Akce makra NastavitHodnotu

Akci NastavitHodnotu je možné použít k nastavení hodnoty Pole, Ovládací prvek nebo Vlastnost ve Formulář, na Datový list formuláře nebo v Sestava aplikace Microsoft Office Access 2007.

Poznámka : Akci NastavitHodnotu nelze použít k nastavení hodnoty vlastnosti aplikace Access, která vrací Databázové objekty.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce NastavitHodnotu obsahuje následující argumenty.

Argument akce

Popis

Položka

Název pole, ovládacího prvku nebo vlastnosti, jejichž hodnotu chcete nastavit. Název pole, ovládacího prvku nebo vlastnosti zadejte do pole Položka v části Argumenty akce v podokně Tvůrce maker. Pro odkaz na tuto položku je třeba použít úplnou syntaxi, například název_ovládacího_prvku (u ovládacího prvku ve formuláři nebo v sestavě, ze které bylo voláno Makro) nebo Forms!název_formuláře!název_ovládacího_prvku. Tento argument je povinný.

Výraz

Výraz, který aplikace Access používá k nastavení hodnoty této položky. Pro odkaz na jakýkoli objekt ve výrazu je třeba vždy použít úplnou syntaxi. Chcete-li například zvýšit hodnotu v ovládacím prvku Plat ve formuláři Zaměstnanci o 10 %, použijte syntaxi Forms!Zaměstnanci!Plat*1,1. Tento argument je povinný.

Poznámka : V tomto argumentu není vhodné před výrazem zadávat rovnítko (=). Jestliže rovnítko zadáte, aplikace Access výraz vyhodnotí a potom tuto hodnotu použije jako výraz v tomto argumentu. Pokud je výrazem Řetězcový výraz, může docházet k neočekávaným výsledkům.

Pokud například v tomto argumentu zadáte ="Řetězec1", aplikace Access nejprve vyhodnotí výraz jako Řetězec1. Potom použije Řetězec1 jako výraz v tomto argumentu a očekává, že nalezne ovládací prvek nebo vlastnost s názvem Řetězec1 ve formuláři nebo sestavě, ze které bylo makro voláno.

Poznámka : V Databáze aplikace Microsoft Access (MDB nebo ACCDB) klepněte na tlačítko Vytvořit a vytvořte výraz pro některý z těchto argumentů pomocí Tvůrce výrazů.

Poznámky

Tuto akci můžete použít k nastavení hodnoty pole nebo ovládacího prvku ve formuláři, na datovém listu formuláře nebo v sestavě. Můžete také nastavit hodnotu u téměř všech vlastností ovládacích prvků, formulářů a sestav v libovolném zobrazení. Chcete-li zjistit, zda je možné nastavit konkrétní vlastnost pomocí makra, a ve kterém zobrazení lze tuto vlastnost nastavit, naleznete další informace v tématu nápovědy, které se týká dané vlastnosti v editoru jazyka Visual Basic.

Hodnotu pole ve zdrojové tabulce formuláře lze nastavit také v případě, že formulář neobsahuje ovládací prvek Vázaný ovládací prvek na pole. K nastavení hodnoty takového pole zadejte do pole Položka syntaxi Forms!název_formuláře!název_pole. Pomocí syntaxe Reports!název_sestavy!název_pole je možné vytvořit také odkaz na zdrojovou tabulku sestavy, sestava vázaná na toto pole však musí obsahovat ovládací prvek, nebo musí na pole existovat odkaz ve Vypočítaný ovládací prvek v sestavě.

Pokud nastavíte hodnotu ovládacího prvku ve formuláři, nespustí akce NastavitHodnotuOvěřovací pravidlo na úrovni formuláře ovládacího prvku. Pokud se jedná o vázaný ovládací prvek, spustí akce ověřovací pravidla na úrovni tabulky zdrojového pole. Akce NastavitHodnotu také spustí přepočet, k němuž však nemusí dojít okamžitě. Chcete-li spustit okamžité Překreslení a vynutit přepočet pro dokončení, použijte akci PřekreslitObjekt. Hodnota, kterou nastavíte v ovládacím prvku pomocí akce NastavitHodnotu, také není ovlivněna Vstupní maska nastavenou ve vlastnosti .Vstupnímaska ovládacího prvku nebo zdrojového pole.

Hodnotu ovládacího prvku můžete změnit pomocí akce NastavitHodnotu v makru zadaném vlastností události .Poaktualizaci ovládacího prvku. Ke změně hodnoty ovládacího prvku nelze použít akci NastavitHodnotu v makru zadaném vlastností události .Předaktualizací ovládacího prvku, přestože je možné pomocí akce NastavitHodnotu změnit hodnotu jiných ovládacích prvků. Prostřednictvím akce NastavitHodnotu v makru zadaném vlastností .Předaktualizací nebo .Poaktualizaci ve formuláři lze změnit hodnotu všech ovládacích prvků v aktuálním záznamu.

Poznámka : Akci NastavitHodnotu nelze použít k nastavení hodnoty následujících ovládacích prvků:

  • vázané ovládací prvky a vypočítané ovládací prvky v sestavách,

  • vypočítané ovládací prvky ve formulářích.

tip

Akci NastavitHodnotu můžete použít ke skrytí nebo zobrazení formuláře ve formulářovém zobrazení. Do pole Položka zadejte syntaxi Forms!název_formuláře.Visible a do pole Výraz hodnotu Ne nebo Ano. Nastavením vlastnosti Zobrazit u Modální formuláře na hodnotu Ne skryjete formulář a nastavíte jej jako nemodální. Nastavením vlastnosti na hodnotu Ano zobrazíte formulář a nastavíte jej znovu jako modální.

Změnou hodnoty ovládacího prvku nebo přidáním nových dat pomocí akce NastavitHodnotu v makru nespustíte události jako jsou .Předaktualizací, .Předvložením nebo Změnit, k jejichž spuštění dochází při změně nebo přidání dat v těchto ovládacích prvcích v uživatelském rozhraní. Ke spuštění těchto událostí také nedochází, jestliže nastavíte hodnotu ovládacího prvky v modulu VBA (Visual Basic for Applications).

Tato akce není k dispozici v modulu VBA. Hodnotu je třeba nastavit přímo v modulu VBA.

Příklad

Nastavení hodnoty ovládacího prvku pomocí makra

Následující makro otevře formulář Přidat výrobky po klepnutí na tlačítko ve formuláři Dodavatelé. Zobrazí použití akcí ZobrazovatVýsledky, Zavřít, OtevřítFormulář, NastavitHodnotu a PřejítNaOvládacíPrvek. Akce NastavitHodnotu nastaví ovládací prvek KódDodavatele ve formuláři Výrobky na hodnotu aktuálního dodavatele ve formuláři Dodavatelé. Akce PřejítNaOvládacíPrvek provede přechod na pole KódKategorie, kde můžete začít zadávat údaje o novém výrobku. Toto makro by mělo být připojeno k tlačítku Přidat výrobky ve formuláři Dodavatelé.

Akce

Argumenty: Nastavení

Komentář

ZobrazovatVýsledky

Zobrazovat výsledky: Ne

Zastaví aktualizaci obrazovky v průběhu spuštění makra.

Zavřít

Typ objektu: Formulář

Název objektu: Seznam výrobků

Uložit: Ne

Zavře formulář Seznam výrobků.

OtevřítFormulář

Název formuláře: Výrobky

Zobrazit: Formulář

Režim dat: Přidávání

Režim okna: Normální

Otevře formulář Výrobky.

NastavitHodnotu

Položka: [Forms]![Výrobky]![KódDodavatele]

Výraz: KódDodavatele

Nastaví ovládací prvek KódDodavatele na hodnotu aktuálního dodavatele ve formuláři Dodavatelé.

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacího prvku: KódKategorie

Přejde na ovládací prvek KódKategorie.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×