Akce makra KopírovatSouborDatabáze

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Akce KopírovatSouborDatabáze můžete vytvořit kopii aktuální Microsoft SQL Server 7.0 nebo novější databázi připojených k projekt aplikace Access. Access odpojí aktuální databázi a potom ji připojí k cílový server. Další informace o odpojení a připojení databáze najdete v dokumentaci k serveru SQL Server.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná.

Nastavení

Akce KopírovatSouborDatabáze má následující argumenty.

Argument akce

Popis

Název souboru databáze

Název nového hlavního datového souboru. Výchozí cesta souboru je aktuální umístění souboru projektu aplikace Access (ADP).

Přepsat stávající soubor

Určí, zda má být nahrazen stávající soubor se stejným názvem. Při nastavení hodnoty Ano je soubor, pokud již existuje, přepsán. Při nastavení hodnoty Ne není existující soubor přepsán a akce se nezdaří. Pokud soubor neexistuje, je toto nastavení ignorováno. Výchozí nastavení je Ano.

Odpojit všechny uživatele

Určí, zda má aplikace Access odpojit uživatele od databáze. Při nastavení hodnoty Ano budou všichni uživatelé, kteří jsou připojeni k aktuální databázi, odpojeni, aby mohla operace kopírování databáze pokračovat. Pokud je k databázi připojen nejméně jeden uživatel při nastavení hodnoty Ne, operace kopírování databáze se nezdaří. Výchozí nastavení je Ne.

Odpojení uživatelů od databáze bez odpovídajícího upozornění může vést ke ztrátě dat.

Poznámky

Operace kopírování je synchronní, nelze proto provádět další operace, dokud není kopírování databáze dokončeno.

Akce KopírovatSouborDatabáze kopíruje nejen data, definice dat a objekty databáze, ale také rozšířené vlastnosti, jako jsou výchozí hodnoty, omezení ověřovacího textu a hodnoty pro vyhledávání.

Požadavky na kopírování databáze:

  • Před kopírováním souboru databáze je třeba odpojit všechny aplikace a uživatele.

  • Je třeba zavřít všechny objekty a zobrazení kromě navigačního podokna.

  • Aktuální databáze nesmí být replikována.

  • Zdrojová databáze serveru musí být ve formátu Microsoft SQL Server verze 7.0 nebo vyšší nebo ve formátu modulu SQL Server 2000 Desktop Engine spuštěného v místním počítači.

  • Databáze serveru SQL Server na zdrojovém serveru musí být umístěna v jediném souboru.

  • Uživatel musí být členem role sysadmin ve zdrojovém i cílovém počítači se serverem SQL Server.

Pokud chcete akci KopírovatSouborDatabáze spustit v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu CopyDatabaseFile objektu DoCmd.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×