Akce makra OtevřítModul

Akce OtevřítModul se používá k otevření zadaného Modul Visual Basic for Applications (VBA) v místě zadané Procedura. Může jít o Procedura typu Sub, Procedura Function nebo o Obslužná procedura události.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce OtevřítModul má následující argumenty:

Argument akce

Popis

Název modulu

Název modulu, který chcete otevřít. Tento argument můžete ponechat prázdný, chcete-li vyhledat v databázi všechny Standardní modul odpovídající určité proceduře a příslušný modul u této procedury otevřít.

Pokud spustíte makro obsahující akci OtevřítModul v Databázová knihovna, hledá aplikace Microsoft Office Access 2007 nejprve modul s tímto názvem v knihovní databázi a potom v aktuální databázi.

Název procedury

Název procedury, u které chcete modul otevřít. Ponecháte-li tento argument prázdný, otevře se modul v Oddíl deklarací.

Poznámka : Zadání platného názvu do argumentu Název modulu nebo Název procedury je povinné.

Poznámky

Tato akce se používá k otevření událostní procedury zadáním argumentu Název modulu a Název procedury. Chcete-li například otevřít proceduru události Klepnutí tlačítka TiskFaktury ve formuláři Objednávky, nastavte argument Název modulu na hodnotu Form.Objednávky a argument Název procedury na hodnotu TiskFaktury_Click. Pokud chcete zobrazit událostní proceduru určitého formuláře nebo sestavy, musí být tento formulář nebo sestava otevřená.

Podobně pokud chcete otevřít proceduru v Modul třídy, je třeba zadat název modulu, ačkoli modul třídy není nutné otevírat.

Při otevírání Privátní procedura musí být otevřen modul, který ji obsahuje.

Tato akce má stejný účinek, jako když klepnete pravým tlačítkem myši na modul v navigačním podokně a potom klepnete na příkaz Návrhové zobrazení. Tato akce také umožňuje zadat název procedury a vyhledat v databázi standardní moduly k procedurám.

tip

V navigačním podokně můžete vybrat modul a přetáhnout ho na Řádek akce makra. Tím se automaticky vytvoří akce OtevřítModul, která otevře modul v deklarační sekci.

Chcete-li spustit akci OtevřítModul v modulu VBA, použijte metodu OpenModule objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×