Akce makra OtevřítUloženouProceduru

Akce OtevřítUloženouProceduru slouží v Projekt aplikace Microsoft Access k otevření Uložená procedura v Zobrazení Datový list, v Návrhové zobrazení uložené procedury nebo v Náhled. Při otevření v zobrazení datového listu spustí tato akce pojmenovanou uloženou proceduru. Pro uloženou proceduru můžete vybrat režim zadávání dat a omezit Záznam, které procedura zobrazí.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce OtevřítUloženouProceduru má následující argumenty:

Argument akce

Popis

Název procedury

Název uložené procedury, kterou chcete otevřít. Seznam všech uložených procedur aktuální databáze se zobrazuje v poli Název procedury v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker. Je to povinný argument.

Pokud spustíte makro obsahující akci OtevřítUloženouProceduru v Databázová knihovna, bude aplikace Microsoft Office Access 2007 hledat uloženou proceduru s daným názvem nejprve v knihovní databázi a poté v aktuální databázi.

Zobrazit

Zobrazení, ve kterém se uložená procedura otevře. V poli Zobrazit můžete vybrat položku Datový list, Návrh, Náhled, Kontingenční tabulka nebo Kontingenční graf. Výchozí hodnota je Datový list.

Režim dat

Režim zadávání dat pro uloženou proceduru. Tento argument se vztahuje pouze na uložené procedury otevřené v zobrazení datového listu. Můžete vybrat možnost Přidávání (uživatel může přidávat nové záznamy, ale nemůže zobrazit ani upravovat stávající záznamy), Úpravy (uživatel může zobrazit nebo upravovat stávající záznamy a přidávat nové) nebo Jen pro čtení (uživatel může záznamy pouze zobrazit). Výchozí nastavení je Úpravy.

Poznámky

Tato akce má podobný účinek, jako když poklepáte na uloženou proceduru v navigačním podokně nebo na ni klepnete pravým tlačítkem myši a vyberete požadovaný příkaz.

Přepnete-li při otevřené uložené proceduře na návrhové zobrazení, bude z uložené procedury odebráno nastavení argumentu Režim dat. Toto nastavení nebude platit ani v případě, že se uživatel vrátí k zobrazení datového listu.

tiplist

  • Dotaz můžete také z navigačního podokna na Řádek akce makra přetáhnout. Tímto způsobem se automaticky vytvoří akce OtevřítUloženouProceduru, která uloženou proceduru otevře v zobrazení datového listu.

  • Jestliže nechcete, aby se zobrazovaly zprávy systému, které jsou obvyklé při spuštění uložené procedury (oznamují spuštění uložené procedury a počet ovlivněných záznamů), můžete pomocí akce NastavitVarování jejich zobrazování potlačit.

Pokud chcete akci OtevřítUloženouProceduru spustit v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu OpenStoredProcedure objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×