Akce makra Výstup

Pomocí akce Výstup můžete exportovat data ze zadaného databázového objektu Accesu (datový list, formulář, sestava nebo modul) do několika výstupních formátů.

Poznámka : V Accessu 2010 a novějších je akce makra Výstup přejmenovaná na ExportovatSFormátováním. Argumenty pro tuto akci makra jsou pořád stejné.

Poznámka : Akce makra Výstup není dostupná ve webových aplikacích pro Access.

Nastavení

Akce Výstup má následující argumenty.

Akční argument

Popis

Typ objektu

Typ objektu obsahujícího data, která chcete exportovat. Vyberte možnost Tabulka (pro datový list tabulky), Dotaz (pro datový list dotazu), Formulář (pro formulář nebo datový list formuláře), Sestava, Modul, Serverové zobrazení, Uložená procedura nebo Funkce v seznamu Typ objektu v sekci Argumenty akce v podokně úloh Tvůrce maker. Jako typ objektu pro export nejde nastavit Makro. Pokud chcete exportovat aktivní objekt, vyberte jeho typ pomocí tohoto argumentu, ale argument Název objektu nechejte prázdný. Toto je povinný argument. Výchozí možnost je Tabulka.

Název objektu

Název objektu obsahujícího data, která chcete exportovat. V seznamu Název objektu se objeví všechny objekty v databázi, které mají typ vybraný v argumentu Typ objektu.

Pokud spustíte makro obsahující akci Výstup v databázové knihovně, bude Access hledat objekt s tímto názvem napřed v databázové knihovně a potom v aktuální databázi.

Výstupní formát

Typ formátu, který chcete použít pro výstup dat. Můžete vybrat Sešit Excelu 97–2003 (*.xls), Binární sešit Excelu (*.xlsb), Sešit Excelu (*.xlsx), HTML (*.htm; *.html), Sešit aplikace Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls), Formát PDF (*.pdf), Formát RTF (*.rtf), Textové soubory (*.txt) nebo Formát XPS (*.xps). Pokud tento argument nezadáte, Access zobrazí výzvu k zadání výstupního formátu.

Poznámka : Do formátu PDF nebo XPS můžete z aplikace Office Access 2007 exportovat jenom po instalaci příslušného doplňku. Další informace najdete v tématu Tisk, sdílení a ochrana souborů ve formátech PDF a XPS.

Výstupní soubor

Soubor, do kterého chcete uložit výstupní data, včetně celé cesty. Můžete zahrnout standardní příponu názvu souboru pro výstupní formát vybraný v argumentu Výstupní formát, ale není to povinné. Pokud argument Výstupní soubor nezadáte, Access zobrazí výzvu k zadání názvu výstupního souboru.

Automatické spuštění

Určuje, jestli chcete, aby se hned po spuštění akce Výstup spustil příslušný software a otevřel se v něm soubor určený argumentem Výstupní soubor.

Soubor šablony

Cesta a název souboru, který chcete použít jako šablonu pro soubory ve formátu HTML. Soubor šablony je textový soubor, který obsahuje speciální značky a tokeny HTML pro Access.

Kódování

Typ formátu kódování znaků, který chcete použít pro výstup textu nebo dat ve formátu HTML. Můžete vybrat MS-DOS, Unicode nebo Unicode (UTF-8). Nastavení argumentu MS-DOS je dostupné jenom pro textové soubory. Pokud tento argument nezadáte, uloží Access výstupní data pomocí výchozího kódování Windows pro textové soubory a výchozího systémového kódování pro soubory ve formátu HTML.

Kvalita výstupu

Výběrem možnosti Tisk můžete optimalizovat výstup pro tisk, možnost Obrazovka optimalizuje výstup pro prohlížení na obrazovce.

Poznámky

Access uloží výstupní data ve vybraném formátu a přečíst je pak může libovolný program, který používá stejný formát. Můžete třeba exportovat accessovou sestavu i s formátováním do dokumentu ve formátu RTF a pak dokument otevřít v Microsoft Wordu.

Pokud budete exportovat databázový objekt do formátu HTML, Access vytvoří soubor ve formátu HTML obsahující data z objektu. Pomocí argumentu Soubor šablony můžete určit soubor, který se má použít jako šablona pro výstupní soubor .html.

Následující pravidla platí při použití akce Výstup k exportu databázového objektu do libovolného z výstupních formátů:

  • Exportovat můžete data z datových listů tabulek, dotazů a formulářů. Ve výstupním souboru se všechna pole v datovém listu zobrazí stejně jako v Accessu, s výjimkou polí obsahujících objekty OLE. Sloupce pro pole objektů OLE budou zahrnuté do výstupního souboru, ale pole budou prázdná.

  • Pro ovládací prvek vázaný na pole typu Ano/Ne (přepínací tlačítko, přepínač nebo zaškrtávací políčko) se ve výstupním souboru zobrazí hodnota -1 (Ano) nebo 0 (ne).

  • Pro textové pole vázané na pole hypertextového odkazu se ve výstupním souboru zobrazí hypertextový odkaz ve všech výstupních formátech s výjimkou textu v kódování MS-DOS (v tomto případě se hypertextový odkaz zobrazí jako normální text).

  • Pokud exportujete data ve formuláři ve formulářovém zobrazení, bude výstupní soubor vždy obsahovat zobrazení Datový list formuláře.

  • Při exportu datového listu nebo formuláře do formátu HTML se vytvoří jeden soubor .html. Při exportu sestavy do formátu HTML se vytvoří jeden soubor .html pro každou stránku v sestavě.

Výsledek spuštění akce Výstup je podobný jako při kliknutí na jednu z možností ve skupině Exportovat na kartě Externí data. Argumenty této akce odpovídají nastavením v dialogovém okně Exportovat.

Pokud chcete spustit akci Výstup v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu OutputTo objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×