Akce makra ZnovuSpustitDotaz

Akce ZnovuSpustitDotaz slouží k aktualizaci dat zadaného Ovládací prvek v aktivním Databázové objektyOpakované spuštění dotazu na zdroj ovládacího prvku. Není-li žádný ovládací prvek zadán, bude se dotaz týkat samotného zdroje objektu. Touto akcí zajistíte, aby aktivní objekt nebo některý jeho ovládací prvek obsahoval nejaktuálnější data.

Nastavení

Akce ZnovuSpustitDotaz má následující argument:

Argument akce

Popis

Název ovládacího prvku

Název ovládacího prvku, který chcete aktualizovat. Zadává se do pole Název ovládacího prvku v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker. Stačí zadat pouze název ovládacího prvku, nikoli úplný identifikátor (jako například Forms!názevformuláře!názevovládacíhoprvku). Ponechejte tento argument prázdný, chcete-li znovu spustit dotaz na zdroj aktivního objektu. Jestliže je aktivním objektem Datový list nebo Sada výsledků, musí být argument prázdný.

Poznámky

Akce ZnovuSpustitDotaz funguje následujícím způsobem:

  • Znovu spustí dotaz, na němž je ovládací prvek či objekt založen.

  • Zobrazí všechny nové nebo změněné záznamy a odebere odstraněné záznamy z Tabulka, na níž je ovládací prvek nebo objekt založen.

Poznámka : Akce ZnovuSpustitDotaz nemá vliv na pozici ukazatele záznamu.

Ovládací prvky založené na dotazu nebo tabulce zahrnují:

  • Seznam a Pole se seznamem,

  • Ovládací prvek podformulář/podsestava,

  • Objekt OLE (například grafy),

  • ovládací prvky obsahující Doménová agregační funkce (například DSum).

Není-li zadaný ovládací prvek založen na dotazu nebo tabulce, vynutí tato akce jeho přepočet.

Jestliže ponecháte argument Název ovládacího prvku prázdný, bude mít akce ZnovuSpustitDotaz stejný účinek jako stisknutí kláves SHIFT+F9, když má objekt Fokus. Pokud má fokus ovládací prvek Podformulář, bude se dotaz týkat pouze zdroje podformuláře (podobně jako při stisknutí kláves SHIFT+F9).

Poznámka : Akce ZnovuSpustitDotaz způsobí nové spuštění dotazu na zdroj ovládacího prvku nebo objektu. Akce PřekreslitObjekt naproti tomu Překreslení ovládací prvky zadaného objektu, ale nespustí dotaz v databázi ani nezobrazí nové záznamy. Akce ZobrazitVšechnyZáznamy zahrnuje nejenom nové spuštění dotazu na aktivní objekt, ale i odebrání všech použitých Filtr, což součástí akce ZnovuSpustitDotaz není.

Pokud chcete znovu spustit dotaz u ovládacího prvku, který není součástí aktivního objektu, je nutné použít metodu Requery v modulu Visual Basic for Applications (VBA), nikoli akci ZnovuSpustitDotaz nebo odpovídající metodu Requery objektu DoCmd. Metoda Requery v modulu VBA je rychlejší než akce ZnovuSpustitDotaz nebo metoda DoCmd.Requery. Při použití akce ZnovuSpustitDotaz nebo metody DoCmd.Requery navíc aplikace Microsoft Office Access 2007 dotaz zavře a znovu ho načte z databáze, ale při použití metody Requery spustí aplikace Access dotaz znovu bez jeho zavření a nového načtení. Všimněte si, že metoda Requery objektu ActiveX Data Object (EDO) funguje stejně jako metoda Requery aplikace Access.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×