Akce makra SpustitKód

Akce SpustitKód slouží k volání Procedura Function modulu Visual Basic for Applications (VBA).

Nastavení

Akce SpustitKód má následující argument:

Argument akce

Popis

Název funkce

Název procedury VBA typu Function, kterou chcete volat. Všechny Argument funkce musí být v závorkách. Název funkce zadejte do pole Název funkce v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker. Tento argument je povinný.

Poznámka : V Databáze aplikace Microsoft Access (.mdb nebo .accdb) klepněte na tlačítko Sestavit a pomocí Tvůrce výrazů vyberte pro tento argument požadovanou funkci. V seznamu Tvůrce výrazů na ni klepněte.

Poznámky

Procedury s uživatelem definovanými funkcemi se ukládají do Modul aplikace Microsoft Office Access 2007.

Závorky je třeba použít i v případě, že procedura typu Function nemá žádné argumenty, jako v následujícím příkladu:

TestovacíFunkce()

Na rozdíl od názvů Uživatelsky definovaná funkce používaných pro nastavení Vlastnost události nezačíná název funkce v argumentu Název funkce znakem rovná se (=).

Vrácená hodnota funkce je v aplikaci Access ignorována.

Poznámka : Proceduru typu Function není možné volat z makra, pokud se název funkce shoduje s názvem modulu.

tip

Chcete-li spustit Procedura typu Sub nebo Obslužná procedura události napsanou v jazyce Visual Basic, vytvořte proceduru typu Function, která bude proceduru typu Sub nebo událostní proceduru volat. Potom můžete proceduru typu Function spustit pomocí akce SpustitKód.

Použijete-li akci SpustitKód k volání funkce, bude aplikace Access hledat funkci s názvem zadaným v argumentu Název funkce ve Standardní modul dané databáze. Pokud se však tato akce spouští jako reakce na klepnutí na příkaz nabídky ve Formulář nebo v Sestava nebo jako reakce na událost ve formuláři či sestavě, bude aplikace Access nejprve hledat funkci v modulu třídy daného Modul formuláře nebo Modul sestavy a potom mezi standardními moduly. Aplikace Access nebude funkci určenou argumentem Název funkce hledat v Modul třídy, které se nacházejí v navigačním podokně v oblasti Moduly.

Tato akce není k dispozici v modulu VBA. Spusťte požadovanou proceduru typu Function přímo v jazyce VBA.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×