Akce makra PřevéstSeznamSharePoint

Akce PřevéstSeznamSharePoint slouží k importu nebo propojení dat z webu služby Windows SharePoint Services 3.0.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce PřevéstSeznamSharePoint obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Typ převodu

Vyberte typ převodu.

 • Možnost Importovat vyberte, pokud chcete data služby Windows SharePoint Services 3.0 zkopírovat do tabulky v aplikaci Microsoft Office Access 2007. Aktualizace dat v aplikaci Office Access 2007 nemají vliv na data ve službě Windows SharePoint Services. Stejně tak aktualizace dat ve službě Windows SharePoint Services nemají vliv na data v aplikaci Access.

 • Možnost Propojit vyberte, chcete-li vytvořit v aplikaci Access tabulku, která je propojena s daty ve službě Windows SharePoint Services. Aktualizace dat v aplikaci Access se projeví ve službě Windows SharePoint Services a aktualizace dat ve službě Windows SharePoint Services se projeví v aplikaci Access.

Adresa webu

Zadejte úplnou cestu k webu služby SharePoint.

ID seznamu

Zadejte název nebo identifikátor GUID seznamu, který má být převeden. Tento argument je povinný.

ID zobrazení

Zadejte identifikátor GUID zobrazení pro seznam, které chcete použít. Chcete-li převést všechny řádky a sloupce v seznamu, ponechte tento argument prázdný.

Název tabulky

Zadejte název, který má být zobrazen pro importovanou nebo propojenou tabulku v aplikaci Access.

Získat hodnoty zobrazení vyhledávání

Vyberete-li položku Ano, budou místo identifikátorů ID používaných k provádění vyhledávání převedeny zobrazené hodnoty pro vyhledávací pole.

Poznámky

 • Tato akce má podobný účinek jako klepnutí na tlačítko Seznam SharePoint ve skupině Import na kartě Externí data. Argumenty této akce odpovídají možnostem v Průvodci načtením externích dat.

 • Chcete-li spustit akci PřevéstSeznamSharePoint v modulu VBA, použijte metodu TransferSharePointList objektu DoCmd.

 • Při zadání neexistujícího seznamu nebo zobrazení nedojde k žádné chybě a nejsou převedena žádná data.

 • Identifikátor GUID je jedinečný hexadecimální identifikátor seznamu nebo zobrazení. Identifikátor GUID je nutné zadat v následujícím formátu, kde každé písmeno F představuje číslo v hexadecimálním tvaru (0 až 9 nebo A až F).

{FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF}

Identifikátor GUID seznamu nebo zobrazení získáte z webu služby SharePoint pomocí následujícího postupu:

 1. Otevřete seznam ve službě Windows SharePoint Services.

 2. Pokud není zobrazeno požadované zobrazení, klepněte na šipku rozevíracího seznamu Zobrazení a vyberte požadované zobrazení.

 3. Klepněte na šipku rozevíracího seznamu Zobrazení a vyberte položku Upravit toto zobrazení.

  Adresa v adresním řádku prohlížeče obsahuje identifikátor GUID pro seznam i zobrazení. Identifikátoru GUID pro seznam předchází položka List= a identifikátoru GUID pro zobrazení položka View=. V adrese je však každý znak { (levá složená závorka) reprezentován řetězcem %7B, každý znak - (pomlčka) řetězcem %2D a každý znak } (pravá složená závorka) řetězcem %7D. Například:

http://MySite12/_layouts/ViewEdit.aspx?List=%7B2A82A404%2D5529%2D47DC%2DAE13%2DAC1D9BC0A84F%7D&View=%7B357B4FE6%2D44CF%2D4275%2DB91F%2D46558301579B%7D

Před použitím identifikátorů GUID z adresy jako argumentů v této akci makra je nutné nahradit každý řetězec %7B znakem {, každý řetězec %2D znakem - a každý řetězec %7D znakem }. V identifikátoru GUID seznamu neuvádějte znak ampersand (&) následující za řetězcem %7D.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×