Akce makra ZobrazitNástroje

Akci ZobrazitNástroje můžete použít k zobrazení nebo skrytí skupiny příkazů na kartě Doplňky.

Poznámka : Akce ZobrazitNástroje nemá žádný vliv na Místní nabídka.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce ZobrazitNástroje obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Název panelu nástrojů

Název skupiny příkazů na kartě Doplňky, kterou chcete zobrazit nebo skrýt. V poli Název panelu nástrojů v části Argumenty akce v podokně Tvůrce maker jsou zobrazeny všechny dostupné skupiny, které budou touto akcí ovlivněny. Tento argument je povinný.

Pokud spustíte Makro obsahující akci ZobrazitNástroje v Databázová knihovna, bude aplikace Access hledat skupinu s tímto názvem nejprve v knihovní databázi a poté v aktuální databázi.

Zobrazit

Určuje, zda a v jakých zobrazeních má být skupina zobrazena či skryta. Výchozí hodnota je Ano (skupina se bude vždy zobrazovat).

Vyberete-li možnost Ano, bude se skupina zobrazovat vždy. Při výběru možnosti V případě potřeby se skupina bude zobrazovat, pouze pokud je příslušný formulář nebo sestava aktivní. Jestliže vyberete možnost Ne, bude skupina vždy skryta.

Poznámky

Tuto akci můžete použít v makru s Podmíněný výraz a zobrazit nebo skrýt skupinu v závislosti na konkrétních podmínkách.

Jestliže chcete zobrazit určitou skupinu pouze u jednoho formuláře nebo sestavy, nastavte vlastnost .Přiaktivaci formuláře nebo sestavy na název makra, které obsahuje akci ZobrazitNástroje. Potom nastavte vlastnost .Přideaktivaci formuláře nebo sestavy na název makra, které obsahuje akci ZobrazitNástroje a skupinu skryjte.

Pokud v modulu VBA (Visual Basic for Applications) nastavíte vlastnost AllowBuiltInToolbars na hodnotu False (0) nebo možnost AllowBuiltInToolbars na hodnotu False pomocí metody SetOption, není možné zobrazit či skrýt integrované panely nástrojů prostřednictvím této akce.

Chcete-li spustit akci ZobrazitNástroje v modulu VBA, použijte metodu ShowToolbar objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×