Akce makra ZnovuSpustitDotaz

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Opětovné spuštění akce slouží k aktualizaci dat v zadané Ovládací prvek aktivní objektu tak, že opětovné spuštění dotazu Zdroj ovládacího prvku. Pokud není zadán žádný ovládací prvek, tato akce dotazu na zdroj objektu. Pomocí této akce můžete zajistit, aby aktivní objekt nebo některý z jeho ovládacích prvků zobrazí nejaktuálnějšími daty.

Nastavení

Akce ZnovuSpustitDotaz má následující argument:

Argument akce

Popis

Název ovládacího prvku

Název ovládacího prvku, který chcete aktualizovat. Zadává se do pole Název ovládacího prvku v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker. Stačí zadat pouze název ovládacího prvku, nikoli úplný identifikátor (jako například Forms!názevformuláře!názevovládacíhoprvku). Ponechejte tento argument prázdný, chcete-li znovu spustit dotaz na zdroj aktivního objektu. Jestliže je aktivním objektem Datový list nebo Sada výsledků, musí být argument prázdný.

Poznámky

Akce ZnovuSpustitDotaz funguje následujícím způsobem:

  • Znovu spustí dotaz, na němž je ovládací prvek či objekt založen.

  • Zobrazí všechny nové nebo změněné záznamy a odebere odstraněné záznamy z Tabulka, na níž je ovládací prvek nebo objekt založen.

Poznámka : Akce ZnovuSpustitDotaz nemá vliv na pozici ukazatele záznamu.

Ovládací prvky založené na dotazu nebo tabulce zahrnují:

  • Seznamech a polích se seznamem.

  • Podformulář ovládací prvky.

  • Objekty OLE, jako jsou grafy.

  • Ovládací prvky obsahující agregační funkce jazyka domény, jako je Poštaslužby Jednotné zasílání zpráv.

Není-li zadaný ovládací prvek založen na dotazu nebo tabulce, vynutí tato akce jeho přepočet.

Jestliže ponecháte argument Název ovládacího prvku prázdný, bude mít akce ZnovuSpustitDotaz stejný účinek jako stisknutí kláves SHIFT+F9, když má objekt Fokus. Pokud má fokus ovládací prvek Podformulář, bude se dotaz týkat pouze zdroje podformuláře (podobně jako při stisknutí kláves SHIFT+F9).

Poznámka : Akce opětovné spuštění dotazu na zdroj ovládacího prvku nebo objektu. Naopak akce PřekreslitObjekt Přemaluje ovládací prvky ze zadaného objektu, ale není dotaz v databázi nebo zobrazení nových záznamů. ZobrazitVšechnyZáznamy nejen týkat aktivní objekt, ale taky odebere všechny použité filtry, které neslouží akce ZnovuSpustitDotaz .

Pokud chcete znovu spustit dotaz u ovládacího prvku, který není součástí aktivního objektu, je nutné použít metodu Requery v modulu Visual Basic for Applications (VBA), nikoli akci ZnovuSpustitDotaz nebo odpovídající metodu Requery objektu DoCmd. Metoda Requery v modulu VBA je rychlejší než akce ZnovuSpustitDotaz nebo metoda DoCmd.Requery. Při použití akce ZnovuSpustitDotaz nebo metody DoCmd.Requery navíc aplikace Microsoft Office Access 2007 dotaz zavře a znovu ho načte z databáze, ale při použití metody Requery spustí aplikace Access dotaz znovu bez jeho zavření a nového načtení. Všimněte si, že metoda Requery objektu ActiveX Data Object (EDO) funguje stejně jako metoda Requery aplikace Access.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×