Akce makra NastavitHodnotu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Akci NastavitHodnotu je možné použít k nastavení hodnoty Pole, Ovládací prvek nebo Vlastnost ve Formulář, na Datový list formuláře nebo v Sestava aplikace Microsoft Office Access 2007.

Poznámka : Nastavte hodnotu vlastností, které vrátí objektu nelze použít akce NastavitHodnotu .

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce NastavitHodnotu obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Položka

Název pole, ovládacího prvku nebo vlastnosti, jejichž hodnotu chcete nastavit. Název pole, ovládacího prvku nebo vlastnosti zadejte do pole Položka v části Argumenty akce v podokně Tvůrce maker. Pro odkaz na tuto položku je třeba použít úplnou syntaxi, například název_ovládacího_prvku (u ovládacího prvku ve formuláři nebo v sestavě, ze které bylo voláno Makro) nebo Forms!název_formuláře!název_ovládacího_prvku. Tento argument je povinný.

Výraz

Výraz, který aplikace Access používá k nastavení hodnoty této položky. Pro odkaz na jakýkoli objekt ve výrazu je třeba vždy použít úplnou syntaxi. Chcete-li například zvýšit hodnotu v ovládacím prvku Plat ve formuláři Zaměstnanci o 10 %, použijte syntaxi Forms!Zaměstnanci!Plat*1,1. Tento argument je povinný.

Poznámka : V tomto argumentu byste neměli používat před výraz znaménko rovná se (=). Pokud neuděláte, aplikace Access vyhodnotí výraz expression a používá tuto hodnotu jako výrazu v tomto argumentu. To může vést k nečekaným výsledkům výraz je řetězec.

Pokud například v tomto argumentu zadáte ="Řetězec1", aplikace Access nejprve vyhodnotí výraz jako Řetězec1. Potom použije Řetězec1 jako výraz v tomto argumentu a očekává, že nalezne ovládací prvek nebo vlastnost s názvem Řetězec1 ve formuláři nebo sestavě, ze které bylo makro voláno.

Poznámka : V databázi aplikace Access (MDB nebo ACCDB) klikněte na tlačítko vytvořit pomocí Tvůrce výrazů Tvorba výrazu pro některý z těchto argumentů.

Poznámky

Tuto akci můžete použít k nastavení hodnoty pole nebo ovládacího prvku ve formuláři, na datovém listu formuláře nebo v sestavě. Můžete také nastavit hodnotu u téměř všech vlastností ovládacích prvků, formulářů a sestav v libovolném zobrazení. Chcete-li zjistit, zda je možné nastavit konkrétní vlastnost pomocí makra, a ve kterém zobrazení lze tuto vlastnost nastavit, naleznete další informace v tématu nápovědy, které se týká dané vlastnosti v editoru jazyka Visual Basic.

Můžete vytvořit také hodnotu pro pole v tabulce související záznamuformuláře i v případě formuláři neobsahuje ovládací prvek vázaný na pole. Použijte syntaxi Forms ! položky název formuláře! název pole v seznamu Položka vyberte hodnotu pro toto pole. Můžete taky odkazujete s polem podkladové tabulky sestavy pomocí syntaxe sestavy ! NázevSestavy! název pole, ale musí být ovládací prvek vázaný do tohoto pole nebo pole musí být podle Vypočítaný ovládací prvek v sestavě.

Nastavte hodnotu ovládacího prvku ve formuláři Akce NastavitHodnotu neaktivuje ovládacího prvku formuláře úrovni ověřovacích pravidel, ale pokud je ovládací prvek vázaný ovládací prvek ho aktivace pole podkladové tabulky úrovni ověřovacích pravidel. Akce NastavitHodnotu spustí, ale přepočet nemusí být proveden okamžitě. NastavitHodnotu a vynutit dokončení přepočtu, použijte akci PřekreslitObjekt . Hodnota, kterou nastavíte v ovládacím prvku s použitím akce NastavitHodnotu nemá vliv Vstupní maska nastavit v ovládacím prvku nebo zdrojové vlastnosti pole Vstupní maska .

Hodnotu ovládacího prvku můžete změnit pomocí akce NastavitHodnotu v makru zadaném vlastností události .Poaktualizaci ovládacího prvku. Ke změně hodnoty ovládacího prvku nelze použít akci NastavitHodnotu v makru zadaném vlastností události .Předaktualizací ovládacího prvku, přestože je možné pomocí akce NastavitHodnotu změnit hodnotu jiných ovládacích prvků. Prostřednictvím akce NastavitHodnotu v makru zadaném vlastností .Předaktualizací nebo .Poaktualizaci ve formuláři lze změnit hodnotu všech ovládacích prvků v aktuálním záznamu.

Poznámka : Akci NastavitHodnotu nelze použít k nastavení hodnoty následujících ovládacích prvků:

  • vázané ovládací prvky a vypočítané ovládací prvky v sestavách,

  • vypočítané ovládací prvky ve formulářích.

tip

Akce NastavitHodnotu slouží k zobrazení nebo skrytí formuláři ve formulářovém zobrazení. Zadejte Forms ! položky název formuláře. Viditelné v poli položky a Ne nebo Ano do pole výraz. Nastavení vlastnost .zobrazit Modální formulářů na hodnotu Ne skryjete formulář a chce nemodální. Nastavení vlastnosti na hodnotu Ano zobrazí formulář a díky kterému je modální znovu.

Změnou hodnoty ovládacího prvku nebo přidáním nových dat pomocí akce NastavitHodnotu v makru nespustíte události jako jsou .Předaktualizací, .Předvložením nebo Změnit, k jejichž spuštění dochází při změně nebo přidání dat v těchto ovládacích prvcích v uživatelském rozhraní. Ke spuštění těchto událostí také nedochází, jestliže nastavíte hodnotu ovládacího prvky v modulu VBA (Visual Basic for Applications).

Tato akce není k dispozici v modulu VBA. Hodnotu je třeba nastavit přímo v modulu VBA.

Příklad

Nastavení hodnoty ovládacího prvku pomocí makra

Následující makro otevře formulář Přidat výrobky po klepnutí na tlačítko ve formuláři Dodavatelé. Zobrazí použití akcí ZobrazovatVýsledky, Zavřít, OtevřítFormulář, NastavitHodnotu a PřejítNaOvládacíPrvek. Akce NastavitHodnotu nastaví ovládací prvek KódDodavatele ve formuláři Výrobky na hodnotu aktuálního dodavatele ve formuláři Dodavatelé. Akce PřejítNaOvládacíPrvek provede přechod na pole KódKategorie, kde můžete začít zadávat údaje o novém výrobku. Toto makro by mělo být připojeno k tlačítku Přidat výrobky ve formuláři Dodavatelé.

Akce

Argumenty: Nastavení

Komentář

ZobrazovatVýsledky

Zobrazovat výsledky: Ne

Zastaví aktualizaci obrazovky v průběhu spuštění makra.

Zavřít

Typ objektu: Formulář

Název objektu: Seznam výrobků

Uložit: Ne

Zavře formulář Seznam výrobků.

OtevřítFormulář

Název formuláře: Výrobky

Zobrazit: Formulář

Režim dat: Přidávání

Režim okna: Normální

Otevře formulář Výrobky.

NastavitHodnotu

Položka: [Forms]![Výrobky]![KódDodavatele]

Výraz: KódDodavatele

Nastaví ovládací prvek KódDodavatele na hodnotu aktuálního dodavatele ve formuláři Dodavatelé.

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacího prvku: KódKategorie

Přejde na ovládací prvek KódKategorie.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×