Akce makra OtevřítDotaz

Akce OtevřítDotaz slouží k otevření Výběrový dotaz nebo Křížový dotaz dotazu v Zobrazení Datový list, v Návrhové zobrazení nebo v Náhled. Tato akce spouští Akční dotaz. Také můžete pro dotaz vybrat režim zadávání dat.

Poznámka : Tato akce je k dispozici pouze v prostředí Databáze aplikace Microsoft Access (.mdb nebo .accdb). Pracujete-li v prostředí Projekt aplikace Microsoft Access (.adp), seznamte se s akcemi OtevřítZobrazení, OtevřítUloženouProceduru nebo OtevřítFunkci.

Nastavení

Akce OtevřítDotaz má následující argumenty:

Argument akce

Popis

Název dotazu

Název dotazu, který chcete otevřít. V poli Název dotazu v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker jsou zobrazeny všechny dotazy v aktuální databázi. Jde o povinný argument.

Spustíte-li makro obsahující akci OtevřítDotaz v Databázová knihovna, hledá aplikace Microsoft Office Access 2007 dotaz s daným názvem nejprve v knihovní databázi a potom v aktuální databázi.

Zobrazit

Zobrazení, ve kterém se dotaz otevře. V poli Zobrazit můžete klepnout na položku Datový list, Návrh, Náhled, Kontingenční tabulka nebo Kontingenční graf. Výchozí hodnota je Datový list.

Režim dat

Režim zadávání dat pro dotaz. Týká se pouze dotazů otevřených v zobrazení datového listu. Můžete vybrat možnost Přidávání (uživatel může přidávat nové Záznam, ale nemůže upravovat stávající záznamy), Úpravy (uživatel může upravovat stávající záznamy a přidávat nové) nebo Jen pro čtení (uživatel může záznamy pouze zobrazit). Výchozí hodnota je Úpravy.

Poznámky

Pokud použijete pro argument Zobrazit hodnotu Datový list, zobrazí aplikace Access Sada výsledků v případě, že dotaz je výběrový, křížový, Sjednocovací dotaz nebo Předávací dotaz a jeho vlastnost .Vracízáznamy je nastavena na hodnotu Ano; ke spuštění dotazu dojde, je-li dotaz akční, Definiční dotaz nebo předávací a jeho vlastnost .Vracízáznamy je nastavena na hodnotu Ne.

Akce OtevřítDotaz má podobný účinek, jako když poklepáte na dotaz v navigačním podokně nebo na něj v tomto podokně klepnete pravým tlačítkem myši a vyberete zobrazení. K této akci můžete vybrat další možnosti.

Tipy    

  • Dotaz můžete také z navigačního podokna na Řádek akce makra přetáhnout. Tím se automaticky vytvoří akce OtevřítDotaz, která dotaz otevře v zobrazení datového listu.

    Přepnete-li při otevřeném dotazu na návrhové zobrazení, bude z dotazu odebráno nastavení argumentu Režim dat. Toto nastavení nebude platit ani v případě, že se uživatel vrátí k zobrazení datového listu.

  • Jestliže nechcete, aby se zobrazovaly zprávy systému, které jsou obvyklé při spuštění akčního dotazu (oznamují druh dotazu a počet ovlivněných záznamů), můžete pomocí akce NastavitVarování jejich zobrazování potlačit.

Pokud chcete akci OtevřítDotaz spustit v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu OpenQuery objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×