Akce makra ZobrazitVšechnyZáznamy

Akci ZobrazitVšechnyZáznamy je možné použít k odebrání všech použitých Filtr z aktivní Tabulka, Sada výsledků dotazu nebo Formulář a k zobrazení všech Záznam v tabulce či sadě výsledků nebo všech záznamů ve zdrojové tabulce či zdrojovém dotazu formuláře.

Nastavení

Akce ZobrazitVšechnyZáznamy neobsahuje žádné argumenty.

Poznámky

Pomocí této akce lze zajistit, že budou zobrazeny všechny záznamy (včetně všech změněných a nových záznamů) v tabulce, sadě výsledků dotazu nebo formuláři. Tato akce má za následek Opakované spuštění dotazu v záznamech u formuláře nebo Podformulář.

Tuto akci lze také použít k odebrání filtru použitého pomocí akce PoužítFiltr, pomocí příkazu Filtr na kartě Domů nebo pomocí argumentu Název filtru nebo Podmínka Where akce OtevřítFormulář.

Tato akce má podobný účinek jako klepnutí na tlačítko Přepnout filtr na kartě Domů nebo klepnutí pravým tlačítkem myši na filtrované pole a klepnutí na příkaz Smazat filtr z ve formulářovém zobrazení, v zobrazení rozložení nebo zobrazení datového listu.

Pokud chcete akci ZobrazitVšechnyZáznamy spustit v modulu VBA (Visual Basic for Applications), použijte metodu ShowAllRecords objektu DoCmd.

Příklad

Použití filtru pomocí makra

Následující makro obsahuje sadu akcí, z nichž každá filtruje záznamy formuláře Telefonní seznam zákazníků. Znázorňuje použití akcí PoužítFiltr, ZobrazitVšechnyZáznamy a PřejítNaOvládacíPrvek. Znázorňuje rovněž použití podmínek umožňujících určit, které přepínací tlačítko ve skupině voleb bylo ve formuláři vybráno. Jednotlivé řádky akce jsou spojeny s přepínacími tlačítky, která slouží k výběru sady záznamů začínajících písmeny A, B, C atd. nebo k výběru všech záznamů. Toto makro je třeba připojit k události .Poaktualizaci skupiny voleb FiltrNázvuSpolečnosti.

Podmínka

Akce

Argumenty: Nastavení

Komentář

[Filtry názvů společností] =1

PoužítFiltr

Podmínka Where: [Název společnosti] Like "[AÀÁÂÃÄ]*"

Filtr pro názvy společností, které začínají písmenem A, À, Á, Â, Ã nebo Ä.

[Filtry názvů společností] =2

PoužítFiltr

Podmínka Where: [Název společnosti] Like "B*"

Filtr pro názvy společností, které začínají písmenem B.

[Filtry názvů společností] =3

PoužítFiltr

Podmínka Where: [Název společnosti] Like "[CÇ]*"

Filtr pro názvy společností, které začínají písmenem C nebo Ç.

Řádky akce pro písmena D až Y mají stejný formát jako pro písmena A až C.

[Filtry názvů společností] =26

PoužítFiltr

Podmínka Where: [Název společnosti] Like "[ZÆØÅ]*"

Filtr pro názvy společností, které začínají písmenem Z, Æ, Ø nebo Å.

[Filtry názvů společností] =27

ZobrazitVšechnyZáznamy

Zobrazí všechny záznamy.

[RecordsetClone].[RecordCount]>0

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacího prvku: NázevSpolečnosti

Pokud jsou pro vybrané písmeno vráceny výsledky, bude fokus přesunut na ovládací prvek NázevSpolečnosti.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×