Akce makra Přejmenovat

Akce Přejmenovat slouží k přejmenování zadaného Databázové objekty.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce Přejmenovat má následující argumenty:

Argument akce

Popis

Nový název

Nový název objektu databáze. Název objektu se zadává do pole Nový název v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker. Tento argument je povinný.

Typ objektu

Typ objektu, který chcete přejmenovat. Klepněte na položku Tabulka, Dotaz, Formulář, Sestava, Makro, Modul, Datová stránka, Zobrazení serveru, Diagram, Uložená procedura nebo Funkce. Chcete-li přejmenovat objekt vybraný v navigačním podokně, ponechejte tento argument prázdný.

Původní název

Název objektu, který chcete přejmenovat. V poli Původní název se zobrazují všechny objekty databáze, jejichž typ je vybrán pomocí argumentu Typ objektu. Ponecháte-li argument Typ objektu prázdný, nechejte prázdný i tento argument.

Poznámka : Pokud spustíte makro obsahující akci Přejmenovat v Databázová knihovna, bude aplikace Microsoft Office Access 2007 hledat objekt s daným názvem nejprve v knihovní databázi a poté v aktuální databázi.

Poznámky

Nový název databázového objektu musí být vytvořen podle standardních pravidel pro vytváření názvů objektů aplikace Access.

Otevřený objekt nelze přejmenovat.

Ponecháte-li argumenty Typ objektu a Původní název prázdné, přejmenuje aplikace Access objekt vybraný v navigačním podokně. Objekt v navigačním podokně vyberete pomocí akce VybratObjekt, která bude mít argument V navigačním podokně nastaven na hodnotu Ano.

Objekt můžete přejmenovat i tak, že na něj klepnete pravým tlačítkem myši v navigačním podokně, klepnete na příkaz Přejmenovat a zadáte nový název. Použijete-li akci Přejmenovat, nemusíte nejprve vybírat objekt v navigačním podokně a nemusíte makro zastavovat kvůli zadání názvu.

Tato akce se liší od akce KopírovatObjekt, která vytvoří kopii objektu s novým názvem.

Pokud chcete akci Přejmenovat spustit v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu Rename objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×