Akce makra Krok

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Akce Krok slouží k pozastavení spuštěného makra a otevření dialogového okna Krokovat makro.

Nastavení

Akce Krok neobsahuje žádné argumenty.

Poznámky

  • Akci Krok lze použít k odstranění potíží s makrem, které nepracuje správně. Akci Krok lze přidat do makra těsně před akci, o níž se domníváte, že může být příčinou potíží. Tato akce pozastaví makro a otevře dialogové okno Krokovat makro. V tomto dialogovém okně jsou zobrazeny informace o aktuální akci makra, například název makra, zadané podmínky, název akce, argumenty a případně číslo chyby. Klepnutím na tlačítko Krok v tomto dialogovém okně přejdete k další akci makra, klepnutím na tlačítko Zastavit všechna makra zastavíte aktuální makro a všechna ostatní spuštěná makra a klepnutím na tlačítko Pokračovat ukončíte krokování a obnovíte běžně spuštění makra.

  • Akce Krok má stejný účinek jako klepnutí na tlačítko Krok ve skupině Nástroje na kartě Návrh v podokně Tvůrce maker. Rozdíl mezi použitím tohoto tlačítka a spuštěním akce Krok je ten, že při spuštění akce lze akci umístit v makru přesně na místo, odkud chcete krokování začít, a proto není nutné krokovat všechny akce předcházející akci, kterou chcete ověřit. Na tlačítko Krok v podokně Tvůrce maker je naopak nutné klepnout před spuštěním makra a krokování začíná u první akce v makru.

Poznámka : Pokud budete v krokování pokračovat až do konce makra a neklepnete na tlačítko Pokračovat, bude režim krokování použit i po ukončení makra. Všechna následující makra budou spuštěna v režimu krokování. Krokování můžete vypnout klepnutím na tlačítko Pokračovat v dialogovém okně Krokovat makro. Pokud je makro otevřeno v návrhovém zobrazení, můžete klepnutím zrušit výběr tlačítka Krok ve skupině Nástroje na kartě Návrh.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×