Aktualizace dat v existujícím grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po vytvoření grafu budete možná muset na Listu změnit jeho zdrojová data. Abyste tyto změny mohli uložit do grafu, poskytuje Microsoft Office Excel různé způsoby, jak graf aktualizovat. Graf se změněnými hodnotami můžete aktualizovat okamžitě nebo můžete podkladová data měnit dynamicky. Graf můžete taky aktualizovat přidáním, změnou nebo odebráním dat.

Změna podkladových dat, na kterých je graf založen

Když aktualizujete podkladová data grafu, jeho data i vzhled se taky změní. Rozsah těchto změn závisí na tom, jak ve svém grafu definujete zdroj dat. Změněné hodnoty grafu můžete aktualizovat automaticky nebo můžete využít několik způsobů, jak podkladový zdroj dat měnit dynamicky.

Automatická aktualizace změněných dat v existujícím grafu

Hodnoty v grafu jsou propojené s daty listu, ze kterých je graf vytvořen. Když jsou možnosti výpočtů nastaveny na automaticky (karta Vzorce, skupina Výpočet, tlačítko Možnosti výpočtů), změny, které s daty listu provedete, se v grafu zobrazí automaticky.

Poznámka : V Excel 2007, klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office > Možnosti aplikace Excel > vzorce > výpočty > Možnosti výpočtů.

 1. Otevřete list obsahující data, která jsou vynesená do grafu.

 2. Do buňky obsahující hodnotu, kterou chcete změnit, zadejte hodnotu novou.

 3. Stiskněte klávesu ENTER.

Dynamická změna podkladového zdroje dat u existujícího grafu

Pokud chcete, aby zdroj dat grafu rostl dynamicky, můžete to udělat dvěma způsoby. Buď graf můžete založit na datech v excelové tabulce nebo ho můžete založit na definovaném názvu.

Založení grafu na excelové tabulce

Pokud jste vytvořili graf založený na oblast buněk, aktualizace dat v oblasti původní se projeví v grafu. Ale zvětšit velikost oblasti přidávání řádků a sloupců a změnit data v grafu a vzhled, třeba změnit ručně původního zdroje dat v grafu změnou oblast buněk, který graf je založený na.

Pokud chcete, aby se data a vzhled grafu změnily, když se zdroj dat zvětší, můžete jako podkladový zdroj dat využít excelovou tabulku.

 1. Klikněte na graf, u kterého chcete změnit oblast buněk se zdrojovými daty.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Data na tlačítko Vybrat data.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Z dialogového okna Vybrat zdroj dat si poznamenejte umístění oblasti dat a potom klikněte na OK.

 4. Přejděte na toto umístění a klikněte na libovolnou buňku v této oblasti dat.

 5. Na kartě Vložit ve skupině Tabulky klepněte na tlačítko Tabulka.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: stiskněte kombinaci kláves CTRL + L nebo CTRL + T.

Založení grafu na definovaném názvu

Další způsob, jak dynamicky měnit data a vzhled grafu, když se zdroj dat zvětší, je pomocí definovaného názvu a funkce POSUN. Tento postup je užitečný, když potřebujete řešení, které funguje i s předchozími verzemi Excelu.

Další informace najdete v tématu Použití definovaných názvů k automatické aktualizaci oblasti grafu v Excelu.

Přidání dat do existujícího grafu

Pro zahrnutí dalších zdrojových dat do existujícího grafu můžete použít jeden z několika způsobů. Můžete rychle přidat další datovou řadu. Můžete přetáhnout úchyty pro změnu velikosti oblastí tak, abyste zahrnuli data grafu, která se nachází na stejném listu. Nebo můžete další data zkopírovat do vloženého grafu nebo do samostatného Listu s grafem.

Přidání datové řady do grafu

 1. Klikněte na graf, do kterého chcete přidat další datovou řadu.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Data na tlačítko Vybrat data.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat v části Položky legendy (řady), klikněte na Přidat.

 4. V dialogovém okně Upravit řady udělejte toto:

  • V poli Název řady zadejte název, který chcete pro tuto řadu použít, nebo vyberte název listu.

  • V poli Hodnoty řad zadejte odkaz na oblast datové řady, kterou chcete přidat, nebo tuto oblast vyberte přímo na listu.

   Klikněte na tlačítko Sbalit dialog  Obrázek tlačítka v pravé části pole Název řady nebo Hodnoty řad a potom vyberte oblast, kterou chcete použít pro tabulku na listu. Až skončíte, klikněte znovu na tlačítko Sbalit dialog, abyste si dialogové okno zobrazili zase celé.

   Pokud používáte klávesy se šipkami, abyste umístili ukazatel a mohli zadat odkaz, můžete stisknout klávesu F2, kterou se dostanete do režimu úprav. Opětovným stisknutím klávesy F2 se přepnete zpět do režimu pozice. Aktuální režim si můžete ověřit na stavovém řádku.

Přetáhněte úchyty pro změnu velikosti oblastí tak, abyste do vloženého grafu přidali data

Pokud jste vložený graf vytvořili ze sousedících buněk listu, můžete do něj přidat data tak, že přetáhnete úchyty pro změnu velikosti oblastí zdrojových dat. Graf musí být na stejném listu jako data, která jste použili pro vytvoření grafu.

 1. Data a popisky, které chcete přidat do grafu, zadejte na tento list do buněk, které sousedí se stávajícími daty.

 2. Klikněte na graf, abyste si na listu kolem zdrojových dat zobrazili úchyty pro změnu velikosti.

 3. Na listu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete do grafu přidat nové kategorie a datové řady, přetáhněte modrý úchyt pro změnu velikosti tak, aby jeho obdélník obsahoval nová data a popisky.

  • Pokud chcete přidat pouze nové datové řady, přetáhněte zelený úchyt pro změnu velikosti tak, aby jeho obdélník obsahoval nová data a popisky.

  • Pokud chcete přidat nové kategorie a datové body, přetáhněte fialový úchyt pro změnu velikosti tak, aby jeho obdélník obsahoval nová data a kategorie.

Kopírování dat do grafu

Pokud jste vložený graf vytvořili z nesousedících buněk nebo pokud je graf na samostatném listu s grafem, můžete do něj další data zkopírovat.

 1. Na listu vyberte buňky s daty, které chcete do grafu přidat.

  Pokud chcete, aby se v grafu objevil popisek sloupce nebo řádku, v němž jsou nová data umístěna, zahrňte buňku obsahující popisek do výběru.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

 3. Klikněte na list s grafem nebo na vložený graf, do kterého chcete kopírovaná data vložit.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete data do grafu vložit, klikněte na kartě Domů ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka: stiskněte CTRL + V.

  • Pokud chcete určit, jak by zkopírovaná data měla být v grafu vynesena, klikněte na kartě Domů ve skupině Schránka na šipku u tlačítka Vložit, vyberte Vložit jinak a pak vyberte požadovanou možnost.

Změna dat v existujícím grafu

Existující graf můžete změnit úpravou jednotlivých datových řad, které se zobrazují v grafu, nebo změnou oblasti buněk, na které je graf založen. Nebo taky můžete změnit popisky vodorovné osy (kategorie).

Změna oblasti buněk, na které je graf založen

 1. Klikněte na graf, u kterého chcete změnit oblast buněk se zdrojovými daty.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Data na tlačítko Vybrat data.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat si ověřte, že v poli Oblast dat grafu máte vybraný celý odkaz.

  Klikněte na tlačítko Sbalit dialog  Obrázek tlačítka v pravé části pole Oblast dat grafu a potom vyberte oblast, kterou chcete použít pro tabulku na listu. Až skončíte, klikněte znovu na tlačítko Sbalit dialog, abyste si dialogové okno zobrazili zase celé.

 4. Na listu vyberte buňky s daty, které chcete v grafu zobrazit.

  Pokud chcete, aby se v grafu zobrazily popisky sloupců nebo řádků, zahrňte do výběru buňky, které tyto popisky obsahují.

  Pokud používáte klávesy se šipkami, abyste umístili ukazatel a mohli zadat odkaz, můžete stisknout klávesu F2, kterou se dostanete do režimu úprav. Opětovným stisknutím klávesy F2 se přepnete zpět do režimu pozice. Aktuální režim si můžete ověřit na stavovém řádku.

Přejmenování nebo změna datové řady, která se zobrazuje v grafu

Název a hodnoty existující datové řady můžete upravit bez ovlivnění dat na listu.

 1. Klikněte na graf obsahující datovou řadu, kterou chcete změnit.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Data na tlačítko Vybrat data.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat v části Položky legendy (řady), vyberte datovou řadu, kterou chcete změnit, a potom klikněte na Upravit.

 4. Pokud chcete datovou řadu přejmenovat, zadejte do pole Název řady název, který chcete pro tuto řadu použít, nebo vyberte název listu. Zadaný název se zobrazí v legendě grafu, ale nepřidá se do listu.

 5. Pokud chcete oblast datové řady změnit, zadejte do pole Hodnoty řad odkaz na oblast datové řady, kterou chcete přidat, nebo tuto oblast vyberte na listu nebo do tohoto pole zadejte přímo hodnoty. Zadané hodnoty se do listu nepřidají.

  Když je graf XY (bodový), zobrazí se pole Hodnoty X řadHodnoty Y řad, abyste mohli změnit oblast dat i u těchto hodnot. Když je graf bublinový, zobrazí se pole Hodnoty X řadHodnoty Y řadVelikost bublin řad, abyste také mohli změnit oblast dat i u těchto hodnot.

U každého pole můžete v jeho pravé části kliknout na tlačítko Sbalit dialog Obrázek tlačítka a potom můžete vybrat oblast, kterou chcete použít pro tabulku na listu. Až skončíte, klikněte znovu na tlačítko Sbalit dialog, abyste si dialogové okno zobrazili zase celé.

Pokud používáte klávesy se šipkami, abyste umístili ukazatel a mohli zadat odkaz, můžete stisknout klávesu F2, kterou se dostanete do režimu úprav. Opětovným stisknutím klávesy F2 se přepnete zpět do režimu pozice. Aktuální režim si můžete ověřit na stavovém řádku.

Změna pořadí datové řady

 1. Klikněte na graf obsahující datovou řadu, kterou chcete změnit.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Data na tlačítko Vybrat data.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat v části Položky legendy (řady), vyberte datovou řadu, kterou chcete přesunout na jiné místo v pořadí.

 4. Klikněte na šipku Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů, abyste datovou řadu přesunuli.

 5. Krok 3 a 4 opakujte u všech datových řad, které chcete přesunout.

Změna popisků vodorovné osy (kategorie)

Když změníte popisky vodorovné osy (kategorie), změní se popisky všech vodorovných os. Popisky jednotlivých vodorovných os změnit nemůžete.

 1. Klikněte na graf obsahující popisky vodorovné osy, které chcete změnit.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Data na tlačítko Vybrat data.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V části Popisky vodorovné osy (kategorie) klikněte na Úpravy.

 4. V poli Oblast popisku osy zadejte odkaz na oblast datové řady, kterou chcete použít pro popisky vodorovné osy, nebo tuto oblast vyberte přímo na listu.

  Klikněte na tlačítko Sbalit dialog  Obrázek tlačítka v pravé části pole Název řady nebo Hodnoty řad a potom vyberte oblast, kterou chcete použít pro tabulku na listu. Až skončíte, klikněte znovu na tlačítko Sbalit dialog, abyste si dialogové okno zobrazili zase celé.

  Pokud používáte klávesy se šipkami, abyste umístili ukazatel a mohli zadat odkaz, můžete stisknout klávesu F2, kterou se dostanete do režimu úprav. Opětovným stisknutím klávesy F2 se přepnete zpět do režimu pozice. Aktuální režim si můžete ověřit na stavovém řádku.

Odebrání dat z grafu

Pomocí možnosti výpočtů nastavit automatické data, která se odstraní z listu se automaticky odeberou z grafu. Můžete taky odebrání dat z grafu beze změny zdrojových datech na listu.

Odstranění zdrojových dat na listu

 • Na listu vyberte buňku nebo oblast buněk obsahující data, která chcete odebrat z grafu, a potom stiskněte klávesu DELETE.

  • Pokud data z vybraných buněk odeberete, vynesou se do grafu prázdné buňky. Způsob, kterým se prázdné buňky vykreslují, můžete změnit, když kliknete pravým tlačítkem na graf a potom vyberete Skryté a prázdné buňky.

  • Pokud odstraníte sloupec, odebere se z grafu celá datová řada. Pokud odstraníte řádek, může se zobrazit chybová zpráva. Když kliknete na tlačítko OK, graf může zobrazit jeden nebo více datových bodů z datové řady, kterou jste odstranili. Na tyto datové body můžete kliknout a potom stisknout klávesu DELETE.

Odebrání datové řady z grafu

 1. Klikněte na graf nebo na datovou řadu, kterou chcete odebrat, nebo následujícím způsobem vyberte graf nebo datovou řadu ze seznamu prvků grafu:

  1. Klepněte na graf.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle pole Oblasti grafu a potom klikněte na prvek grafu, který chcete použít.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Pokud jste vybrali graf, postupujte takto:

   1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Data na tlačítko Vybrat data.

    Vzhled pásu karet aplikace Excel

   2. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat v části Položky legendy (řady), vyberte datovou řadu, kterou chcete odebrat, a potom klikněte na Odebrat.

  2. Pokud jste v grafu vybrali datové řady, stiskněte klávesu DELETE.

Potřebujete další pomoc?

Vždy zobrazit dotaz odborník na Komunitu Odborný Excelzískat pomoc v odpovědi komunitynebo navrhnout novou funkci nebo zlepšený Excel uživatele hlasovou.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×