Akce makra PředatKlávesovéÚhozy

Poznámka zabezpečení : Nikdy nepoužívejte příkaz SendKeys ani makro AutoKeys s citlivými či důvěrnými informacemi. Uživatel se zlými úmysly by mohl zachytit odeslaná stisknutí kláves a ohrozit zabezpečení počítače a dat.

Akci PředatKlávesovéÚhozy můžete použít k odeslání klávesových úhozů přímo do aplikace Microsoft Office Access 2007 nebo do aktivní aplikace systému Windows.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce PředatKlávesovéÚhozy obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Stisknutí kláves

Klávesové úhozy, které má aplikace Access nebo jiná aplikace zpracovat. Klávesové úhozy zadejte do pole Stisknutí kláves v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker. Můžete zadat až 255 znaků. Tento argument je povinný.

Čekání

Určuje, zda má Makro počkat na zpracování klávesových úhozů. Klepněte na položku Ano, chcete-li makro pozastavit, nebo na položku Ne v případě, že makro pozastavovat nechcete. Výchozí hodnota je Ne.

Poznámky

Aplikace Access zpracovává klávesové úhozy přijaté prostřednictvím akce PředatKlávesovéÚhozy naprosto stejným způsobem jako klávesové úhozy napsané uživatelem přímo v okně aplikace Access.

Chcete-li zadat klávesové úhozy, použijte stejnou syntaxi jako u příkazu SendKeys.

Poznámka : Pokud argument Stisknutí kláves obsahuje nesprávnou syntaxi, chybný text nebo jiné hodnoty, které nejsou vhodné pro okno, do něhož jsou klávesové úhozy odeslány, může dojít k chybě.

Prostřednictvím této akce můžete zadat informace do dialogového okna, zejména pokud nechcete přerušit makro, abyste mohli údaje v dialogovém okně zadat ručně. Některé akce aplikace Access, například Vytisknout nebo NajítZáznam, automaticky vybírají možnosti v některých často používaných dialogových oknech. Akci PředatKlávesovéÚhozy můžete použít k výběru možností v dialogových oknech, která jsou používána méně často.

Poznámka : 

  • Protože dialogové okno pozastaví provádění makra, je třeba akci PředatKlávesovéÚhozy vložit před akci, která otevře dialogové okno, a nastavit argument Čekání na hodnotu Ne.

  • Načasování okamžiku, kdy jsou klávesové úhozy přijaty aplikací Access nebo jinou aplikaci, může být obtížné. Z tohoto důvodu není doporučeno používat k zadání možností v dialogovém okně akci PředatKlávesovéÚhozy, pokud existuje jiná metoda (například akce NajítZáznam), pomocí níž je možné požadovanou úlohu provést.

Jestliže do aplikace Access nebo jiné aplikace pro systém Windows chcete odeslat více než 255 znaků, můžete v makru použít několik akcí PředatKlávesovéÚhozy za sebou.

Použití akce PředatKlávesovéÚhozy k odeslání klávesových úhozů spustí příslušné události .Přistiskuklávesy, .Přiuvolněníklávesy a .Přiúhozunaklávesu. Při odeslání klávesových úhozů v jiné znakové sadě než Znaková sada ANSI (například funkčních kláves) se nespustí událost .Přiúhozunaklávesu.

Tato akce není k dispozici v modulu VBA (Visual Basic for Applications). Použijte příkaz SendKeys.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×