Akce makra OtevřítFunkci

Akce OtevřítFunkci se používá v Projekt aplikace Microsoft Access k otevření Uživatelsky definovaná funkce v Zobrazení Datový list, v Návrhové zobrazení vložené funkce, v zobrazení textového editoru jazyka SQL (pro skalární nebo tabulkovou uživatelem definovanou funkci) nebo v Náhled. Při otevření v zobrazení datového listu spustí tato akce uživatelem definovanou funkci. Také můžete pro uživatelem definovanou funkci vybrat režim zadávání dat a omezit Záznam, které tato funkce zobrazí.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce OtevřítFunkci má následující argumenty:

Argument akce

Popis

Název funkce

Název uživatelem definované funkce, kterou je třeba otevřít. Seznam všech uživatelem definovaných funkcí obsažených v aktuální databázi je zobrazen v poli Název funkce v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker. Tento argument je povinný.

Pokud spustíte makro obsahující akci Funkce v Databázová knihovna, hledá aplikace Microsoft Office Access 2007 funkci s tímto názvem nejprve v knihovní databázi a potom v aktuální databázi.

Zobrazit

Zobrazení, ve kterém se uživatelem definovaná funkce otevře. V poli Zobrazit můžete klepnout na položku Datový list, Návrh, Náhled, Kontingenční tabulka nebo Kontingenční graf. Výchozí hodnota je Datový list.

Režim dat

Režim zadávání dat pro uživatelem definovanou funkci. Tento argument se vztahuje pouze na uživatelem definované funkce otevřené v zobrazení datového listu. Můžete vybrat možnost Přidávání (uživatel může přidávat nové záznamy, ale nemůže zobrazit ani upravovat stávající záznamy), Úpravy (uživatel může zobrazit nebo upravovat stávající záznamy a přidávat nové) nebo Jen pro čtení (uživatel může záznamy pouze zobrazit). Výchozí hodnota je Úpravy.

Poznámky

Tato akce funguje podobně jako poklepání na uživatelem definovanou funkci v navigačním podokně nebo klepnutí pravým tlačítkem myši na funkci v navigačním podokně a výběr zobrazení.

Přepnete-li při otevřené uživatelem definované funkci na návrhové zobrazení, bude pro tuto funkci odebráno nastavení argumentu Režim dat. Toto nastavení již nebude platit ani v případě, že se vrátíte zpět do zobrazení datového listu.

Tipy    

  • Můžete vybrat uživatelem definovanou funkci v navigačním podokně a přetáhnout ji na Řádek akce makra. Tímto způsobem se automaticky vytvoří akce OtevřítFunkci, která otevře uživatelem definovanou funkci v zobrazení datového listu.

  • Jestliže nechcete, aby se zobrazovaly zprávy systému, které jsou obvyklé při spuštění uživatelem definované funkce (oznamují druh funkce a počet ovlivněných záznamů), můžete pomocí akce NastavitVarování jejich zobrazování potlačit.

Chcete-li spustit akci OtevřítFunkci v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu OpenFunction objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×