Akce makra PřiChybě

Akce PřiChybě slouží k určení akce, ke které dojde při výskytu chyby v makru.

Nastavení

Akce PřiChybě obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Přejít na

Určuje obecné chování při zjištění chyby. Klepněte na tlačítko se šipkou dolů a v seznamu klepněte na jedno z následujících nastavení:

Nastavení

Popis

Další

Aplikace Microsoft Office Access 2007 zaznamená podrobnosti o chybě do objektu ChybaMakra, ale makro nezastaví. Makro pokračuje další akcí.

Název makra

Aplikace Access zastaví aktuální makro a spustí makro uvedené v argumentu Název makra.

Chyba

Aplikace Access zastaví aktuální makro a zobrazí chybovou zprávu.

Název makra

Jestliže je argument Přejít na nastaven na hodnotu Název makra, zadejte název makra, které má být použito při zpracování chyby. Zadaný název musí odpovídat některému názvu ve sloupci Název makra v aktuálním makru. Nelze zadat název jiného objektu makra. V příkladu níže je makro ZpracováníChyby obsaženo ve stejném objektu makra jako akce PřiChybě.

Pokud je argument Přejít na nastaven na hodnotu Další nebo Chyba, musí tento argument zůstat prázdný.

Poznámky

  • Akce PřiChybě je obvykle umístěna na začátku makra, ale lze ji umístit i na jiné místo v makru. Pravidla stanovená touto akcí jsou použita při každém jejím spuštění.

  • Nastavíte-li argument Přejít na na hodnotu Chyba, bude chování aplikace Access stejné, jako kdyby makro neobsahovalo žádnou akci PřiChybě. To znamená, že při zjištění chyby se makro zastaví a zobrazí se standardní chybová zpráva. Nastavení Chyba se používá hlavně v situacích, kdy chcete vypnout zpracování chyb, které jste v makru dříve nastavili.

Příklad

Následující makro je ukázkou použití akce PřiChybě. V tomto příkladu akce PřiChybě určuje, že pokud dojde k chybě, aplikace Access spustí vlastní makro pro zpracování chyb s názvem ZpracováníChyby. Pokud dojde v některé z následujících akcí k chybě, aplikace Access přejde k makru ZpracováníChyby. Makro ZpracováníChyby zobrazí okno se zprávou odkazující na objekt ChybaMakra, který zobrazí informace o dané chybě.

Název makra

Akce

Argumenty

PřiChybě

Přejít na: Název makra

Název makra: ZpracováníChyby

[Akce 2]

...

[Akce n]

ZpracováníChyby

OknoSeZprávou

Zpráva:="Chyba č. " & [ChybaMakra].[Číslo] & " akce " & [ChybaMakra].[NázevAkce]

ZvukovýSignál: Ano

Typ: Žádná ikona

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×