Akce makra Přejít

Akce makra Přejít slouží k řízení zobrazení databázových objektů v navigačním podokně. Můžete například změnit uspořádání databázových objektů do kategorií a filtrovat objekty tak, aby byly zobrazeny pouze určité z nich.

Nastavení

Akce Přejít obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Kategorie

Povinný argument. Kategorie, podle které mají být v navigačním podokně zobrazovány objekty. Klepněte v poli Kategorie na položku Typ objektu, Tabulky a zobrazení, Datum změny, Datum vytvoření nebo Vlastní.

Seskupit

Volitelný argument. Argument Seskupit slouží k omezení objektů v dané kategorii, které budou zobrazeny v navigačním podokně. Pokud ponecháte argument Seskupit prázdný, budou v navigačním podokně zobrazeny všechny databázové objekty a budou uspořádány do kategorií podle kritéria zadaného v argumentu Kategorie. V následující tabulce jsou uvedeny příklady platných argumentů Seskupit pro různé argumenty Kategorie.

Poznámky

  • Tato akce je podobná výběru kategorií a skupin v záhlaví navigačního podokna.

  • Platné argumenty Seskupit závisejí na použitém argumentu Kategorie. Při zadání neplatného argumentu Seskupit se zobrazí chybová zpráva.

    Následující tabulka obsahuje příklady platných argumentů Seskupit pro jednotlivé argumenty Kategorie.

Argument Kategorie

Příklad argumentu Seskupit

Typ objektu

Tabulky; Formuláře; Dotazy; Stránky; Makra; Moduly

Tabulky a zobrazení

Názvy konkrétních tabulek v databázi

Datum změny

Dnes; Včera; Minulý měsíc; Starší

Datum vytvoření

Dnes; Včera; Minulý měsíc; Starší

Vlastní

Názvy skupin vytvořených pro určenou vlastní kategorii

  • Chcete-li spustit akci Přejít v modulu VBA, použijte metodu NavigateTo objektu DoCmd.

Poznámka : Chcete-li přejít na nejvyšší úroveň kategorie (například Všechny tabulky, Všechny objekty aplikace Access nebo Všechna data), je nutné ponechat argument Seskupit prázdný. Jestliže je například jako argument Kategorie vybrána položka Typ objektu a jako argument Seskupit zadáte položku Všechny objekty aplikace Access, dojde k chybě.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×