Akce makra PřesunVelikost

Jestliže jste nastavili možnosti okna dokumentu tak, aby se místo dokumentů s kartami zobrazovala překrývající se okna, můžete pomocí akce PřesunVelikost přesunout aktivní okno nebo změnit jeho velikost. Informace o nastavení možností okna dokumentu naleznete v části Poznámky.

Nastavení

Akce PřesunVelikost má následující argumenty.

Argument akce

Popis

Vpravo

Nová vodorovná poloha levého horního rohu okna měřeno od levého okraje okna, ve kterém je dané okno zobrazeno. Zadejte polohu v podokně Tvůrce maker v sekci Argumenty akce v poli Vpravo.

Dolů

Nová svislá poloha levého horního rohu okna měřeno od horního okraje okna, ve kterém je dané okno zobrazeno.

Šířka

Nová šířka okna.

Výška

Nová výška okna.


Pokud některý argument ponecháte prázdný, použije aplikace Microsoft Office Access 2007 aktuální nastavení okna.

Je nutné zadat hodnotu alespoň u jednoho argumentu.

Poznámka : Hodnoty jsou měřeny v palcích nebo centimetrech podle místních nastavení v Ovládacích panelech systému Windows.

Poznámky

Chcete-li nastavit aplikaci tak, aby místo dokumentů s kartami zobrazovala překrývající se okna, postupujte takto:

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

  2. Klepněte na položku Aktuální databáze.

  3. V části Možnosti aplikace klepněte ve skupině přepínačů Možnosti okna dokumentu na přepínač Překrývající se okna.

  4. Klepněte na tlačítko OK, zavřete databázi a znovu ji otevřete.

Tato akce je podobná klepnutí na příkaz Přesunout nebo Velikost v nabídce okna Ovládací prvek. U příkazů nabídky se k přesunu nebo změně velikosti používají klávesy se šipkami na klávesnici. U akce PřesunVelikost jsou poloha a velikost zadávány přímo. K přesunu a změně velikosti okna lze použít také myš.

Tuto akci lze použít u jakéhokoli okna v jakémkoli zobrazení.

Tipy

  • Pokud chcete okno přesunout bez změny velikosti, zadejte hodnoty argumentů Vpravo a Dolů, ale argumenty Šířka a Výška ponechejte prázdné.

  • Pokud chcete změnit velikost okna bez jeho přesunutí, zadejte hodnoty argumentů Šířka a Výška, ale argumenty Vpravo a Dolů ponechejte prázdné.

Pokud chcete akci PřesunVelikost spustit v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu MoveSize objektu DoCmd.

Příklad

Synchronizace formulářů pomocí makra

Následující makro otevře formulář Seznam produktů v pravém dolním rohu formuláře Dodavatelé a zobrazí výrobky od aktuálního dodavatele. Zobrazí použití akcí ZobrazovatVýsledky, OknoSeZprávou, PřejítNaOvládacíPrvek, ZastavitMakro, OtevřítFormulář a PřesunVelikost. Zobrazí také použití podmíněného výrazu u akcí OknoSeZprávou, PřejítNaOvládacíPrvek a ZastavitMakro. Toto makro by mělo být připojeno k tlačítku Přehled výrobků ve formuláři Dodavatelé.

Podmínka

Akce

Argumenty: Nastavení

Komentář

ZobrazovatVýsledky

Zobrazovat výsledky: Ne

Zastaví aktualizaci obrazovky v průběhu spuštění makra.

IsNull([Kód dodavatele])

OknoSeZprávou

Zpráva: Přesuňte se k záznamu dodavatele, jehož výrobky chcete zobrazit, a poté znovu klepněte na tlačítko Přehled výrobků.

ZvukovýSignál: Ano

Typ: Žádná ikona

Titulek: Vyberte dodavatele

Pokud ve formuláři Dodavatelé není vybrán aktuální dodavatel, zobrazí se zpráva.

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacího prvku: NázevFirmy

Provede přesun na ovládací prvek NázevFirmy.

...

ZastavitMakro

Zastaví činnost makra.

OtevřítFormulář

Název formuláře: Seznam produktů

Zobrazit: Datový list

Název filtru:

Podmínka Where: [Kód dodavatele] = [Forms]![Dodavatelé]![KódDodavatele]

Režim dat: Jen pro čtení

Režim okna: Normální

Otevře formulář Seznam produktů a zobrazí výrobky aktuálního dodavatele.

PřesunVelikost

Vpravo: 1,98 cm

Dolů: 4,57 cm

Umístí formulář Seznam produktů v pravém dolním rohu formuláře Dodavatelé.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×