispozici možnosti pro vyřešení konfliktu.

Řešení konfliktů způsobených odstraněním řádků dat

Obrazce, jejichž řádky dat byly odstraněny, můžete odebrat nebo zachovat.

 1. V seznamu obrazců v okně Konflikty při aktualizaci vyberte obrazce, u nichž chcete použít jeden z následujících příkazů.

 2. Klepněte na jeden z následujících příkazů:

  • Odstranit obrazec, chcete-li odstranit pouze vybrané obrazce.

  • Odstranit všechny uvedené obrazce, chcete-li odstranit všechny obrazce s chybějícími řádky.

  • Zachovat obrazec, chcete-li zachovat pouze vybrané obrazce.

  • Zachovat všechny uvedené obrazce, chcete-li zachovat všechny obrazce s chybějícími řádky.

   Poznámka: Příkazy Odstranit obrazec a Zachovat obrazec nejsou k dispozici (jsou zobrazeny šedě), pokud není v seznamu vybrán žádný odstavec.

Řešení konfliktů způsobených nejednoznačně identifikovatelnými daty

Pokud data nemají jednoznačný identifikátor nebo pokud se před aktualizací výkresu změní jednoznačný identifikátor ve zdroji dat, může být nemožné přiřadit příkazem Aktualizovat data správný řádek odpovídajícímu obrazci.

 1. V seznamu obrazců v okně Konflikty při aktualizaci vyberte obrazce, u kterých chcete použít jeden z následujících příkazů.

 2. Klepněte na jeden z následujících příkazů:

  • Vybrat odpovídající řádek, chcete-li otevřít dialogové okno Vybrat odpovídající řádek a určit v něm řádek, který má být přiřazen vybranému obrazci.

  • Ignorovat všechny konflikty, chcete-li zachovat v okně Externí data duplicitní řádky. Budou odstraněna stávající propojení na tyto řádky.

   Poznámka: Po klepnutí na příkaz Ignorovat všechny konflikty zůstanou řádky s duplicitními jedinečnými identifikátory v okně, původní data zůstanou uložena v dialogovém okně Data obrazce a mezi obrazcem a daty nebude existovat žádné propojení.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×