Akce makra PřenéstDatabáziSQL

V Projekt aplikace Microsoft Access můžete pomocí akce PřenéstDatabáziSQL přenést databázi serveru Microsoft SQL Server 7.0 nebo novější do jiné databáze serveru SQL Server 7.0 nebo novější. Další informace o přenosu databáze najdete v dokumentaci k serveru SQL Server.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce PřenéstDatabáziSQL zahrnuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Server

Název databázového serveru SQL Server 7.0 nebo novějšího, na který databázi kopírujete.

Databáze

Název nové databáze, která bude vytvořena na cílovém serveru.

Použít důvěryhodné připojení

Určuje, zda existuje důvěryhodné připojení k serveru SQL Server. Pokud je nastavena hodnota Ano, důvěryhodné připojení existuje a argumenty Přihlásit a Heslo nejsou potřeba. Je-li nastavena hodnota Ne, je třeba zadat hodnotu argumentů Přihlásit a Heslo. Výchozí hodnota je Ano.

Pokud používáte důvěryhodné připojení, bude zabezpečení serveru SQL Server integrováno se zabezpečením operačního systému Windows a bude poskytovat jediné přihlášení k síti i k databázi.

Přihlásit

Přihlašovací jméno k cílovému serveru

Heslo

Heslo k argumentu Přihlásit. Toto heslo je v projektu aplikace Access uloženo jako text, ale v průběhu operace přenosu databáze je skryto.

Přenést kopírovaná data

Určuje, zda mají být do operace přenosu databáze zahrnuta data. Pokud má tento argument hodnotu Ano, budou zahrnuta data všech tabulek společně se všemi strukturami dat, rozšířenými vlastnostmi a databázovými objekty. Jestliže je nastavena hodnota Ne, nebudou zahrnuta žádná data z tabulek. Na cílovém serveru bude vytvořena pouze struktura tabulky a rozšířené vlastnosti společně se všemi ostatními databázovými objekty (kromě databázových diagramů). Výchozí hodnota je Ano.

Poznámky

Během přenosu databáze nelze provádět jiné operace.

Ve výchozím nastavení akce PřenéstDatabáziSQL zkopíruje data, definice dat, databázové objekty a rozšířené vlastnosti, například výchozí hodnoty, textová omezení a hodnoty vyhledávacích kódů.

Požadavky pro přenos databáze:

  • Musíte být členem role sysadmin role na cílovém serveru (na zdrojovém serveru není vyžadována žádná zvláštní role).

  • Aktuální server SQL připojený k projektu aplikace Access a cílový server, na který přenášíte databázi, musí používat SQL Server verze 7.0 nebo novější.

Poznámka : Během operace přenosu databáze nejsou přeneseny propojené servery.

Chcete-li spustit akci PřenéstDatabáziSQL v modulu VBA (Visual Basic for Applications), použijte metodu PřenéstDatabáziSQL objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×