Akce makra NastavitZobrazenéKategorie

Pomocí akce NastavitZobrazenéKategorie lze určit, které kategorie budou zobrazeny v rozevíracím seznamu v záhlaví navigačního podokna v části Přejít ke kategorii. Pokud například chcete, aby uživatelé nemohli přepínat zobrazení navigačního podokna tak, aby byly zobrazené objekty seřazeny podle kategorie Datum vytvoření, můžete v rozbalovacím seznamu pomocí této akce tuto možnost skrýt.

Nastavení

Akce NastavitZobrazenéKategorie obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Zobrazit

Výběrem položky Ano kategorie zobrazíte, výběrem položky Ne je skryjete.

Kategorie

Zadejte nebo vyberte název kategorie, kterou chcete zobrazit nebo skrýt. Chcete-li zobrazit nebo skrýt všechny kategorie, ponechte pole prázdné.

Poznámky

  • Titulek v záhlaví navigačního podokna označuje, který filtr (pokud byl nějaký vybrán) je aktuálně aktivní. Klepnutím na libovolné místo v záhlaví zobrazíte rozevírací seznam. Položky určené touto akcí makra jsou zobrazeny v části Přejít ke kategorii.

  • Tato akce pouze povolí nebo zakáže zobrazení určených kategorií, nelze ji však použít k přepínání zobrazení navigačního podokna. Pokud jsou například zobrazeny objekty seřazené podle kategorie Datum vytvoření a pomocí akce NastavitZobrazenéKategorie zakážete možnost Datum vytvoření, nedojde k přepnutí zobrazení navigačního podokna na jinou kategorii.

  • Chcete-li spustit akci NastavitZobrazenéKategorie v modulu VBA, použijte metodu SetDisplayedCategories objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×