Akce makra NastavitVarování

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí akce NastavitVarování můžete zapnout nebo vypnout zobrazování systémových zpráv.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce NastavitVarování obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Varovné zprávy

Určuje, zda se zobrazují systémové zprávy. V rozevíracím seznamu Varovné zprávy v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker klepněte na položku Ano, chcete-li zobrazování systémových zpráv zapnout, nebo na položku Ne, pokud chcete zobrazování systémových zpráv vypnout. Výchozí hodnota je Ne.

Poznámky

Pomocí této akce je možné zabránit tomu, aby Modální upozornění a okna se zprávou zastavovala Makro. Chybové zprávy se však zobrazují vždy. Aplikace Microsoft Office Access 2007 také zobrazí všechna dialogová okna, která vyžadují jinou akci uživatele než pouhé klepnutí na tlačítko (například na tlačítko OK, Storno, Ano nebo Ne). Jedná se například o dialogová okna, v nichž je třeba zadat text nebo vybrat některou z možností.

Provedení této akce s argumentem Varovné zprávy nastaveným na hodnotu Ne má stejný účinek jako stisknutí klávesy ENTER při zobrazení upozornění nebo okna zprávy. Obvykle to odpovídá klepnutí na tlačítko OK nebo Ano.

Po dokončení makra aplikace Access automaticky znovu zapne zobrazování zpráv systému.

Často je tato akce používána spolu s akcí ZobrazovatVýsledky, která skryje výsledky, dokud není makro dokončeno. Akci NastavitVarování je možné použít také ke skrytí upozornění a oken zpráv.

Přestože akce NastavitVarování může zjednodušit spolupráci s makry, je třeba dbát opatrnosti při vypínání zobrazování systémových zpráv. V některých případech je třeba, aby makro nepokračovalo v akci, pokud se zobrazí určitá varovná zpráva. Pokud si nejste zcela jisti výstupem všech akcí maker, neměli byste zobrazování systémových zpráv vypínat.

Pokud chcete akci NastavitVarování spustit v modulu VBA (Visual Basic for Applications), použijte metodu SetWarnings objektu DoCmd.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×