Akce makra KopírovatObjekt

Akce KopírovatObjekt umožňuje kopírování zadaného Databázové objekty do jiné Databáze nebo do stejné databáze či Projekt aplikace Microsoft Access pod novým názvem. Můžete například kopírovat nebo zálohovat stávající objekt do jiné databáze nebo rychle vytvořit podobný objekt s několika změnami.

Poznámka : Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolování maker získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Nastavení

Akce KopírovatObjekt má následující argumenty.

Argument akce

Popis

Cílová databáze

Platná cesta a název souboru cílové databáze. Cestu a název souboru zadejte do pole Cílová databáze v části Argumenty akce podokna Tvůrce maker. Chcete-li vybrat aktuální databázi, ponechejte tento argument prázdný.

Poznámka : Tento argument je k dispozici pouze v prostředí databáze aplikace Access. Při použití této akce v prostředí projektu aplikace Access (ADP) musí být argument Cílová databáze prázdný.

Pokud spustíte Makro obsahující akci KopírovatObjekt v Databázová knihovna a ponecháte tento argument prázdný, zkopíruje aplikace Microsoft Office Access 2007 objekt do knihovní databáze.

Nový název

Nový název objektu. Chcete-li při kopírování do jiné databáze zachovat stejný název, ponechejte tento argument prázdný.

Typ zdrojového objektu

Typ objektu, který chcete kopírovat. Klepněte na položku Tabulka, Dotaz, Formulář, Sestava, Makro, Modul, Datová stránka, Zobrazení serveru, Diagram, Uložená procedura nebo Funkce. Chcete-li kopírovat objekt vybraný v navigačním podokně, ponechejte tento argument prázdný.

Název zdrojového objektu

Název objektu, který chcete kopírovat. Pole Název zdrojového objektu zobrazuje všechny objekty v databázi, které odpovídají typu vybranému pomocí argumentu Typ zdrojového objektu. Klepněte v poli Název zdrojového objektu na objekt, který chcete kopírovat. Ponecháte-li argument Typ zdrojového objektu prázdný, ponechejte prázdný také tento argument.

Pokud spustíte makro obsahující akci KopírovatObjekt v knihovní databázi, bude aplikace Access hledat objekt s daným názvem nejprve v knihovní databázi a poté v aktuální databázi.

Poznámky

U této akce je nutné zadat hodnotu jednoho nebo obou argumentů Cílová databáze a Nový název.

Pokud ponecháte argumenty Typ zdrojového objektu a Název zdrojového objektu prázdné, zkopíruje aplikace Access objekt vybraný v navigačním podokně. Chcete-li vybrat objekt v navigačním podokně, můžete použít akci VybratObjekt s argumentem V navigačním podokně nastaveným na hodnotu Ano.

Akce KopírovatObjekt probíhá podobně jako ruční provedení následujících kroků:

 1. V navigačním podokně vyberte objekt.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na položku Kopírovat.

 3. Na stejné kartě klepněte na položku Vložit.

  Zobrazí se dialogové okno Vložit jako, ve kterém je možné zadat nový název objektu. Akce KopírovatObjekt provede všechny tyto kroky automaticky.

Poznámka :  Při kopírování datových stránek kopíruje akce KopírovatObjekt pouze odkaz na související soubor HTM, nikoli samotný soubor.

Před spuštěním akce KopírovatObjekt pomocí makra musí existovat cesta a název souboru cílové databáze. Pokud neexistují, zobrazí aplikace Access chybovou zprávu.

Pokud chcete akci KopírovatObjekt spustit v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu CopyObject objektu DoCmd.

Objekt vybraný v navigačním podokně nebo objekt, který je nyní otevřen, můžete ručně kopírovat také klepnutím na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a následným klepnutím na příkaz Uložit jako. Tímto příkazem lze vytvořit kopii objektu pouze v aktuální databázi. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název kopie a zvolte typ objektu, ve kterém ji chcete uložit. Pokud byl původní objekt již uložen a uložíte ho v aktuální databázi pod novým názvem, bude původní verze se starým názvem nadále existovat.

Ruční kopírování objektu do jiné databáze aplikace Access:

 1. Na kartě Externí data klepněte ve skupině Export na tlačítko Další a pak klepněte na položku Databáze aplikace Access.

 2. V dialogovém okně Export – Databáze aplikace Access zadejte název souboru cílové databáze.

  – nebo –

  Klepnutím na tlačítko Procházet zobrazte dialogové okno Uložit soubor, vyhledejte cílovou databázi a klepněte na tlačítko Uložit.

 3. V dialogovém okně Export – Databáze aplikace Access klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se dialogové okno Export.

 4. V dialogovém okně Export zadejte požadovaný název objektu v cílové databázi. Pokud exportujete tabulku, vyberte některou z možností Definice a data nebo Jen definice. Poté klepněte na tlačítko OK.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×