Akce makra VybratObjekt

Pomocí akce VybratObjekt je možné vybrat zadaný Databázové objekty.

Nastavení

Akce VybratObjekt obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Typ objektu

Typ databázového objektu, který chcete vybrat. V poli Typ objektu v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker můžete vybírat z položek Tabulka, Dotaz, Formulář, Sestava, Makro, Modul, Datová stránka, Zobrazení serveru, Diagram, Uložená procedura nebo Funkce. Tento argument je povinný.

Název objektu

Název objektu, který chcete vybrat. V poli Název objektu jsou zobrazeny všechny objekty v databázi, jejichž typ odpovídá typu zadanému v argumentu Typ objektu. Tento argument je povinný, pokud nenastavíte argument V navigačním podokně na hodnotu Ano.

Poznámka : Názvy objektů u typů Zobrazení serveru, Diagram nebo Uložená procedura nejsou v poli Název objektuProjekt aplikace Microsoft Access (ADP) zobrazeny.

V navigačním podokně

Určuje, zda aplikace Microsoft Office Access 2007 vybere objekt v navigačním podokně. Klepněte na položku Ano, chcete-li vybrat objekt v navigačním podokně, nebo na položku Ne v případě, že nechcete vybrat objekt v navigačním podokně. Výchozí hodnota je Ne.

Poznámky

Akci VybratObjekt je možné použít u libovolného objektu aplikace Access, na který je možné přesunout Fokus. Tato akce přesune fokus na zadaný objekt a zobrazí jej v případě, že je skryt. Pokud je objektem Formulář, nastaví akce VybratObjekt vlastnost Zobrazit formuláře na hodnotu Ano a vrátí formulář zpět do režimu nastaveného Vlastnosti formuláře (například jako Modální nebo Místní formulář).

Pokud není objekt otevřen v žádném jiném okně aplikace Access, můžete jej vybrat v navigačním podokně tak, že nastavíte argument V navigačním podokně na hodnotu Ano. Jestliže nastavíte argument V navigačním podokně na hodnotu Ne, zobrazí se při pokusu o výběr objektu, který není otevřen, chybová zpráva.

Často lze tuto akci použít k výběru objektu, u kterého chcete provést další akce. Jestliže jste například aplikaci Access nakonfigurovali tak, aby používala překryvná okna namísto dokumentů s kartami, je možné obnovit minimalizovaný objekt (pomocí akce Obnovit) nebo maximalizovat okno, které obsahuje objekt, s nímž chcete pracovat (pomocí akce Maximalizovat).

Vyberete-li formulář, můžete použít akce PřejítNaOvládacíPrvek, PřejítNaZáznam a PřejítNaStránku k přechodu do konkrétních oblastí formuláře. Akci PřejítNaZáznam je možné použít také u Datový list.

Pokud chcete akci VybratObjekt spustit v modulu VBA (Visual Basic for Applications), použijte metodu SelectObject objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×