Akce makra OtevřítZobrazení

Akce OtevřítZobrazení slouží v Projekt aplikace Microsoft Access k otevření zobrazení v Zobrazení Datový list, v Návrhové zobrazení nebo v Náhled. Při otevření v zobrazení datového listu spustí tato akce pojmenované zobrazení. Pro zobrazení můžete vybrat režim zadávání dat a omezit Záznam, které se zobrazí.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce OtevřítZobrazení má následující argumenty:

Argument akce

Popis

Název zobrazení

Název zobrazení, které chcete otevřít. Seznam všech zobrazení aktuální databáze je uveden v poli Název zobrazení v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker. Tento argument je povinný.

Pokud spustíte makro, které obsahuje akci OtevřítZobrazení v Databázová knihovna, bude aplikace Microsoft Office Access 2007 hledat zobrazení s daným názvem nejprve v knihovní databázi a poté v aktuální databázi.

Zobrazit

Zobrazení, ve kterém se zobrazení otevře. V poli Zobrazit můžete vybrat položku Datový list, Návrh, Náhled, Kontingenční tabulka nebo Kontingenční graf. Výchozí hodnota je Datový list.

Režim dat

Režim zadávání dat pro zobrazení. Tento argument se vztahuje pouze na zobrazení otevřená v zobrazení datového listu. Můžete vybrat možnost Přidávání (uživatel může přidávat nové záznamy, ale nemůže zobrazit ani upravovat existující záznamy), Úpravy (uživatel může zobrazit nebo upravit existující záznamy a přidávat nové) nebo Jen pro čtení (uživatel může záznamy pouze zobrazit). Výchozí hodnota je Úpravy.

Poznámky

Tato akce má podobný účinek, jako když poklepáte na zobrazení v navigačním podokně nebo na něj klepnete pravým tlačítkem myši a potom klepnete na požadovaný příkaz.

Tipy    

  • Zobrazení můžete také z navigačního podokna na Řádek akce makra přetáhnout. Tímto způsobem se automaticky vytvoří akce OtevřítZobrazení, která zobrazení otevře v zobrazení datového listu.

  • Jestliže nechcete, aby se zobrazovaly zprávy systému, které jsou obvyklé při spuštění zobrazení (oznamují druh spuštěné akce a počet ovlivněných záznamů), můžete pomocí akce NastavitVarování jejich zobrazování potlačit.

Pokud chcete akci OtevřítZobrazení spustit v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu OpenView objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×