Akce makra NastavitPoložkuNabídky

Pomocí akce makra NastavitPoložkuNabídky lze nastavovat stav položek nabídek (povoleno či zakázáno, vybráno či nevybráno) ve vlastních nebo globálních nabídkách na kartě Doplňky.

Poznámka : Akci NastavitPoložkuNabídky je možné použít pouze u vlastních a globálních nabídek, které byly vytvořeny pomocí maker nabídek. Akce NastavitPoložkuNabídky je součástí aplikace Microsoft Office Access 2007 pouze z důvodu zajištění kompatibility s předchozími verzemi. Tuto akci nelze použít s funkcemi Panel příkazů. V modulu VBA (Visual Basic for Applications) můžete pomocí vlastností Enabled a State zakázat či povolit a vybrat či zrušit výběr položek v Místní nabídka, vlastních nebo globálních nabídkách.

Nastavení

Akce NastavitPoložkuNabídky obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Index nabídky

Index nabídky, která obsahuje příkaz, jehož stav chcete nastavit. Zadejte Datový typ Integer hodnotu indexu požadované nabídky ve vlastní nebo globální nabídce (počínaje nulou). Hodnotu indexu zadejte do pole Index nabídky v části Argumenty akce v podokně Tvůrce maker. Index označuje umístění nabídky v makru vlastní nebo globální nabídky – je to tedy pozice akce PřidatNabídku této nabídky v makru nabídky, počítáno od nuly. Zobrazení nabídky může být poněkud odlišné, protože pomocí Podmíněný výraz v makru nabídky lze položky ve vlastní nabídce skrývat nebo zobrazovat. Tento argument je povinný.

Jestliže vyberete nabídku pomocí tohoto argumentu a argumenty Index příkazu a Index podpříkazu ponecháte prázdné, můžete povolit nebo zakázat samotný název nabídky. Nelze však zaškrtnout název nabídky nebo zrušit jeho zaškrtnutí (aplikace Access ignoruje u názvů nabídek nastavení Zaškrtnutý a Nezaškrtnutý argumentu Příznak).

Index příkazu

Index příkazu, jehož stav chcete nastavit. Zadejte celočíselnou hodnotu (počínaje nulou) indexu požadovaného příkazu v nabídce vybrané pomocí argumentu Index nabídky. Index označuje umístění příkazu ve Skupina maker, která definuje vybranou vlastní nebo globální nabídku – je to tedy umístění makra tohoto příkazu ve skupině maker, počítáno od nuly. Zobrazení nabídky může být poněkud odlišné, protože pomocí podmíněných výrazů ve skupině maker nabídky lze příkazy ve vlastních nabídkách skrývat nebo zobrazovat.

Index podpříkazu

Index podpříkazu, jehož stav chcete nastavit. Platí pouze v případě, že příslušný příkaz obsahuje Podnabídka. Zadejte celočíselnou hodnotu (počínaje nulou) indexu požadovaného podpříkazu v podnabídce vybrané pomocí argumentu Index příkazu. Index označuje umístění podpříkazu ve skupině maker, která definuje vybranou vlastní nebo globální podnabídku – je to tedy umístění makra tohoto podpříkazu ve skupině maker, počítáno od nuly.

Příznak

Stav, který chcete u příkazu nebo podpříkazu nastavit. Chcete-li příkaz zakázat (zobrazit šedě), klepněte na položku Šedý. Pokud chcete příkaz povolit, klepněte na možnost Černý. Jestliže chcete vedle příkazu umístit značku zaškrtnutí, která obvykle označuje, že je příkaz vybrán nebo přepnut, klepněte na položku Zaškrtnutý. Chcete-li odebrat značku zaškrtnutí, klepněte na položku Nezaškrtnutý. Výchozí hodnota je Černý.

Poznámky

Akce NastavitPoložkuNabídky funguje pouze u vlastní nebo globální nabídky. Jestliže aktivní okno neobsahuje vlastní nebo globální nabídku, způsobí spuštění makra, které obsahuje akci NastavitPoložkuNabídky, Chyba za běhu.

Tuto akci je možné použít k nastavení stavu příkazů a podpříkazů v nabídkách, avšak nikoli k nastavení stavu podpříkazů v podpříkazech.

Pokud chcete akci NastavitPoložkuNabídky spustit v modulu VBA (Visual Basic for Applications), použijte metodu SetMenuItems objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×