Akce makra VybratObjekt

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

VybratObjekt slouží k výběru zadaného databázového objektu.

Nastavení

Akce VybratObjekt obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Typ objektu

Typ databázového objektu, který chcete vybrat. V poli Typ objektu v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker můžete vybírat z položek Tabulka, Dotaz, Formulář, Sestava, Makro, Modul, Datová stránka, Zobrazení serveru, Diagram, Uložená procedura nebo Funkce. Tento argument je povinný.

Název objektu

Název objektu, který chcete vybrat. V poli Název objektu jsou zobrazeny všechny objekty v databázi, jejichž typ odpovídá typu zadanému v argumentu Typ objektu. Tento argument je povinný, pokud nenastavíte argument V navigačním podokně na hodnotu Ano.

Poznámka : Názvy objektů pro Zobrazení serveru, diagramu nebo Uložená procedura objekty se nezobrazí v poli Název objektu projektu Accessu (ADP).

V navigačním podokně

Určuje, zda aplikace Microsoft Office Access 2007 vybere objekt v navigačním podokně. Klepněte na položku Ano, chcete-li vybrat objekt v navigačním podokně, nebo na položku Ne v případě, že nechcete vybrat objekt v navigačním podokně. Výchozí hodnota je Ne.

Poznámky

VybratObjekt funguje s objektem přístup, který může přijímat Fokus. Tato akce dává zadaný objekt fokus a zobrazí objekt Pokud jsou skryté. Pokud je objekt Formulář, VybratObjekt nastavena vlastnosttabulkyVisiformuláře na hodnotu Ano a vrátí formuláře do režimu nastavil její Vlastnosti formuláře (například jako Modální nebo Místní formulář ).

Není-li objekt otevřít v jednom z ostatními okny aplikace Access, můžete ho vybrat v navigačním podokně nastavením V Navigativ podokně argumentu na hodnotu Ano. Pokud argument V navigačním podokně nastavena na hodnotu Ne, zobrazí se chybová zpráva při pokusu o vybrat objekt, který není otevřený.

Často lze tuto akci použít k výběru objektu, u kterého chcete provést další akce. Jestliže jste například aplikaci Access nakonfigurovali tak, aby používala překryvná okna namísto dokumentů s kartami, je možné obnovit minimalizovaný objekt (pomocí akce Obnovit) nebo maximalizovat okno, které obsahuje objekt, s nímž chcete pracovat (pomocí akce Maximalizovat).

Pokud vyberete formuláře, můžete přesunout do konkrétní oblasti ve formuláři PřejítNaOvládacíPrvek, PřejítNaZáznama PřejítNaStránku akce. Akce PřejítNaZáznam funguje taky pro datové listy.

Pokud chcete akci VybratObjekt spustit v modulu VBA (Visual Basic for Applications), použijte metodu SelectObject objektu DoCmd.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×