Aktualizace dat nebo zopakování dotazu

Pokud sdílíte databázi v síti, mohou ostatní uživatelé provádět změny dat v okamžiku, kdy si stejná data prohlížíte v datovém listu nebo formuláři. Aplikace Microsoft Access zobrazená data v nastavených intervalech aktualizuje. Pokud potřebujete okamžitě získat aktuální data, můžete záznamy aktualizovat ručně. Lze provést i úplnou aktualizaci zopakováním dotazu na data.

Při aktualizaci záznamů se aktualizují pouze stávající data v datovém listu nebo formuláři. Nedojde k aktualizaci pořadí záznamů, zobrazení nových záznamů nebo odebrání odstraněných záznamů a záznamů, které již nesplňují zadaná kritéria. Chcete-li aktualizovat i tyto údaje, je třeba znovu spustit dotaz na data. Opakování dotazu lze provést ručně, pomocí makra nebo pomocí kódu.

Poznámka : Vzhledem k tomu, že opakování dotazu na data provádí více operací než aktualizace dat, je tato akce časově náročnější a může trvat i výrazně delší dobu v závislosti na konkrétní sadě záznamů.

Co chcete udělat?

Aktualizace dat

Nastavení intervalu aktualizace

Ruční opakování dotazu na data

Opakování dotazu na data pomocí makra

Opakování dotazu na data pomocí kódu

Aktualizace dat

 • Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li aktualizovat záznamy v zobrazení datového listu nebo ve formulářovém zobrazení, klikněte na kartě Domů ve skupině Záznamy na tlačítko Aktualizovat vše a potom klikněte na příkaz Aktualizovat.

  • Chcete-li aktualizovat záznamy v zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, klikněte na kartě Návrh ve skupině Data na položku Aktualizovat kontingenční tabulku či graf.

Začátek stránky

Nastavení intervalu aktualizace

Můžete nastavit interval, ve kterém aplikace Access aktualizuje data. Ve výchozím nastavení aplikace Access aktualizuje data každých 60 sekund.

 1. Klikněte na tlačítko Office. Zobrazí se okno Microsoft Backstage.

 2. V levém podokně okna Microsoft Backstage klikněte na položku Možnosti.

 3. V levém podokně dialogového okna Možnosti aplikace Access klikněte na položku Upřesnit.

 4. V pravém podokně v části Upřesnit zadejte hodnotu v číselníku Interval aktualizace (s).

Začátek stránky

Ruční opakování dotazu na data

 • Stiskněte klávesy SHIFT+F9.

Začátek stránky

Opakování dotazu na data pomocí makra

Pokud chcete, aby se dotaz na data automaticky zopakoval, pokud dojde k události, můžete vytvořit makro a připojit je k události. Můžete například chtít zopakovat dotaz na data, jakmile je na formulář přesunut Fokus. Příslušné makro vytvoříte a připojíte k události formuláře Při získání fokusu následujícím postupem:

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Jiné na položku Makro. Není-li tento příkaz k dispozici, klikněte na šipku pod tlačítkem Modul nebo pod tlačítkem Modul třídy a poté klikněte na položku Makro.

 2. Klikněte na šipku u zeleného symbolu plus (+) a potom klikněte na akci ZnovuSpustitDotaz.

 3. Uložte makro pod názvem Znovu spustit dotaz a zavřete Tvůrce maker.

 4. Otevřete požadovaný formulář v Návrhové zobrazení. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 5. Ujistěte se, že je vybrán vlastní formulář. V seznamu vlastností klikněte na kartu Událostní.

 6. Na kartě Událostní klikněte na šipku u vlastnosti Při získání fokusu a potom klikněte na název makra Znovu spustit dotaz.

 7. Uložte formulář.

Začátek stránky

Opakování dotazu na data pomocí kódu

Automatické opakování dotazu na data lze také zajistit pomocí kódu. Můžete například chtít zopakovat dotaz na data, jakmile je na formulář přesunut fokus. Příslušný modul vytvoříte a připojíte k události formuláře Při získání fokusu následujícím postupem:

 1. Otevřete požadovaný formulář v návrhovém zobrazení. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 2. Ujistěte se, že je vybrán vlastní formulář. V seznamu vlastností klikněte na kartu Událostní.

 3. Na kartě Událostní u vlastnosti Při získání fokusu klikněte na tlačítko Vytvořit Builder button .

 4. V dialogovém okně Zvolit tvůrce klikněte na položku Tvůrce kódu.

  V editoru jazyka Visual Basic se otevře nový modul.

 5. Zadejte řetězec Me.Requery a zavřete editor jazyka Visual Basic.

 6. Uložte formulář.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×