Akce makra OtevřítSestavu

Akce OtevřítSestavu slouží k otevření sestavy v Návrhové zobrazení nebo v Náhled a k přímému odeslání sestavy do tiskárny. Také můžete omezit Záznam, které budou v sestavě vytištěny.

Nastavení

Akce OtevřítSestavu má následující argumenty:

Argument akce

Popis

Název sestavy

Název sestavy, kterou chcete otevřít. Seznam všech sestav aktuální databáze je uveden v poli Název sestavy v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker. Tento argument je povinný.

Jestliže spustíte makro obsahující akci OtevřítSestavu v Databázová knihovna, bude aplikace Microsoft Office Access 2007 hledat sestavu s daným názvem nejprve v knihovní databázi a poté v aktuální databázi.

Zobrazit

Zobrazení, ve kterém se sestava otevře. V poli Zobrazit můžete vybrat možnost Tisk (okamžitý tisk sestavy), Návrh nebo Náhled. Výchozí nastavení je Tisk.

Název filtru

Filtr umožňující omezení záznamů obsažených v sestavě. Můžete zadat název existujícího Dotaz nebo filtr, který byl uložen jako dotaz. Dotaz však musí zahrnovat všechna pole otevírané sestavy nebo v něm musí být vlastnost .Výstupvšechpolí nastavena na hodnotu Ano.

Podmínka Where

Jde o platnou Klauzule WHERE (bez slova WHERE) nebo Výraz, který aplikace Access používá k výběru záznamů ze zdrojové Tabulka nebo dotazu sestavy. Vyberete-li filtr pomocí argumentu Název filtru, použije aplikace Access tuto klauzuli WHERE ve výsledcích filtru.

Pokud chcete otevřít sestavu a omezit záznamy na záznamy určené hodnotou ovládacího prvku ve formuláři, použijte následující výraz:

[ název pole ] = Forms![ název formuláře ]![ název ovládacího prvku ve formuláři ]

Položku název pole nahraďte názvem pole zdrojové tabulky nebo dotazu sestavy, kterou chcete otevřít. Položky název formuláře a název ovládacího prvku ve formuláři nahraďte názvem formuláře a názvem ovládacího prvku ve formuláři obsahujícím hodnotu, které se mají rovnat záznamy v sestavě.

Poznámka : Maximální délka argumentu Podmínka Where je 255 znaků. Pokud potřebujete zadat složitější klauzuli WHERE jazyka SQL, použijte metodu OpenReport objektu DoCmd v modulu Visual Basic for Applications (VBA). V modulu VBA lze zadat klauzuli WHERE jazyka SQL o délce až 32 768 znaků.

Režim okna

Režim, ve kterém se sestava otevře. V poli Režim okna můžete vybrat možnosti Normální, Skrytý, Ikona nebo Dialogové okno. Výchozí nastavení je Normální.

Poznámka : Při použití dokumentů s kartami některé nastavení argumentu Režim okna neplatí. Chcete-li přepnout na překrývající se okna, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

  2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klepněte na položku Aktuální databáze.

  3. V části Možnosti aplikace klepněte ve skupině přepínačů Možnosti okna dokumentu na přepínač Překrývající se okna.

  4. Klepněte na tlačítko OK, zavřete databázi a znovu ji otevřete.

Poznámky

Je-li argument Zobrazit nastaven na hodnotu Tisk, dokument se okamžitě vytiskne s použitím aktuálního nastavení tiskárny a bez vyvolání dialogového okna Tisk. Také je možné otevřít a nastavit sestavu pomocí akce OtevřítSestavu a potom ji vytisknout pomocí akce Vytisknout. Před tiskem tak můžete například sestavu upravit nebo můžete pomocí akce Vytisknout změnit nastavení tiskárny.

Použitý filtr a podmínka WHERE se stanou nastavením vlastnosti sestavy Filtr.

Akce OtevřítSestavu má podobný účinek, jako když poklepáte na sestavu v navigačním podokně nebo na ni v tomto podokně klepnete pravým tlačítkem myši a vyberete zobrazení nebo příkaz Tisk.

Tipy    

  • Chcete-li tisknout podobné sestavy s různými sadami dat, omezte pomocí filtru nebo klauzule WHERE záznamy tištěné v sestavě. Potom makro upravte, abyste mohli použít jiný filtr nebo změnit argument Podmínka Where.

  • Sestavu můžete také z navigačního podokna na Řádek akce makra přetáhnout. Tím se automaticky vytvoří akce OtevřítSestavu, která sestavu otevře v zobrazení sestavy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×