Akce makra Uložit

Akci Uložit lze použít k uložení zadaného Objekt Microsoft Access nebo aktivního objektu, není-li zadán žádný objekt. V některých případech je možné aktivní objekt uložit pod novým názvem (tato operace funguje stejně jako příkaz Uložit jako na panelu nástrojů Rychlý přístup).

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce Uložit obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Typ objektu

Typ objektu, který chcete uložit. V poli Typ objektu v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker můžete vybrat položky Tabulka, Dotaz, Formulář, Sestava, Makro, Modul, Datová stránka, Zobrazení serveru, Diagram, Uložená procedura nebo Funkce. Chcete-li vybrat aktivní objekt, ponechte argument prázdný. Jestliže v tomto argumentu vyberete typ objektu, je třeba vybrat název existujícího objektu v argumentu Název objektu.

Název objektu

Název objektu, který chcete uložit. V poli Název objektu jsou zobrazeny všechny objekty v databázi, jejichž typ odpovídá typu zadanému v argumentu Typ objektu. Ponecháte-li argument Typ objektu prázdný, můžete ponechat prázdný i tento argument a uložit tak aktivní objekt. V některých případech je možné do tohoto argumentu zadat nový název a uložit aktivní objekt pod tímto názvem.

Jestliže zadáte nový název, musí být tento název vytvořen podle standardních pravidel pro vytváření názvů objektů aplikace Microsoft Office Access 2007.

Poznámky

Akce Uložit funguje u všech Databázové objekty, které může uživatel explicitně otevřít a uložit, avšak pouze u otevřených objektů. Akce Uložit má stejný účinek jako výběr objektu a jeho uložení klepnutím na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup. Ponechání prázdného argumentu Typ objektu a zadání nového názvu v argumentu Název objektu má stejný účinek jako klepnutí na příkaz Uložit jako na panelu nástrojů Rychlý přístup a zadání nového názvu aktivního objektu. Použití akce Uložit umožňuje zadat objekt, který se má uložit, a provést příkaz Uložit jako pomocí Makro.

Poznámka : Pomocí akce Uložit nelze pod novým názvem uložit následující položky:

  • Formulář ve Formulářové zobrazení nebo v Zobrazení Datový list,

  • Sestava v Náhled,

  • Modul,

  • zobrazení serveru v zobrazení datového listu nebo okně náhledu,

  • Datová stránka v Zobrazení Stránka,

  • tabulku v zobrazení datového listu nebo okně náhledu,

  • dotaz v zobrazení datového listu nebo okně náhledu,

  • Uložená procedura v zobrazení datového listu nebo okně náhledu.

Akce Uložit vždy uloží zadaný objekt nebo aktivní objekt do databáze, ve které byl objekt vytvořen, bez ohledu na to, zda je spuštěna pomocí makra v aktuální nebo Databázová knihovna.

Pokud uložíte aktivní objekt pod novým názvem, ale tento název se shoduje s názvem existujícího objektu tohoto typu, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete přepsat existující objekt. Jestliže jste nastavili argument Varovné zprávy akce NastavitVarování na hodnotu Ne, dialogové okno se nezobrazí a starý objekt je automaticky přepsán.

Chcete-li spustit akci Uložit v modulu VBA (Visual Basic for Applications), použijte metodu Save objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×