Akce makra SpustitSQL

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete SpustitSQL spustí Microsoft Office Access 2007Akční dotaz pomocí odpovídající příkaz SQL. Můžete taky spustit Definiční dotaz.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce SpustitSQL obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Příkaz SQL

Příkaz SQL pro akční nebo definiční dotaz, který chcete spustit. Maximální délka tohoto příkazu je 255 znaků. Tento argument je povinný.

Použít transakci

Chcete-li tento dotaz zahrnout do Transakce, vyberte možnost Ano. Pokud nechcete transakci použít, vyberte možnost Ne. Výchozí hodnota je Ano. Jestliže u tohoto argumentu zvolíte hodnotu Ne, může být dotaz zpracován rychleji.

Poznámky

Pomocí akčních dotazů je možné připojovat, odstraňovat a aktualizovat záznamy a ukládat Sada výsledků dotazů do nových tabulek. Pomocí definičních dotazů můžete vytvářet, měnit a odstraňovat tabulky a vytvářet či odstraňovat indexy. Pomocí akce SpustitSQL lze provádět tyto operace přímo z makra, aniž by bylo nutné používat uložené dotazy.

Potřebujete-li zadat příkaz SQL delší než 255 znaků, použijte metodu RunSQL objektu DoCmd v modulu VBA (Visual Basic for Applications). V modulu VBA lze zadávat příkazy SQL o maximální délce 32 768 znaků.

Dotazy aplikace Access jsou ve skutečnosti příkazy SQL vytvořené při návrhu dotazu pomocí Návrhová mřížka v Okno dotazu. V následující tabulce je uveden přehled akčních a definičních dotazů aplikace Access a jim odpovídajících příkazů SQL.

Typ dotazu

Příkaz SQL

Akční

Přidávací

INSERT INTO

Odstranění.

DELETE

Vytvářecí

SELECT...INTO

Aktualizovat

UPDATE

Definiční (specifický příkaz SQL)

Vytvoření tabulky

CREATE TABLE

Změna tabulky

ALTER TABLE

Odstranění tabulky

DROP TABLE

Vytvoření indexu

CREATE INDEX

Odstranění indexu

DROP INDEX

S těmito příkazy můžete také použít klauzuli IN ke změně dat v jiné databázi.

Poznámka : Spuštění Výběrový dotaz nebo Křížový dotaz z makra, použijte zobrazení argument OtevřítDotaz otevřete existující vyberte nebo křížový dotaz v Zobrazení Datový list. Můžete taky spustit existující akční dotazy a SQL specifické stejným způsobem.

tip

Ekvivalent SQL dotazu aplikace Access zobrazíte kliknutím na Zobrazení SQL na kartě zobrazení (na stavovém řádku aplikace Access). Uvedené příkazy SQL jako modely slouží k vytváření dotazů pro práci s SpustitSQL. Duplikování příkazu SQL v argumentu příkaz SQL SpustitSQL má stejný výsledek jako spuštění dotazu aplikace Access v okně dotazu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×