Akce makra OknoSeZprávou

Část obsahu v tomto tématu nemusí platit pro některé jazyky.

Akci OknoSeZprávou lze použít k zobrazení okna s varovnou nebo informační zprávou. Akci OknoSeZprávou můžete použít například s OvěřeníMakro. Pokud u Ovládací prvek nebo Záznam dojde v makru k selhání ověření, může se v okně se zprávou zobrazit chybová zpráva a pokyny k zadání příslušných dat.

Nastavení

Akce OknoSeZprávou má následující argumenty.

Argument akce

Popis

Zpráva

Text v okně se zprávou. Zadejte text do pole Zpráva v sekci Argumenty akce v podokně Tvůrce maker. Můžete zadat až 255 znaků nebo Výraz (kterému musí předcházet znak je rovno).

ZvukovýSignál

Určuje, zda počítač při zobrazení zprávy vydá zvukový signál. Klepněte na volbu Ano (zvukový signál zazní) nebo Ne (zvukový signál nezazní). Výchozí nastavení je Ano.

Typ

Typ okna se zprávou. Každému typu odpovídá jiná ikona. Klepněte na volbu Žádná ikona, Kritický stav, Varovná zpráva ?, Varovná zpráva ! nebo Informační zpráva. Výchozí nastavení je Žádná ikona.

Titulek

Text zobrazený v Záhlaví okna se zprávou. V záhlaví může být zobrazen například text Ověření kódu zákazníka. Pokud tento argument ponecháte prázdný, bude zobrazen text Microsoft Access.

Poznámky

Akci OknoSeZprávou lze použít k vytvoření formátované chybové zprávy podobné předdefinovaným chybovým zprávám zobrazovaným aplikací Microsoft Office Access 2007. Akce OknoSeZprávou umožňuje zadat v argumentu Zpráva tři části. Jednotlivé části se oddělují pomocí znaku @.

V následujícím příkladu je zobrazena formátovaná zpráva se zprávou rozdělenou na části. První část zprávy je zobrazena jako záhlaví zprávy tučným písmem. Druhá část je zobrazena jako prostý text pod záhlavím. Třetí část je zobrazena jako prostý text pod druhou částí, od které je oddělena prázdným řádkem.

Zadejte do argumentu Zpráva následující řetězec:

Nesprávné tlačítko!@Toto tlačítko nepracuje správně.@Zkuste jiné tlačítko.

Akci OknoSeZprávou nelze spustit v modulu Visual Basic for Applications (VBA). Použijte místo ní funkci MsgBox.

Příklady

Synchronizace formulářů pomocí makra

Následující makro otevře formulář Seznam výrobků v pravém dolním rohu formuláře Dodavatelé a zobrazí výrobky od aktuálního dodavatele. Znázorňuje použití akcí ZobrazovatVýsledky, OknoSeZprávou, PřejítNaOvládacíPrvek, ZastavitMakro, OtevřítFormulář a PřesunVelikost. Znázorňuje také použití podmíněného výrazu u akcí OknoSeZprávou, PřejítNaOvládacíPrvek a ZastavitMakro. Toto makro by mělo být připojeno k tlačítku Přehled výrobků ve formuláři Dodavatelé.

Podmínka

Akce

Argumenty: Nastavení

Komentář

ZobrazovatVýsledky

Zobrazovat výsledky: Ne

Zastaví aktualizaci obrazovky v průběhu spuštění makra.

IsNull([KódDodavatele])

OknoSeZprávou

Zpráva: Přesuňte se k záznamu dodavatele, jehož výrobky chcete zobrazit, a poté znovu klepněte na tlačítko Přehled výrobků.

ZvukovýSignál: Ano

Typ: Žádná ikona

Titulek: Vyberte dodavatele

Pokud ve formuláři Dodavatelé není vybrán aktuální dodavatel, zobrazí se zpráva.

...

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacího prvku: NázevSpolečnosti

Přesune fokus na ovládací prvek NázevSpolečnosti.

...

ZastavitMakro

Zastaví činnost makra.

OtevřítFormulář

Název formuláře: Seznam produktů

Zobrazit: Datový list

Název filtru:

Podmínka Where: [KódDodavatele] = [Forms]![Dodavatelé]![KódDodavatele]

Režim dat: Jen pro čtení

Režim okna: Normální

Otevře formulář Seznam výrobků a zobrazí výrobky aktuálního dodavatele.

PřesunVelikost

Vpravo: 1,98 cm

Dolů: 4,57 cm

Umístí formulář Seznam výrobků do pravého dolního rohu formuláře Dodavatelé.

Ověření dat pomocí makra

Následující ověřovací makro zkontroluje PSČ zadaná ve formuláři Dodavatelé. Příklad zobrazuje použití akcí ZastavitMakro, OknoSeZprávou, ZrušitUdálost a PřejítNaOvládacíPrvek. Podmíněný výraz zkontroluje zemi nebo oblast a PSČ zadané v záznamu ve formuláři. Není-li PSČ ve správném formátu pro zemi či oblast, zobrazí makro okno se zprávou a zruší ukládání záznamu. Přejde potom k ovládacímu prvku PSČ, ve kterém můžete chybu opravit. Toto makro je třeba připojit k vlastnosti .Předaktualizací formuláře Dodavatelé.

Podmínka

Akce

Argumenty: Nastavení

Komentář

IsNull([Země])

ZastavitMakro

Pokud pole Země obsahuje hodnotu Null, nelze ověřit PSČ.

[Země] In ("Francie","Itálie","Španělsko") And Len([PSČ]) <> 5

OknoSeZprávou

Zpráva: PSČ musí mít 5 znaků.

ZvukovýSignál: Ano

Typ: Informační zpráva

Titulek: Chyba PSČ

Pokud PSČ neobsahuje 5 znaků, zobrazí se zpráva.

...

ZrušitUdálost

Zruší událost.

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacího prvku: PSČ

[Země] In ("Austrálie","Singapur") And Len([PSČ]) <> 4

OknoSeZprávou

Zpráva: PSČ musí mít 4 znaků.

ZvukovýSignál: Ano

Typ: Informační zpráva

Titulek: Chyba PSČ

Pokud PSČ neobsahuje 4 znaky, zobrazí se zpráva.

...

ZrušitUdálost

Zruší událost.

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacího prvku: PSČ

([Země] = "Kanada") And ([PSČ] Not Like"[A-Z][0-9][A-Z] [0-9][A-Z][0-9]")

OknoSeZprávou

Zpráva: PSČ není platné. Příklad kanadského PSČ: H1J 1C3

ZvukovýSignál: Ano

Typ: Informační zpráva

Titulek: Chyba PSČ

Pokud PSČ nemá správný tvar pro Kanadu, zobrazí zprávu. (Příklad kanadského PSČ: H1J 1C3)

...

ZrušitUdálost

Zruší událost.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×