Add a rule

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Když návrh šablony formuláře můžete automaticky zobrazí dialogové okno, nastavte hodnotu pole, dotaz nebo odeslání na datové připojení, přepnutí zobrazení, nebo otevření nebo zavření formuláře v odpovědi na některé události a podmínky pravidla. Události můžete zahrnout změnu v konkrétním poli nebo skupinu Zdroj dat, klikněte na tlačítko, vložení Opakující se oddíl nebo řádku v Opakující se tabulka nebo otevření nebo odeslání formuláře. Podmínky mohou obsahovat výpočty, výrazy XPath, role uživatelů a zda je hodnota pole prázdné, je v určitém rozsahu, se rovná hodnotě jiné pole začíná nebo obsahuje určité znaky.

Můžete taky přidat víc akcí pro každé pravidlo. Můžete například přidat pravidlo, které se zobrazí dialogové okno pole zprávu, která informuje uživatele o tom, že nové zobrazení formuláře se zobrazí změní pohledem na formulář a potom používá datové připojení při vyplňování ovládacího prvku, který je svázán s polem.

V tomto článku

Základní informace

Důležité informace o kompatibilitě

Přidání pravidla, které se spustí při otevření formuláře

Přidání pravidla k ovládacímu prvku

Přidání pravidla do pole nebo skupiny

Přidání pravidla, když uživatel odešle formuláře

Základní informace

Když budete potřebovat použít obchodní logiky šablony formuláře, můžete použít pravidla. Vytvořit pravidlo můžete udělat toto:

 • Zobrazit zprávu dialogového okna    Můžete přidat pravidlo zobrazíte dialogové okno pro uživatele při splnění určité podmínky ve formuláři. Můžete například zobrazit zprávu ve formuláři vyúčtování výdajů, pokud uživatel zadá hodnota, která překračuje určitou velikost časové.

 • Zobrazit výraz dialogového okna    Můžete přidat pravidlo pro zobrazení výsledků, které vypočítá hodnoty různými poli na formuláři výrazu XPath. Například můžete pomocí této akce uprostřed několik pravidel, která slouží k provádění složité výpočtu. Tato akce slouží k ověření, že výpočtu funguje zařízení správně sledováním jednotlivé změny, ke kterým dochází při výpočtu hodnot.

 • Přepnout zobrazení    Můžete přidat pravidlo k přepínání mezi několika zobrazeními nebo ke změně zobrazení formuláře, který je založený na roli uživatele, který souvisí s uživatelem, který otevře formulář. Můžete například přidat pravidlo pro ovládací prvek, který umožňuje uživatelům po klikněte na tlačítko Přejít na předchozí nebo další zobrazení.

 • Nastavte hodnotu pole    Můžete přidat pravidlo, které vypočítá hodnotu pole. Můžete například přidat pravidlo do pole, které zobrazuje koncové datum projektu na základě data z jiného pole plus nastaveného počtu dní.

 • Dotaz pomocí datového připojení    Můžete přidat pravidlo, které odesílá dotazu pomocí datového připojení dojde podmínky na formuláři. Můžete například přidat pravidla, která odešle dotazu pomocí datového připojení, pokud uživatel zadá číslo zaměstnance přihlásil ve formuláři vyúčtování výdajů.

 • Odeslat pomocí datového připojení    Můžete přidat pravidlo, které odesílá všechna data tak, aby externí zdroj dat pomocí datového připojení. Můžete například přidat pravidlo do šablony formuláře s žádostí o povolení odesílání dat formuláře do webové služby a databáze po kliknutí na tlačítko Odeslat ve formuláři.

 • Otevřít nový formulář vyplňovat uživatelé    Můžete přidat pravidlo, které otevře novou kopii formulář, který je založený na této šabloně nebo jiné šabloně formuláře. Například přidat pravidlo do šablony formuláře s žádostí o povolení, provede následující akce: Pokud hodnotu v poli pevné částku překračuje, pravidla otevře nový formulář, který je založený na jinou šablonu formuláře, který se používá pro obě elektrických a budov povolení applicat Možnosti.

 • Zavřete formulář    Můžete přidat pravidlo, které slouží k zavření formuláři při výskytu události ve formuláři. Můžete například přidat pravidlo, které slouží k zavření formuláře po odeslání formuláře a externí zdroj dat potvrdí úspěšně odeslání formuláře.

Poznámka: Typy pravidel, které můžete použít pro šablonu formuláře, závisí na ovládací prvky a pole v šabloně formuláře.

Automaticky se použijí pravidla do ovládacího prvku, který je svázán s polem pro toto pole a automaticky se použijí pravidla v poli pro ovládací prvek, který je vázaný na pole. Pokud svážete ovládací prvek na pole, které jsou existující pravidla, použijí se do ovládacího prvku automaticky pravidla. Přidání pravidla k ovládacímu prvku tohoto pravidla je automaticky použita do požadovaného pole je vázaný na tento ovládací prvek.

Pokud do šablony formuláře přidat více pravidel, Microsoft Office InfoPath spustí každé pravidlo v pořadí, ve kterém pravidla se zobrazí v dialogovém okně pravidla. Máte možnost zastavení zpracovávání zbývajících pravidel po provedení předchozího pravidla.

Začátek stránky

Důležité informace o kompatibilitě

Sice vytvořit pravidlo můžete přidat do šablony formuláře, která se zobrazí dialogové okno uživatelům, dialogová okna nezobrazují automaticky ve formulářích, které uživatelé vyplňovat ve webovém prohlížeči. Dialogových oken se automaticky zobrazí pouze ve formulářích vyplňované v aplikaci InfoPath.

Začátek stránky

Přidání pravidla, které se spustí při otevření formuláře

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti formuláře.

 2. V seznamu druh klikněte na Otevřít a uložit.

 3. V části chování při otevření klikněte na pravidla.

 4. V dialogovém okně pravidla klikněte na Přidat.

 5. Do pole název zadejte název pravidla.

 6. Chcete-li zadat podmínku pravidlo by měl spustit, klikněte na tlačítko Nastavit podmínka, zadat podmínku a potom klikněte na OK. Pravidla se spustí při splnění podmínky, které určíte v tomto kroku.

 7. Klikněte na Přidat akci.

 8. V seznamu Akce klikněte na tlačítko akce, které mají a zadejte požadované možnosti pro tuto akci.

 9. Opakujte kroky 7 a 8 pro každou akci, kterou chcete spustit toto pravidlo.

 10. Všechna pravidla zabránit spuštění po splnění podmínky tohoto pravidla a spuštění pravidla, zaškrtněte políčko Zastavit zpracování pravidel po dokončení tohoto pravidla.

 11. Klikněte na OK.

 12. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Přidání pravidla k ovládacímu prvku

Ovládací prvek vázaný na pole, které obsahuje jednu nebo více pravidel, pravidla pole automaticky použita k ovládacímu prvku. Do pole se taky přidá jakékoli pravidlo, které můžete přidat k ovládacímu prvku. Přidání ovládacího prvku do zobrazení v šabloně formuláře a klikněte ovládací prvek vázat pole s existující pravidla existující pravidla jsou automaticky použita k ovládacímu prvku. Přidání pravidla do pole a pole je vázaný na ovládací prvek, pravidla jsou automaticky použita i na ovládací prvek.

 1. Poklepejte na ovládací prvek.

 2. Klikněte na kartu Data.

 3. Klikněte na pravidla.

 4. V dialogovém okně pravidla klikněte na Přidat.

 5. Do pole název zadejte název pravidla.

 6. Chcete-li zadat podmínku pravidlo by měl spustit, klikněte na tlačítko Nastavit podmínka, zadat podmínku a potom klikněte na OK. Pravidla se spustí při splnění podmínky, které určíte v tomto kroku.

 7. Klikněte na Přidat akci.

 8. V seznamu Akce klikněte na tlačítko akce, které mají a zadejte požadované možnosti pro tuto akci.

 9. Opakujte kroky 7 a 8 pro každou akci, kterou chcete spustit toto pravidlo.

 10. Všechna pravidla zabránit spuštění po splnění podmínky tohoto pravidla a spuštění pravidla, zaškrtněte políčko Zastavit zpracování pravidel po dokončení tohoto pravidla.

 11. Klikněte na OK.

 12. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Přidání pravidla do pole nebo skupiny

Pokud ovládací prvek vázaný na pole, které má existující pravidla, tato pravidla automaticky, použijí se taky na ovládací prvek. Pravidlo, které přidáte do pole se taky přidá k ovládacímu prvku.

 1. Pokud podokno úloh Zdroj dat není viditelná, klikněte na Zdroj dat v nabídce Zobrazit.

 2. Poklikejte na pole.

 3. Klikněte na kartu pravidla a sloučení.

 4. Klikněte na Přidat.

 5. Do pole název zadejte název pravidla.

 6. Chcete-li zadat podmínku pravidlo by měl spustit, klikněte na tlačítko Nastavit podmínka, zadat podmínku a potom klikněte na OK. Pravidla se spustí při splnění podmínky, které určíte v tomto kroku.

 7. Klikněte na Přidat akci.

 8. V seznamu Akce klikněte na tlačítko akce, které mají a zadejte požadované možnosti pro tuto akci.

 9. Opakujte kroky 7 a 8 pro každou akci, kterou chcete spustit toto pravidlo.

 10. Všechna pravidla zabráníte po dokončení tohoto pravidla (pro aktuální události), zaškrtněte políčko Zastavit zpracování pravidel po dokončení tohoto pravidla.

 11. Klikněte na OK.

 12. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Přidání pravidla, když uživatel odešle formuláře

Můžete nakonfigurovat šablony formulářů na spustit jedno nebo více pravidel, když uživatel odešle formuláře založené na šabloně formuláře. Můžete například přidat pravidlo do šablony formuláře, které automaticky odešle formulář k databázi a e-mailové zprávy, když uživatel vybere odeslat dokončený. Můžete také přidat pravidlo do šablony formuláře, který kombinace kláves vymění formuláře do jiného zobrazení při odeslání formuláře.

Poznámka: Před zahájením tohoto postupu, ujistěte se, že šablony formuláře má alespoň jedno datové připojení pro odesílání. Dialogové okno najdete odkazy na další informace o odeslání datová připojení v části Viz také.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti odeslání.

 2. V dialogovém okně Možnosti odeslání zaškrtněte políčko Povolit uživatelům odeslat tento formulář.

  Poznámka: Když vyberete toto políčko, aplikace InfoPath při vyplňování formuláře přidá tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní a příkaz Odeslat nabídky soubor.

 3. Klikněte na provést vlastní akci pomocí pravidel a potom na položku pravidla.

 4. V dialogovém okně pravidla pro odeslání formuláře klikněte na Přidat.

 5. Do pole název zadejte název pravidla, který popisuje umístění odeslat. Například, pokud chcete uživatelům umožnit odesílat formuláře pomocí e-mailové zprávy pouze v případě, že hodnota v konkrétním poli je větší než 50 $, zadejte pro víc než 50 $ odeslání e-mailem.

 6. Nastavení podmínek, které je nutné splnit před použitím tohoto pravidla, klikněte na tlačítko Nastavit podmínku v dialogovém okně pravidla. V dialogovém okně Podmínka nastavte podmínky, které musí být pravdivé a klikněte na OK.

 7. V dialogovém okně pravidla klikněte na Přidat akci.

 8. V seznamu Akce klikněte na tlačítko akce, kterou chcete provést po odeslání formuláře založené na této šabloně formuláře a potom vyberte příslušné možnosti pro tuto akci.

 9. Klikněte na OK.

 10. Pokud chcete přidat další akce, opakujte kroky 7 až 9 pro každou další akci.

 11. Pokud chcete přidat další pravidla, opakujte kroky 4 až 9 pro každý další pravidlo.

 12. Klikněte na OK.

  1. Pokud chcete změnit jméno tlačítko Odeslat, které se zobrazí na panelu nástrojů Standardní a příkaz Odeslat, který se zobrazí v nabídce soubor při vyplňování formuláře, zadejte nový název do pole Titulek v Odeslat Možnosti dialogové okno.

   Tip: Pokud chcete přiřadit klávesovou zkratku na toto tlačítko a příkaz, zadejte znak ampersand (&) před znak, který chcete použít jako klávesové zkratky. ALT + B přiřadit jako klávesové zkratky pro tlačítko Odeslat a příkaz, zadejte například & deslat.

 13. Zabránit uživatelům v pomocí příkazu Odeslat nebo tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní při vyplňování formuláře, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit na položku Odeslat nabídky a tlačítko na panelu nástrojů odeslat.

  1. Ve výchozím nastavení po odeslání formuláře aplikace InfoPath ponechá formulář otevřený a zobrazí zprávy, která označuje, pokud byla úspěšně odeslání formuláře. Chcete-li změnit výchozí chování, klikněte na položku Upřesnit a pak udělejte jednu z těchto věcí:

   • Zavřete formulář nebo vytvořte nový prázdný formulář po odeslání dokončené formuláře, klikněte na požadovanou možnost v seznamu Po odeslání.

   • Pokud chcete vytvořit vlastní zprávy, která označuje, pokud byla úspěšně odeslání formuláře, zaškrtněte políčko použít vlastní zprávy a zadejte svoje zprávy v polích na úspěšné a o chybě.

    Tip: Umožňuje zprávu do pole na selhání sdělte uživatelům, co dělat, když nemohou odeslat formuláře. Můžete například navrhnout, aby uživatelé uložení formuláře a obrátit pro další pokyny.

   • Pokud nechcete zobrazit zprávu po odeslání formuláře, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit úspěšné a neúspěšné zprávy.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×