Akce makra OtevřítZobrazení

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Akce OtevřítZobrazení v projektu aplikace Access slouží k zobrazení otevřete v Zobrazení Datový list, Návrhové zobrazení a náhled před tiskem. Tato akce spustí pojmenované zobrazení při otevření v zobrazení Datový list. Můžete vybrat zadávání dat pro zobrazení a omezit záznamy, které se zobrazí.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce OtevřítZobrazení má následující argumenty:

Argument akce

Popis

Název zobrazení

Název zobrazení, které chcete otevřít. Seznam všech zobrazení aktuální databáze je uveden v poli Název zobrazení v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker. Tento argument je povinný.

Pokud spustíte makro, které obsahuje akci OtevřítZobrazení v Databázová knihovna, bude aplikace Microsoft Office Access 2007 hledat zobrazení s daným názvem nejprve v knihovní databázi a poté v aktuální databázi.

Zobrazit

Zobrazení, ve kterém bude zobrazení otevřeno. V seznamu Zobrazit vyberte položku Datový list, Návrh, Náhled, Kontingenční tabulka nebo Kontingenční graf. Výchozí nastavení je Datový list.

Režim dat

Režim zadávání dat pro zobrazení. Platí pouze pro zobrazení otevřená jako datový list. Vybrat můžete položku Přidávání (uživatel může přidávat nové záznamy, ale nemůže zobrazovat ani upravovat stávající záznamy), Úpravy (uživatel může zobrazovat a upravovat stávající záznamy a přidávat nové záznamy) nebo Jen pro čtení (uživatel smí záznamy pouze prohlížet). Výchozí hodnota je Úpravy.

Poznámky

Tato akce má podobný účinek, jako když poklepáte na zobrazení v navigačním podokně nebo na něj klepnete pravým tlačítkem myši a potom klepnete na požadovaný příkaz.

Tipy    

  • Zobrazení můžete také z navigačního podokna na Řádek akce makra přetáhnout. Tímto způsobem se automaticky vytvoří akce OtevřítZobrazení, která zobrazení otevře v zobrazení datového listu.

  • Jestliže nechcete, aby se zobrazovaly zprávy systému, které jsou obvyklé při spuštění zobrazení (oznamují druh spuštěné akce a počet ovlivněných záznamů), můžete pomocí akce NastavitVarování jejich zobrazování potlačit.

Pokud chcete spustit akciovéOpenViv modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu OtevřítZobrazení objektu DoCmd .

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×