Akce makra SpustitMakro

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Akce SpustitMakro slouží ke spuštění Makro. Makro se může nacházet ve Skupina maker.

Akci můžete použít v následujících případech:

  • spuštění makra v rámci jiného makra,

  • spuštění makra na základě určité podmínky,

  • přiřazení makra k příkazu vlastní nabídky.

Nastavení

Akce SpustitMakro obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Název makra

Název makra, které se má spustit. V poli Název makra v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker jsou zobrazena všechna makra a skupiny maker v aktuální databázi. Jestliže se makro nachází ve skupině maker, je zobrazeno pod názvem skupiny maker v seznamu jako názevskupinymaker.názevmakra. Tento argument je povinný.

Spustíte-li makro obsahující akci SpustitMakro v Databázová knihovna, vyhledá aplikace Microsoft Office Access 2007 makro s tímto názvem v knihovní databázi, a nikoli v aktuální databázi.

Počet opakování

Maximální počet, kolikrát se makro spustí. Jestliže ponecháte tento argument prázdný (a argument Výraz pro opakování také prázdný), spustí se makro pouze jednou.

Výraz pro opakování

Výraz, jehož výsledkem je hodnota True (–1) nebo False (0). Jestliže je výsledkem výrazu hodnota False, makro se přestane spouštět. Výsledek výrazu je vypočten při každém spuštění makra.

Poznámky

Jestliže do argumentu Název makra zadáte název skupiny maker, spustí aplikace Access první makro v dané skupině.

Touto akcí dosáhnete stejného výsledku jako klepnutím na příkaz Spustit makro na kartě Databázové nástroje, výběrem makra a klepnutím na tlačítko OK. Tento příkaz však spustí makro pouze jednou, zatímco pomocí akce Spustit makro můžete makro spustit, kolikrát potřebujete.

tip

Argumenty počet opakování a opakujte výraz vám pomohou zjistit, kolik času spuštění makra:

  • pokud ponecháte oba argumenty prázdné, makro se spustí jednou,

  • zadáte-li číslo do argumentu Počet opakování a argument Výraz pro opakování ponecháte prázdný, makro se spustí tolikrát, kolikrát udává zadaný počet,

  • Pokud nezadáte Počet opakování , ale zadání výrazu pro Repeat výraz, spuštění makra, dokud je výraz vyhodnocen jako Nepravda.

  • pokud zadáte hodnoty do obou argumentů, spustí se makro tolikrát, kolikrát udává argument Počet opakování, nebo dokud nebude výsledkem výrazu v argumentu Výraz pro opakování hodnota False (podle toho, která situace nastane dříve).

Jestliže spustíte makro obsahující akci SpustitMakro, spustí aplikace Access při dosažení akce SpustitMakro volané makro. Po ukončení volaného makra se aplikace Access vrátí zpět k původnímu makru a spustí další akci.

Poznámka : 

  • Je možné zavolat makro, které se nachází ve stejné či jiné skupině maker.

  • Makra je možné vnořit. To znamená, že můžete spustit makro A, které zavolá makro B a tak dále. U vnořených maker se aplikace Access po dokončení volaného makra vrátí k makru, které jej zavolalo, a spustí další akci v tomto makru.

Pokud chcete akci SpustitMakro spustit v modulu VBA (Visual Basic for Applications), použijte metodu RunMacro objektu DoCmd.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×