Akce makra PřekreslitObjekt

Akce PřekreslitObjekt slouží k provedení všech čekajících aktualizací obrazovky pro určený Databázové objekty nebo pro aktivní databázový objekt, není-li žádný zadán. Součástí aktualizace jsou i případné čekající přepočty Ovládací prvek objektu.

Nastavení

Akce PřekreslitObjekt má následující argumenty:

Argument akce

Popis

Typ objektu

Typ objektu, který chcete Překreslení. V poli Typ objektu v části Argumenty akce navigačního podokna Tvůrce maker můžete vybrat položky Tabulka, Dotaz, Formulář, Sestava, Makro, Modul, Datová stránka, Zobrazení serveru, Diagram, Uložená procedura nebo Funkce. Ponecháte-li argument prázdný, bude vybrán aktivní objekt.

Název objektu

Název objektu, který chcete překreslit. V poli Název objektu se zobrazují všechny objekty v databázi, jejichž typ se shoduje s argumentem Typ objektu. Pokud ponecháte argument Typ objektu prázdný, nezadávejte ani tento argument.

Poznámky

Aplikace Microsoft Office Access 2007 vyčkává s čekajícími aktualizacemi obrazovky, dokud nebudou dokončeny ostatní čekající úlohy. Pomocí této akce můžete vynutit okamžité překreslení ovládacích prvků zadaného objektu. Akci můžete použít v následujících případech:

  • Pokud změníte pomocí akce NastavitHodnotu hodnoty více ovládacích prvků. Aplikace Access nemusí zobrazit změny okamžitě, zvláště pokud na hodnotách změněných ovládacích prvků závisejí jiné ovládací prvky (jako například Vypočítaný ovládací prvek).

  • Pokud chcete mít jistotu, že formulář, který prohlížíte, zobrazuje data všech ovládacích prvků. Například ovládací prvky obsahující Objekt OLE nezobrazují data okamžitě po otevření Formulář.

Poznámka : 

  • Touto akcí nelze Opakované spuštění dotazu v databázi, takže nezobrazí nové a změněné záznamy ani neodebere odstraněné záznamy z podkladové Tabulka nebo Dotaz objektu. Chcete-li znovu spustit dotaz na zdroj objektu nebo některý z jeho ovládacích prvků, použijte akci ZnovuSpustitDotaz. Jestliže chcete zobrazit nejnovější záznamy a odebrat všechny použité Filtr, použijte akci ZobrazitVšechnyZáznamy.

  • Akce PřekreslitObjekt nemá stejný účinek jako klepnutí na příkaz Aktualizovat ve skupině Záznamy na kartě Domů, kterým zobrazíte všechny změny provedené vámi nebo jinými uživateli v aktuálně zobrazených záznamech ve formulářích a Datový list.

Pokud chcete akci PřekreslitObjekt spustit v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu RepaintObject objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×