Akce makra OtevřítUloženouProceduru

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Akce OtevřítUloženouProceduru v projektu aplikace Access slouží k otevření Uložená procedura v Zobrazení Datový list, uložené procedury Návrhové zobrazení nebo náhledu před tiskem. Tato akce se spustí pojmenované uložené procedury při otevření v zobrazení Datový list. Můžete vybrat režim zadávání dat pro uložené procedury a omezit záznamy, které se zobrazí uložená procedura.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce OtevřítUloženouProceduru má následující argumenty:

Argument akce

Popis

Název procedury

Název uložené procedury, kterou chcete otevřít. Seznam všech uložených procedur aktuální databáze se zobrazuje v poli Název procedury v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker. Je to povinný argument.

Pokud spustíte makro obsahující akci OtevřítUloženouProceduru v Databázová knihovna, bude aplikace Microsoft Office Access 2007 hledat uloženou proceduru s daným názvem nejprve v knihovní databázi a poté v aktuální databázi.

Zobrazit

Zobrazení, ve kterém bude uložená procedura otevřena. V seznamu Zobrazit vyberte položku Datový list, Návrh, Náhled, Kontingenční tabulka nebo Kontingenční graf. Výchozí nastavení je Datový list.

Režim dat

Režim zadávání dat pro uloženou proceduru. Platí pouze pro uložené procedury otevřené v zobrazení datového listu. Vybrat můžete položku Přidávání (uživatel může přidávat nové záznamy, ale nemůže zobrazovat ani upravovat stávající záznamy), Úpravy (uživatel může zobrazovat a upravovat stávající záznamy a přidávat nové záznamy) nebo Jen pro čtení (uživatel smí záznamy pouze prohlížet). Výchozí hodnota je Úpravy.

Poznámky

Tato akce má podobný účinek, jako když poklepáte na uloženou proceduru v navigačním podokně nebo na ni klepnete pravým tlačítkem myši a vyberete požadovaný příkaz.

Přepnete-li při otevřené uložené proceduře na návrhové zobrazení, bude z uložené procedury odebráno nastavení argumentu Režim dat. Toto nastavení nebude platit ani v případě, že se uživatel vrátí k zobrazení datového listu.

tiplist

  • Dotaz můžete také z navigačního podokna na Řádek akce makra přetáhnout. Tímto způsobem se automaticky vytvoří akce OtevřítUloženouProceduru, která uloženou proceduru otevře v zobrazení datového listu.

  • Jestliže nechcete, aby se zobrazovaly zprávy systému, které jsou obvyklé při spuštění uložené procedury (oznamují spuštění uložené procedury a počet ovlivněných záznamů), můžete pomocí akce NastavitVarování jejich zobrazování potlačit.

Pokud chcete akci OtevřítUloženouProceduru spustit v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu OpenStoredProcedure objektu DoCmd.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×