Akce makra Vytisknout

Akce Vytisknout slouží k vytištění aktivního Databázové objekty v otevřené databázi. Můžete tisknout Datový list, Sestava, Formulář, Datová stránka a Modul.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce Vytisknout má následující argumenty:

Argument akce

Popis

Rozsah tisku

Rozsah, který chcete vytisknout. V poli Rozsah tisku v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker můžete vybírat z možností Všechno (uživatel může vytisknout celý objekt), Vybraná oblast (uživatel může vytisknout vybranou část objektu) nebo Stránky (uživatel může zadat rozsah stránek pomocí argumentů Od stránky a Do stránky). Výchozí hodnota je Všechno.

Od stránky

První stránka, kterou chcete vytisknout. Tisk začne na horním konci této stránky. Pokud vyberete v poli Rozsah tisku položku Stránky, je tento argument povinný.

Do stránky

Poslední stránka, kterou chcete vytisknout. Tisk skončí na dolním konci této stránky. Pokud vyberete v poli Rozsah tisku položku Stránky, je tento argument povinný.

Kvalita tisku

Kvalita tisku. Můžete vybrat možnosti Vysoká, Střední, Nízká nebo Hrubá. Čím je kvalita tisku nižší, tím rychleji se objekt vytiskne. Výchozí hodnota je Vysoká.

Počet kopií

Počet vytištěných kopií. Výchozí hodnota je 1.

Kompletovat kopie

Klepněte na možnost Ano (kompletovat vytištěné kopie) nebo Ne (nekompletovat kopie). Objekt bude možná vytištěn rychleji, bude-li tento argument nastaven na hodnotu Ne. Výchozí hodnota je Ano.

Poznámky

Tato akce má podobný účinek, jako když vyberete objekt, klepnete na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klepnete na příkaz Tisk. Při této akci se však nezobrazí dialogové okno Tisk.

tip

Pokud často používáte určité nastavení tisku, vytvořte Makro obsahující akci Vytisknout a zadejte toto nastavení jako její argumenty.

Argumenty této akce odpovídají možnostem v dialogovém okně Tisk. Na rozdíl od akce NajítZáznam a dialogového okna Najít a nahradit však není nastavení argumentů sdíleno s možnostmi dialogového okna Tisk.

Pokud chcete akci Vytisknout spustit v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu PrintOut objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×