Akce makra ZobrazovatVýsledky

Pomocí akce ZobrazovatVýsledky lze určit, zda je Zobrazení výsledků zapnuto. Tuto akci lze použít například ke zobrazení nebo skrytí výsledků Makro v době, kdy je spuštěno.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce ZobrazovatVýsledky má následující argumenty.

Argument akce

Popis

Zobrazovat výsledky

Klepněte na tlačítko Ano (zapnutí zobrazování výsledků) nebo Ne (vypnutí zobrazování výsledků) v rámečku Zobrazovat výsledky v části Argumenty akce v podokně Tvůrce maker. Výchozí nastavení je Ano.

Text stavového řádku

Text zobrazený na Stavový řádek, je-li zobrazování výsledků vypnuto. Pokud je zobrazování výsledků vypnuto, může být na stavovém řádku zobrazen například text Makro je spuštěno.

Komentář

Když aplikace Microsoft Office Access 2007 provádí makro, zobrazují se často při aktualizaci obrazovky informace, které nejsou pro činnost makra podstatné. Pokud nastavíte argument Zobrazovat výsledky na hodnotu Ne, nebude makro aktualizovat obrazovku. Po skončení makra se zobrazování výsledků automaticky opět zapne a okno se Překreslení. Nastavení hodnoty Ne u argumentu Zobrazovat výsledky nemá vliv na funkci ani výsledky makra.

Akce ZobrazovatVýsledky nepotlačuje zobrazení Modální dialogových oken, jako jsou chybové zprávy, ani Místní formulář, jako jsou Seznam vlastností. Dialogová okna a překryvné formuláře lze použít ke shromažďování nebo zobrazení informací, i když je zobrazování výsledků vypnuto. Chcete-li potlačit všechny zprávy a dialogová okna kromě chybových zpráv a oken, která vyžadují zadání údajů uživatelem, použijte akci NastavitVarování.

V rámci makra lze akci ZobrazovatVýsledky spustit více než jednou. To umožňuje měnit text na stavovém řádku v průběhu spuštění makra.

Pokud zobrazování výsledků vypnete, můžete pomocí akce PřesýpacíHodiny změnit tvar ukazatele myši na přesýpací hodiny (nebo jiný tvar ukazatele myši, který jste nastavili pro stav Zaneprázdněna), který bude vizuálně znázorňovat, že je makro spuštěno.

Pokud chcete akci ZobrazovatVýsledky spustit v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu Echo objektu DoCmd.

Příklady

Nastavení hodnoty ovládacího prvku pomocí makra

Následující makro otevře formulář PřidatVýrobky po klepnutí na tlačítko ve formuláři Dodavatelé. Zobrazí použití akcí ZobrazovatVýsledky, Zavřít, OtevřítFormulář, NastavitHodnotu a PřejítNaOvládacíPrvek. Akce NastavitHodnotu nastaví ovládací prvek Kód dodavatele ve formuláři Výrobky na hodnotu aktuálního dodavatele ve formuláři Dodavatelé. Akce PřejítNaOvládacíPrvek provede přechod na pole Kód kategorie, kde můžete začít zadávat údaje o novém výrobku. Toto makro by mělo být připojeno k tlačítku Přidat výrobky ve formuláři Dodavatelé.

Akce

Argumenty: Nastavení

Komentář

ZobrazovatVýsledky

Zobrazovat výsledky: Ne

Zastaví aktualizaci obrazovky v průběhu spuštění makra.

Zavřít

Typ objektu: Formulář

Název objektu: Seznam produktů

Uložit: Ne

Zavře formulář Seznam produktů.

OtevřítFormulář

Název formuláře: Výrobky

Zobrazit: Formulář

Režim dat: Přidávání

Režim okna: Normální

Otevře formulář Výrobky.

NastavitHodnotu

Položka: [Forms]![Výrobky]![KódDodavatele]

Výraz: KódDodavatele

Nastaví ovládací prvek Kód dodavatele na hodnotu aktuálního dodavatele ve formuláři Dodavatelé.

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacího prvku: KódKategorie

Přejde na ovládací prvek Kód kategorie.

Synchronizace formulářů pomocí makra

Následující makro otevře formulář Seznam produktů v pravém dolním rohu formuláře Dodavatelé a zobrazí výrobky od aktuálního dodavatele. Zobrazí použití akcí ZobrazovatVýsledky, OknoSeZprávou, PřejítNaOvládacíPrvek, ZastavitMakro, OtevřítFormulář a PřesunVelikost. Zobrazí také použití podmíněného výrazu u akcí OknoSeZprávou, PřejítNaOvládacíPrvek a ZastavitMakro. Toto makro by mělo být připojeno k tlačítku Přehled výrobků ve formuláři Dodavatelé.

Podmínka

Akce

Argumenty: Nastavení

Komentář

ZobrazovatVýsledky

Zobrazovat výsledky: Ne

Zastaví aktualizaci obrazovky v průběhu spuštění makra.

IsNull([Kód dodavatele])

OknoSeZprávou

Zpráva: Přesuňte se k záznamu dodavatele, jehož výrobky chcete zobrazit, a poté znovu klepněte na tlačítko Přehled výrobků.

ZvukovýSignál: Ano

Typ: Žádná ikona

Titulek: Vyberte dodavatele

Pokud ve formuláři Dodavatelé není vybrán aktuální dodavatel, zobrazí se zpráva.

...

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacího prvku: NázevFirmy

Provede přesun na ovládací prvek NázevFirmy.

...

ZastavitMakro

Zastaví činnost makra.

OtevřítFormulář

Název formuláře: Seznam produktů

Zobrazit: Datový list

Název filtru:

Podmínka Where: [Kód dodavatele] = [Forms]![Dodavatelé]![KódDodavatele]

Režim dat: Jen pro čtení

Režim okna: Normální

Otevře formulář Seznam produktů a zobrazí výrobky aktuálního dodavatele.

PřesunVelikost

Vpravo: 1,98 cm

Dolů: 4,57 cm

Umístí formulář Seznam produktů v pravém dolním rohu formuláře Dodavatelé.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×