Akce makra NajítDalší

Akci NajítDalší lze použít k vyhledání dalšího Záznam, který splňuje Kritéria zadaná v předchozí akci NajítZáznam nebo v dialogovém okně Najít a nahradit (klepněte na kartě Domů na tlačítko Najít). Akci NajítDalší lze použít k opakovanému vyhledávání záznamů. Můžete například postupně procházet všechny záznamy konkrétního zákazníka.

Nastavení

Akce NajítDalší nemá žádné argumenty. Akce NajítDalší vyhledá další záznam, který splňuje kritéria zadaná v akci NajítZáznam nebo v dialogovém okně Najít a nahradit. Argumenty akce NajítZáznam jsou sdíleny s volbami v dialogovém okně Najít a nahradit.

K nastavení vyhledávacích kritérií použijte akci NajítZáznam. Akce NajítZáznam je obvykle zadána v Makro a poté je k vyhledání následujícího záznamů splňujících stejná kritéria použita akce NajítDalší. Pokud chcete vyhledat záznamy splňující pouze určitá kritéria, můžete do sloupce Podmínka v řádku akce zadat Podmíněný výraz pro akci NajítDalší.

Poznámky

Tato akce má stejný účinek jako tlačítko Najít další v dialogovém okně Najít a nahradit.

Poznámka : Ačkoli akce NajítZáznam odpovídá příkazu Najít na kartě Domů pro Tabulka, Dotaz a Formulář, neodpovídá příkazu Find (Najít) v nabídce Edit (Úpravy) v Okno Code (Kód). Pro hledání textu v modulech nelze akci NajítZáznam ani akci NajítDalší použít.

tip

Pokud jste argument Jen aktuální pole akce NajítZáznam nastavili na hodnotu Ano, bude možná nutné pomocí akce PřejítNaOvládacíPrvek přesunout Fokus na Ovládací prvek, který obsahuje vyhledávaná data, a teprve poté použít akci NajítDalší.

Pokud je aktuálně vybraný text stejný jako text vyhledávaný v době provádění akce makra NajítDalší, bude vyhledávání zahájeno bezprostředně za výběrem ve stejném poli a ve stejném záznamu. Jinak bude vyhledávání zahájeno na začátku aktuálního záznamu. To umožňuje vyhledat více výskytů stejných vyhledávacích kritérií v jednotlivém záznamu.

Pokud však ke spuštění makra obsahujícího akci NajítDalší použijete Příkazové tlačítko, bude opakovaně vyhledán první výskyt vyhledávacích kritérií. K tomuto chování dochází z toho důvodu, že po klepnutí na příkazové tlačítko je Fokus přesunut z pole obsahujícího odpovídající hodnotu. Akce NajítDalší poté zahájí hledání od začátku záznamu. Tomuto problému je možné předejít spuštěním makra postupem, který nemění fokus, například pomocí tlačítka na vlastním panelu nástrojů nebo kombinace kláves definované v makru skupiny AutoKeys. Fokus můžete nastavit na pole obsahující vyhledávací kritéria také v makru a poté provést akci NajítDalší.

Ke stejnému chování také dochází, pokud příkazové tlačítko použijete ke spuštění makra obsahujícího akci NajítZáznam s argumentem Najít první nastaveným na hodnotu Ne.

Pokud chcete akci NajítDalší spustit v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu FindNext objektu DoCmd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×