Akce makra PřejítNaStránku

Akci PřejítNaStránku lze použít k přesunutí Fokus v aktivním Formulář na první Ovládací prvek na zadané stránce. Tuto akci můžete použít, pokud jste vytvořili formulář s konci stránek, který obsahuje skupiny souvisejících informací. Příkladem může být formulář Zaměstnanci s osobními údaji na jedné stránce, údaji o pracovišti na jiné stránce a údaji o prodeji na třetí stránce. Akci PřejítNaStránku můžete použít k přechodu na požadovanou stránku. Pomocí Ovládací prvek karta také můžete na jednom formuláři zobrazit více stránek s informacemi.

Nastavení

Akce PřejítNaStránku má následující argumenty.

Argument akce

Popis

Číslo stránky

Číslo stránky, na kterou chcete přesunout fokus. Zadejte číslo stránky do pole Číslo stránky v sekci Argumenty akce v podokně Tvůrce maker. Pokud tento argument ponecháte prázdný, zůstane fokus na aktuální stránce. Argumenty Vpravo a Dolů slouží k zobrazení požadované části stránky.

Vpravo

Vodorovné umístění místa na stránce (měřeno od levého okraje okna, ve kterém je stránka zobrazena), které bude zobrazeno u levého okraje okna. Tuto hodnotu je nutné zadat, pokud zadáte argument Dolů.

Dolů

Svislé umístění místa na stránce (měřeno od horního okraje okna, ve kterém je stránka zobrazena), které bude zobrazeno u horního okraje okna. Tuto hodnotu je nutné zadat, pokud zadáte argument Vpravo.

Poznámka : Hodnoty argumentů Vpravo a Dolů jsou měřeny v palcích nebo centimetrech, podle místních nastavení v Ovládacích panelech systému Windows.

Poznámky

Tuto akci můžete použít k výběru prvního ovládacího prvku (podle definice Pořadí ovládacích prvků formuláře) na zadané stránce. K přechodu na určitý ovládací prvek ve formuláři použijte akci PřejítNaOvládacíPrvek.

Argumenty Vpravo a Dolů lze použít u formulářů se stránkami, které jsou větší než okno aplikace Microsoft Office Access 2007. K přechodu na požadovanou stránku použijte argument Číslo stránky a poté pomocí argumentů Vpravo a Dolů zobrazte požadovanou část stránky. Aplikace Access zobrazí tu část stránky, jejíž levý horní okraj je odsazen o zadanou vzdálenost od levého horního rohu stránky.

Akci PřejítNaStránku nelze použít v následujících případech:

  • k přesunutí fokusu na stránku ve skrytém formuláři,

  • k přesunutí fokusu z jedné stránky na druhou v rámci ovládacího prvku karta.

Pokud chcete akci PřejítNaStránku spustit v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu GoToPage objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×