Add, remove, or delete a dimension member

V nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePointmůžete přidat existující člen dimenze do sady členů v této dimenzi. Můžete také odebrat člen ze sady členů nebo odstranit člen dimenze z dimenze.

Další informace o vytvoření člena dimenze naleznete v tématu Vytvoření členu dimenze.

Poznámka : Můžete také přidat nebo odstranit sadu členů z dimenze. Další informace získáte v části Vytvoření nebo odstranění sady členů

Co chcete udělat?

Přidání členu do sady členů

Odstranění člena ze sady členů

Odstranění člena dimenze

Přidání členu do sady členů

Přidání členu do sady členů:

 1. V podokně Prohlížeč pracovního prostoru klepněte na možnost Dimenze.

 2. V pracovním prostoru Dimenze klepněte na dimenzi, kterou chcete otevřít, a rezervujte ji klepnutím na možnost Rezervovat v podokně Úlohy modelu.

 3. Klepnutím na kartu Údržba sad členů otevřete pracovní prostor Údržba sad členů.

 4. Vyhledejte rozevírací seznam Sada členů v podokně Cílová sada členů a vyberte sadu členů, do které chcete přidat člen.

  • Přidání člena do nové sady členů na stejné úrovni, jako je vybraný člen:    Klepněte pravým tlačítkem myši na člen dimenze v podokně Zdrojová sada členů a potom klepněte na položku Přidat na stejné úrovni.

  • Přidání člena do nové sady členů na podřízené úrovni k úrovni vybraného členu:    Klepněte pravým tlačítkem myši na člen dimenze v podokně Zdrojová sada členů a potom klepněte na položku Přidat jako podřízenou položku.

  • Vytvoření nového, prázdného členu v sadě členů:    Klepněte na tlačítko Vytvořit novou stejnou úroveň nebo na tlačítko Vytvořit novou podřízenou položku na panelu nástrojů.

 5. Po vytvořené nového členu je třeba zadat hodnoty do polí Název a Popisek. Obchodní modelování pro Plánovací službu požaduje minimálně tyto hodnoty. Další hodnoty mohou být nutné pro procesy, které používají dimenzi obsahující nový člen.

Začátek stránky

Odstranění člena ze sady členů

Můžete odebrat člena z libovolné sady členů, s výjimkou sady členů Všichni členové. Chcete-li odebrat člena ze sady členů Všichni členové, je nutné odstranit člen dimenze.

Odstranění člena ze sady členů:

 1. V podokně Prohlížeč pracovního prostoru klepněte na možnost Dimenze.

 2. V pracovním prostoru Dimenze klepněte na dimenzi, kterou chcete otevřít, a rezervujte ji klepnutím na možnost Rezervovat v podokně Úlohy modelu.

 3. Klepnutím na kartu Údržba člena otevřete pracovní prostor Údržba člena.

 4. V rozevíracím seznamu Sada členů vyberte sadu členů ze které chcete odebrat člen.

 5. V seznamu členů klepněte pravým tlačítkem myši na člen, který chcete odebrat ze sady členů, a klepněte na tlačítko Odebrat člena.

Začátek stránky

Odstranění člena dimenze

 1. V podokně Prohlížeč pracovního prostoru klepněte na možnost Dimenze.

 2. V pracovním prostoru Dimenze klepnutím na název dimenze otevřete dimenzi.

 3. V podokně Úlohy modelu klepnutím na tlačítko Rezervovat zpřístupněte model pro změny. .

 4. Klepnutím na kartu Údržba člena otevřete tento pracovní prostor.

 5. V rozevíracím seznamu Sada členů vyberte sadu členů Všichni členové.

 6. V seznamu členů klepněte pravým tlačítkem myši na člen, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Odstranit člena.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×