Akce makra SpustitSQL

Akci SpustitSQL můžete použít ke spuštění Akční dotaz aplikace Microsoft Office Access 2007 pomocí příslušného Příkaz nebo řetězec SQL. Můžete také spustit Definiční dotaz.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce SpustitSQL obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Příkaz SQL

Příkaz SQL pro akční nebo definiční dotaz, který chcete spustit. Maximální délka tohoto příkazu je 255 znaků. Tento argument je povinný.

Použít transakci

Chcete-li tento dotaz zahrnout do Transakce, vyberte možnost Ano. Pokud nechcete transakci použít, vyberte možnost Ne. Výchozí hodnota je Ano. Jestliže u tohoto argumentu zvolíte hodnotu Ne, může být dotaz zpracován rychleji.

Poznámky

Pomocí akčních dotazů je možné připojovat, odstraňovat a aktualizovat záznamy a ukládat Sada výsledků dotazů do nových tabulek. Pomocí definičních dotazů můžete vytvářet, měnit a odstraňovat tabulky a vytvářet či odstraňovat indexy. Pomocí akce SpustitSQL lze provádět tyto operace přímo z makra, aniž by bylo nutné používat uložené dotazy.

Potřebujete-li zadat příkaz SQL delší než 255 znaků, použijte metodu RunSQL objektu DoCmd v modulu VBA (Visual Basic for Applications). V modulu VBA lze zadávat příkazy SQL o maximální délce 32 768 znaků.

Dotazy aplikace Access jsou ve skutečnosti příkazy SQL vytvořené při návrhu dotazu pomocí Návrhová mřížka v Okno dotazu. V následující tabulce je uveden přehled akčních a definičních dotazů aplikace Access a jim odpovídajících příkazů SQL.

Typ dotazu

Příkaz SQL

Akční

Přidávací dotaz

INSERT INTO

Odstraňovací dotaz

DELETE

Vytvářecí dotaz

SELECT...INTO

Aktualizační dotaz

UPDATE

Definiční (specifický příkaz SQL)

Vytvoření tabulky

CREATE TABLE

Změna tabulky

ALTER TABLE

Odstranění tabulky

DROP TABLE

Vytvoření indexu

CREATE INDEX

Odstranění indexu

DROP INDEX

S těmito příkazy můžete také použít klauzuli IN ke změně dat v jiné databázi.

Poznámka : Chcete-li spustit Výběrový dotaz nebo Křížový dotaz pomocí makra, otevřete existující výběrový nebo křížový dotaz v Zobrazení Datový list pomocí argumentu Zobrazit akce OtevřítDotaz. Stejným způsobem lze spustit i existující akční dotazy a Dotaz SQL.

tip

Jestliže chcete u dotazu aplikace Access zobrazit ekvivalentní příkaz SQL, klepněte v nabídce Zobrazení (na stavovém řádku aplikace Access) na tlačítko Zobrazení SQL. Zobrazený příkaz SQL můžete použít jako model pro vytváření dotazů, které budete spouštět pomocí akce SpustitSQL. Použití kopie příkazu SQL v argumentu Příkaz SQL akce SpustitSQL má stejný účinek jako spuštění tohoto dotazu aplikace Access v okně dotazu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×