Akce makra OdstranitObjekt

Pomocí akce OdstranitObjekt je možné odstranit zadaný Databázové objekty.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce OdstranitObjekt obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Typ objektu

Typ objektu, který chcete odstranit. Klepněte na položku Tabulka, Dotaz, Formulář, Sestava, Makro, Modul, Datová stránka, Zobrazení serveru, Diagram, Uložená procedura nebo Funkce v poli Typ objektu v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker. Chcete-li odstranit objekt vybraný v navigačním podokně, ponechejte tento argument prázdný.

Název objektu

Název objektu, který chcete odstranit. Pole Název objektu zobrazuje všechny objekty v databázi, které odpovídají typu vybranému pomocí argumentu Typ objektu. Ponecháte-li pole Typ objektu prázdné, ponechejte prázdné také toto pole.

Pokud spustíte makro, které obsahuje akci OdstranitObjekt, v Databázová knihovna, bude aplikace Microsoft Office Access 2007 hledat objekt s daným názvem nejprve v knihovní databázi a poté v aktuální databázi.

Upozornění : Pokud ponecháte pole Typ objektu a Název objektu prázdná, odstraní aplikace Access při spuštění akce OdstranitObjekt objekt vybraný v navigačním podokně bez zobrazení upozornění.

Poznámky

Akci OdstranitObjekt můžete použít k odstranění dočasných objektů, které jste vytvořili v průběhu makra. Pomocí akce OtevřítDotaz jste například spustili Vytvářecí dotaz, který vytvořil dočasnou tabulku. Po dokončení používání dočasné tabulky ji můžete odstranit pomocí akce OdstranitObjekt.

Tato akce má stejný účinek jako výběr objektu v navigačním podokně a jeho odstranění stisknutím klávesy DEL nebo jako klepnutí na objekt v navigačním podokně pravým tlačítkem myši a klepnutí na příkaz Odstranit.

Pokud chcete akci OdstranitObjekt spustit v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu DeleteObject objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×